Ana Sayfa > Site Yazarları

Muharrem Günay (SIDDIKOĞLU) - m.g.siddikoglu@gmail.com
HELE TÜRKLERE ASLA DOKUNMAYIN (Hz. Muhammed)
27 Şubat 2013 - 1355 okunma

Bir Peygamber düşününüz ki, "Ben, insanlar kelime-i şahadet  getirene yani, Allah'ın birliğine inanana kadar onlarla harp etmeye Allah tarafından memur edildim" (Sünen-i Mace) desin. İran ve Bizans ülkeleriniMüslümanlara hedef göstersin,"Ümmetimden (İstanbul'un fethi için) denizlere açılarak gazaya çıkan ilk askerler (Allah'ın rahmetine) uğrayacaklardır" , "Kisra helâk oldu. Sonra onun ardından başka Kisra olmaz. Kayser de mutlaka helak olacaktır. Sonra onun ardından başka Kisra olmaz. Yemin olsun ki Kisra ile Kayserin  hazineleri de muhakkak Allah yolunda taksim olunacaktır" desin; Fakat Türkler söz konusu olunca "Sakın Türklere dokunmayınız" ; Hattâ daha da ileri giderek "Ümmetimin idaresi Türklerin eline geçecek" desin.  İşte bu Peygamber Cenâb-ı Hakk'ın 'Habibim-Sevgilim' dediği ve âlemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed'dir. (S.A.V.)

 Kütüb-i Sitte müelliflerinden Ebu Davud (doğumu. M. 825) Sünen-i Ebu Davud isimli eserinde şu hadisi nakletmişlerdir (burada Türklerle ilgili toplam beş adet hadis vardır.):

"Hz Peygamber buyurmuşladır ki, Habeşliler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın. Hele Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız." (Sünen-i Ebi Davud ve Tercemesi, tercüme İbrahim KOÇAŞLI cilt 5, sayfa 107 İst.1983)

İmam-ı Nesai'nin „ Sünen-i Nesai „ adlı eserinin dördüncü cildinin 44. sayfasında ise İmam-ı Davud'un naklettiği hadise benzer bir hadis nakledilmektedir. Bu hadiste İranlılar, Bizans ve Habeşliler ve Türklerin adı birlikte geçmektedir. Hz.Peygamber, Bizans ve İran memleketlerinin Müslümanların eline geçmesi için dua ettikten sonra şöyle devam etmektedir:

 "Sakın Habeşliler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız. (Türkler de böyledir) Hele Türkler size ilişmedikçe sakın siz de Türklere ilişmeyiniz. (onlara saldırmayınız)" (Z.Kitapçı, a.g.e. T.D.A.V. Yayını; s:108)

Yine Büyük İslam alimlerimizden Eski Afyonkarahisar Müftüsü Celal Yıldırım, Maide suresi 54. ayetin tefsirini yaparken Türklerle ilgili hadislere de yer vermiştir:

"Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz." (Süyuti el-Cami'u'l-Kebir: Maviye'den nakil)

"Türkler size dokunmadıkça siz de onlarla mütareke (barış-antlaşma) halinde bulunun."(Yakut-i Hamavi Mu'cem'ul-Buldan:1/378)

"Habeşliler sizi terk ettiği sürece siz de onlara dokunmayıp terkedin. Türkler de size ilişmedikçe onlara ilişmeyin." (Mevzuat-ı Aliyyi'l Kaari)

"Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin. Çünkü ümmetimin mülkünü ve Allah'ın onlara olan bol ihsanını onun elinden ilk alan Kan tura oğulları (Türkler) olacaktır." (Camius-Sağir/ Süyuti : UTRÜK( Türkler) maddesi) (Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri cilt 4/ 1719)

Kantura İbrahim aleyhisselamın eşlerinden birisinin adıdır. Ve Kantura Türk'tür. Peygamber Efendimiz onun için bazı hadislerde Türkleerden KNATURAOĞULLARI olarak söz etmiştir.

 HELE TÜRKLERE ASLA DOKUNMAYIN (Hz. Muhammed)

İmam-ı Nesai, meşhur eseri Sünen-i Neseî  adlı eserinde "Cihat Bölümü"nde  aşağıdaki hadisi nakletmektedir:

"Hz. Peygamber Ahzap harbinde (Hendek Savaşında) Medine'nin civarına "hendek" kazılmasını emir buyurduklarında, işte bu hendek kazımı sırasında ashabın karşısına (büyük) bir kaya parçası çıkmış idi. (işler duraksadı) Bunun üzerine Hz. Peygamber ayağa kalktı, balyozu eline aldı ve mübarek hırkasını hendeğin (bir kenarına) burakarak o kaya parçasının başına geldi. Bu sırada ise Selmân-i Farisi ayakta durmuş, Hz. Peygambere bakıyordu. Hz. Peygamber balyozunu kaya parçasına indirmesi ile birlikte, vurduğu yerden göz kamaştırıcı son derece parlak bir ışık çıktı. Bunu ikinci ve  üçüncü darbeler takip etti ve her defasında böyle oldu, son derece parlak bir ışık çıktı. Bunun üzerine Selmân:

"-Yâ resulallah! Senin balyozu her indirdiğinde öyle bir vuruşun vardı ki her birinden mutlaka göz kamaştıran parlak bir ışık çıkıyordu" dedi. O zaman Hz. Peygamber:

"-Ey Selmân demek sen bunu gördün öyle mi" dedi.

Selmân:

"-Öyle, Seni hak din ile gönderen Allah'a yemin olsun ki "evet" gördüm" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle konuşmuşlardır.

"-Ben birinci balyozu indirdiğimde (gözümün) perdesi kalktı ve işte bu gözlerimle Kisra'nın başkenti (Medain) ve çevresini hatta daha bir çok şehirleri gördüm." O zaman yanında bulunanlar:

"-Ya resulallah, buraların fethini bize nasip etmesi için Allah'a dua et. Onların varlıklarını, servetlerini ganimet olarak paylaşalım Onların yurt ve yuvalarını da ellerimizle virân edelim!" Hz. Peygamber böyle olması için dua etti. Yine Hz. Peygamber devamla şöyle dedi:

"-Sonra ikinci balyozu indirdiğimde yine gözümün perdesi kalktı. Bu defa da Kayser'in başkenti (İstanbul'u) ve çevresini olduğu gibi gözümle gördüm." O zaman yanındakiler yine:

"-Ya resûlallah, buraların fethini bize nasip etmesi için Allah'a dua et. Onların varlıklarını servetlerini ganimet olarak paylaşalım. Onların yurt ve yuvalarını da ellerimizle viran edelim! Hz. Peygamber bunun için de Allah'a dua etti. Yine Hz. Peygamber sözüne devamla:

"Sonra üçüncü balyozu indirdiğimde yine gözümün perdesi kalktı. Bu defa Habeşistan'ın başkenti ve çevresindeki bir çok köyleri olduğu gibi gözlerimle gördüm" dedi. Böyle buyurduğu sırada Hz. Peygamber (çevresindekilere daha konuşma fırsatı vermeden) şöyle buyurmuşlardır:

"-Sakın Habeşliler size dokunmadan sizde onlara dokunmayınız. (Tükler de böyledir) Hele Türkler size ilişmedikçe sakın siz de Türklere ilişmeyiniz. (onlara saldırmayınız)!"(Z.Kitapçı, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler, 1. cilt, s:164)

Henüz Müslümanlar Medine'de küçük bir şehir devleti ve Mekkeli müşriklere karşı kendilerini korumak için hendek kazmak mecburiyetinde kaldıkları bir dönemde dikkat edilirse Hz. Peygamber hem İran'ı hem Bizans'ı Müslümanlara hedef gösteriyor, aynı zamanda bir devlet politikası çiziyor ve ümmetine "Sakın Türklere ilişmeyin, saldırmayın" diyordu.

Sevgili Peygamberimizin "Türk dilini öğreniniz, Ümmetimin idaresi Türklerin eline geçecektir, Sakın Türk'e dokunmayın" türündeki hadis-i şerifleri bir SÜNNET ve VASİYET niteliğinde  dün olduğu gibi bu günde yarında geçerlidir.

Türk milletini ve Türk milliyetinin ayaklar altına almak demek Hz. Peygamberimizi ve onun sünnetini ve vasiyetini ayaklar altına almak demektir. Türk milletini ve Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldığını iddia edenler hem bu dünyada hem de ahirette kendileri ayaklar altına alınacaklardır.

 

Bu Yazıyı Paylaşın:


Yorumlar (0):

Yorum Ekle


Adınız Soyadınız*

E-posta Adresiniz*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 15 Ekim 2017 - GELİNİZ BİRAZ İMAN EDELİM
21 Eylül 2017 - KADINDAN PEYGAMBER, AİLE REİSİ, İMAM-EMİR/ HALİFE/DEVLET BAŞKANI OLMAZ
06 Ağustos 2017 - BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA
11 Temmuz 2017 - ŞEYTANIN İNSANI NAMAZDAN UZAKLAŞTIRMA YOLLARI ve SARI ÖKÜZ
11 Temmuz 2017 - İLK TÜRKÇE KONUŞAN İNSAN KİMDİR?
29 Haziran 2017 - YA HAYIR SÖYLE YA DA SUS
28 Haziran 2017 - SUSMAKTA HİKMET VARDIR
25 Haziran 2017 - DİLİNİ TUT
23 Haziran 2017 - SADAKA İLE MÜ'MİNİN İMANI VE SADAKATİ ARASINDA DOĞRU BİR İLİŞKİ VARDIR
19 Haziran 2017 - MÜ'MİN BOŞ SÖZLERDEN UZAK DURUR
10 Haziran 2017 - NAMAZ ile ZEKÂT İLİŞKİSİ
29 Mayıs 2017 - YA İSTANBUL BENİ ALIR, YA DA BEN İSTANBUL'U
27 Mayıs 2017 - YA İSTANBUL BENİ ALIR, YA DA BEN İSTANBUL’U (1)
26 Mayıs 2017 - TERAVİH NAMAZI
09 Mayıs 2017 - BERAT GECESİ
02 Mayıs 2017 - ALLAH'IN SEVDİĞİ TÜRK MİLLETİNİ SEVMEK İMANDANDIR
02 Mayıs 2017 - 3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜNÜ
21 Nisan 2017 - O'NA UYAN KURTULUR
16 Nisan 2017 - Asâkir-i İslâm- İslam'ın askerleri Türkler
31 Mart 2017 - ASR SURESİ'Nİ ANLAMAK VE HAYATA HÂKİM KILMAK
25 Mart 2017 - ALLAH'A AÇILAN MANEVİ PENCEREMİZ NAMAZ
20 Mart 2017 - İMANIN ŞARTLARI - KAZA VE KADERE İMAN (1)
06 Mart 2017 - HİÇ KİMSEYE ALLAH SENİ AFFETMEZ DiYEMEYİZ
03 Mart 2017 - Allah Şirkten Başka Her Günahı Bağışlar
28 Şubat 2017 - HARAM YEMEYEN TÜRK ORDUSU
27 Şubat 2017 - YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLERİN DÜRÜSTLÜĞÜ
26 Şubat 2017 - TÜRKLER HİLE VE BİD’AD NEDİR BİLMEZLER
26 Şubat 2017 - TÜRK’ÜN SÖZÜ SENETTİR
26 Şubat 2017 - İNSANDA ALLAH KORKUSU NASIL TEZAHÜR EDER?
18 Şubat 2017 - İSLAM DÜNYASINDAKİ FİTNEYE TÜRKLER SON VERDİ VE YİNE VERECEKTİR
12 Şubat 2017 - ALLAH TEÂLA'DA GÜZEL AHLAKI SEVER
09 Şubat 2017 - HZ. PEYGAMBERİN HEM ALLAH'A İMANI HEM DE AHLAKİ ESASLARI ÖĞRETMESİ
01 Şubat 2017 - TÜRK MİLLETİNDENİZ İSLAM ÜMMETİNDENİZ..
24 Ocak 2017 - İNSANLIK ADALETTEN İBARETTİR
21 Ocak 2017 - BU ÜMMETİN BOZGUNLUK SEBEBİ MAL TUTKUSUDUR
18 Ocak 2017 - İSLAM'DA MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK
14 Ocak 2017 - İŞİMİZİ İBADET ANLAYIŞI İLE YAPMALIYIZ
10 Ocak 2017 - GÖNÜL ADAMI KİMDİR?
08 Ocak 2017 - KUR'ÂN-I KERİM'DE AHLAK
31 Aralık 2016 - BİRBİRİNDEN AYRILMAYAN İKİ İBADET NAMAZ VE ZEKAT..
29 Aralık 2016 - BİRBİRİNDEN AYRILMAYAN İKİ İBADET NAMAZ VE ZEKAT..
27 Aralık 2016 - BATI BİZİ NEDEN SEVMEZ?
26 Aralık 2016 - HARAM VE ŞÜPHELİ ŞEYLERE YAKLAŞMAYALIM
21 Aralık 2016 - MANEVİ ASANSÖRÜMÜZ NAMAZ
09 Aralık 2016 - İSLAM'A GÖRE ARKADAŞ SEÇİMİ
08 Aralık 2016 - YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARI DOST EDİNMEYİN
03 Aralık 2016 - O MÜMİNLER Kİ NAMAZLARINI KORURLAR
20 Ekim 2016 - BİR MÜSLÜMANIN BİR BAŞKA MÜSLÜMANI KÂFİRLİKLE SUÇLAMASI
09 Ekim 2016 - TÜRKİYE'DE TÜRK'E DÜŞMANLIĞA MÜSADE EDİLEMEZ!
02 Ekim 2016 - KÂFİRLERİ DOST EDİNMEK ZULÜM; ONLARI DOST EDİNENLER DE ZÂLİMDİR
30 Eylül 2016 - Kur'an-I Kerim'in Muhatabı Dirilerdir
18 Eylül 2016 - Kendi Elimizle Kendi İpimizi Çekmeyelim!
10 Eylül 2016 - YERİNDE BİR KARAR
10 Eylül 2016 - KURBAN, KURBAN ALIM VE SATIMI
10 Eylül 2016 - KİMLER KURBAN KESER
10 Ağustos 2016 - TAKVA HAYÂ ELBİSESİDİR
09 Ağustos 2016 - SİZİN EN ŞEREFLİNİZ, TAKVÂCA EN İLERİ OLANINIZDIR
08 Ağustos 2016 - FETÖDEN KURTARILAN SADECE ÜLKE DEĞİL AYNI ZAMANDA DİNİMİZ VE EHLİ SÜNNET VELCEMAAT ANLAYIŞIMIZDIR
07 Ağustos 2016 - ORUCUN VE HACCIN FARZ OLUŞUNDAKİ HİKMET TAKVA SAHİBİ OLMAKTIR
06 Ağustos 2016 - TAKVA SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN KAYNAK KUR’AN-I KERİM’DİR
04 Ağustos 2016 - TAKVANIN ÜÇ MERTEBESİ
04 Ağustos 2016 - BÜTÜN İBADETLERİN HEDEFİNDE TAKVA SAHİBİ OLMAK VARDIR
03 Ağustos 2016 - TAKVANIN HAKİKATİ ALLAH’Â İTAATTİR
10 Temmuz 2016 - NAMAZ KILMAKTAN YAY, ORUÇ TUTMAKTAN TÜY GİBİ OLSAK…
07 Temmuz 2016 - İSLAM GÜZEL AHLAKTIR
23 Haziran 2016 - SÜNNET VE HADİS OLMADAN KUR’AN-I ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR
06 Haziran 2016 - ÜLKÜCÜLÜK -ŞAHSİYETÇİLİK VE ÜLKÜCÜLERİN BİRLİĞİ
27 Mayıs 2016 - KIZILELMAYA HEY KIZILELMEYA! (İSTANBUL'UN FETHİ)
21 Mayıs 2016 - BU GÜN BERAAT ETME BORÇTAN GÜNAHTAN CEZADAN KURTULMA GÜNÜ
02 Mayıs 2016 - Miraç Kandili (İsra-Miraç)
29 Nisan 2016 - CUMA NAMAZI VE CUMAYI TERK ETMENİN HÜKMÜ
20 Nisan 2016 - PEYGAMBERE TABİ OLMAYAN MÜ'MİN SAYILIR MI?
11 Nisan 2016 - ONLAR ALLAH’TAN SONRA RESÛLÜNE İTAAT EDERLER
25 Mart 2016 - KUR'AN'IN MUHTEVASI
21 Mart 2016 - ULUL EMRE/İDARECİLERE HANGİ HALLERDE İTAAT EDİLİR
18 Mart 2016 - ALLAH KUR’AN’I NİÇİN GÖNDERMİŞTİR?
23 Şubat 2016 - KUT`UNU KAYBEDEN LİDER
20 Şubat 2016 - ONLAR ZİNAYA YAKLAŞMAZLAR
10 Şubat 2016 - HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK
23 Ocak 2016 - CİN VE ŞEYTANDAN KORUNMA YOLLARI VE DUÂLARI
19 Ocak 2016 - EHLİ SÜNNET VELCEMAATTEN AYRILMAYIN
16 Ocak 2016 - BEN DE MÜNAFIKMIYIM
14 Ocak 2016 - HZ. MUHAMMED’DEKİ TÜRK SEVGİSİ
10 Ocak 2016 - BENDE MAFIKLARDANMIYIM DİYE SORAN HALİFE
05 Ocak 2016 - HADİS DÜŞMANLIĞI SÜNNET VE DİN DÜŞMANLIĞIDIR
02 Ocak 2016 - ALLAH'IN DİNİ BİRDİR VE PARÇALANMAYI KABUL ETMEZ
27 Aralık 2015 - ALLAH’IN İPİNE SIMSIKI SARILIN
18 Aralık 2015 - MEVLİD VE MEVLİD KANDİLİ NE DEMEKTİR?
07 Aralık 2015 - DİNİ VE DİNDARLARI PARAMPARÇA ETMEYİN
23 Kasım 2015 - TAĞUTLUK NEDİR, TAĞUT KİME DENİR?
23 Kasım 2015 - MÜNAFIKLIK VE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ
09 Kasım 2015 - İSLAM’DA MADDİ VE MANEVİ CİHAT
01 Kasım 2015 - ADALET EĞRİLİRSE
27 Ekim 2015 - ŞEYTANIN DİNDAR GÖRÜNMESİ VE DİNDARLARI ALDATMASI
18 Ekim 2015 - AŞURA GÜNÜ VE HZ. HÜSEYİNİN ŞEHADETİ
29 Eylül 2015 - BUNCA ZULÜM ve TERÖR KARŞISINSA SESSİZ Mİ KALALIM?
16 Eylül 2015 - UNCA ZULÜM ve TERÖR KARŞISINDA SESSİZ Mİ KALALIM?
27 Ağustos 2015 - İMAN VE SALİH AMEL İLİŞKİSİ
13 Ağustos 2015 - DAVUDOĞLU SAMİMİ OLMALI
08 Ağustos 2015 - TÜM ZAMANLARIN HASTALIĞI MÜNAFIKLIK
23 Temmuz 2015 - YAVUZ VE HZ. MUHAMMED
10 Temmuz 2015 - KADİR GECESİ
06 Temmuz 2015 - TÖRE - KANUN VE ADALET
05 Temmuz 2015 - ZULMU ALKIŞLAYAMAYIZ
04 Temmuz 2015 - MÜSLÜMAN VE MÜ’MİN KAVRAMLARI
27 Haziran 2015 - PEYGAMBERE TÂBİ OLMAYAN MÜ’MİN OLAMAZ
23 Haziran 2015 - MAL DÜŞKÜNÜ SALEBE
17 Haziran 2015 - TERAVİH NAMAZI
06 Haziran 2015 - PEYGAMBERE VE SÜNNETE OLAN İHTİYAÇ
04 Haziran 2015 - PEYGAMBERE TABİ OLMAYAN MÜ'MİN OLAMAZ
03 Haziran 2015 - Berat Gecesi
31 Mayıs 2015 - KIZILELMAYA HEY KIZILELMEYA! 1
31 Mayıs 2015 - KIZILELMAYA HEY KIZILELMEYA! 6
31 Mayıs 2015 - KIZILELMAYA HEY KIZILELMEYA! 2
31 Mayıs 2015 - KIZILELMAYA HEY KIZILELMEYA! 3
31 Mayıs 2015 - KIZILELMAYA HEY KIZILELMEYA! 4
31 Mayıs 2015 - KIZILELMAYA HEY KIZILELMEYA! 5
19 Mayıs 2015 - MİRAÇ KANDİLİ
15 Mayıs 2015 - MİRAÇ KANDİLİ
10 Mayıs 2015 - MÜSLÜMANIN TARAF OLMA SORUNU
09 Mayıs 2015 - PEYGAMBERE VE SÜNNETE OLAN İHTİYAÇ
04 Mayıs 2015 - Tabutluklar onları yıldıramadı
01 Mayıs 2015 - MÜSLÜMANIN GÜVEN SORUNU
21 Nisan 2015 - ÜÇ AYLAR
21 Nisan 2015 - ÜÇ AYLAR
20 Nisan 2015 - MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR
11 Nisan 2015 - ALLAH’A İNANDIM DE, SONRA DA DOSDOĞRU OL!
06 Nisan 2015 - GÖNÜL VE DAVA İNSANI
03 Nisan 2015 - Başbuğ TÜRKEŞ'i Anarken..!
02 Nisan 2015 - BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANARKEN
30 Mart 2015 - TÖRE - KANUN VE ADALET
28 Mart 2015 - ONLAR BOŞ SÖZLERDEN UZAK DURURLAR
24 Mart 2015 - ZULMU ALKIŞLAYAMAM ZALİMİ ASLA SEVEMEM
16 Mart 2015 - ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
15 Mart 2015 - BİLİNEYİM DİYE HALKI YARATTIM
08 Mart 2015 - ALLAH İNSANI NİÇİN YARATTI (1)
24 Şubat 2015 - ÖRNEK BİR AİLE REİSİ HZ. MUAHMMED
22 Şubat 2015 - EY ŞEHİD OĞLU ŞEHİD İSTEME BENDEN MAKBER
21 Şubat 2015 - HZ. MUHAMMED EN BÜYÜK DAVA ADAMIYDI
15 Şubat 2015 - ALLAH (C.C.) ANCAK PEYGAMBERE UYANLARI SEVER
13 Şubat 2015 - MHP İL KONGRESİ (BU SEÇİMİN GALİBİ OLMAZ)
08 Şubat 2015 - ALLAH MERHAMET EDENLERİN EN MERHAMETLİSİDİR
08 Şubat 2015 - ÜLKÜCÜ ADAMIN ADAMI OLMAZ
04 Şubat 2015 - ALLAH HİLEYİ VE TUZAKLARI BOŞA ÇIKARANLARIN EN HAYIRLISIDIR
26 Ocak 2015 - GERÇEKLERİ ÖRTMENİN ADI KÜFÜRDÜR.
13 Ocak 2015 - KIZIM FATIMA BİLE OLSA
12 Ocak 2015 - ALLAH TERÖRÜ VE BOZGUNCULUĞU LANETLEMİŞTİR
06 Ocak 2015 - MEVLİD VE MEVLİD KANDİLİ NE DEMEKTİR?
26 Aralık 2014 - MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA LÂNET OKUMASI
26 Aralık 2014 - MÜSLÜMAN HARAMA EL SÜRMEZ
24 Aralık 2014 - HARAM VE ŞÜPHELİ ŞEYLERDEN KAÇINMAK
15 Aralık 2014 - FİRAVUNUN SARAYINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA
10 Aralık 2014 - MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA LÂNET OKUMASI
04 Aralık 2014 - MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA LÂNET OKUMASI
27 Kasım 2014 - KUR’AN-I KERİM’DE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK GERÇEĞİ -1-2
22 Kasım 2014 - EHLİ KIBLE’Yİ TEKFİRLE SUÇLAMAK
14 Kasım 2014 - 1-OKUMAYAN TOPLUMLAR OKUYAN TOPLUMLARIN KÖLESİ OLURLAR.
09 Kasım 2014 - ATATÜRK'ÜN BARIŞÇILIK İLKESİ VE DÜNYA BARIŞI
09 Kasım 2014 - MİLLETİM TÜRK, VATANIM TÜRKİYE, ÜLKÜM TÜRKLÜKTÜR
05 Kasım 2014 - İNANDIĞIMIZ GİBİ YAŞAMAK
02 Kasım 2014 - MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ(3 KASIM 2014 PAZARTESİ) (2)
31 Ekim 2014 - MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ
25 Ekim 2014 - SENE SONU VE SENE BAŞI DUALARI
14 Ekim 2014 - CİHAT İNSAN ÖLDÜRME DEĞİL İNSAN KURTARMA SANATININ ADIDIR
11 Ekim 2014 - ELE, BELE VE DİLE SAHİP OLMAK
06 Ekim 2014 - ALLAH'A İNANDIM DE, SONRA DA DOSDOĞRU OL
29 Eylül 2014 - KURBAN İBADETİ VE KİMLER KURBAN KESER
23 Eylül 2014 - BİZ SAMİMİ OLMAKLA EMROLUNDUK
22 Eylül 2014 - İNSANLARDAN DEĞİL SADECE BENDEN KORKUN
21 Eylül 2014 - İSLAMDA ASIL OLAN ÇOĞUNLUĞA UYMAK DEĞİLDİR
14 Ağustos 2014 - ŞAHİN ŞİMŞEK HOCAYA SAHİP ÇIKTIK MI?
13 Ağustos 2014 - 21. YÜZYIL NİFAK VE NİFAK HAREKETLERİ İLE MÜCADELE ASRI OLACAK
23 Temmuz 2014 - NASIL BİR CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ?
22 Temmuz 2014 - KADİR GECESİ
20 Temmuz 2014 - NASIL BİR CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ?
12 Temmuz 2014 - İSLAMDA MÜLKÜYET ANLAYIŞI ve AKP
01 Temmuz 2014 - RAMAZAN AYININ FAZİLETİ -1
01 Temmuz 2014 - RAMAZAN AYININ FAZİLETİ -2
30 Haziran 2014 - ALLAH'IN RAHMETİ UMUMİ OLDUĞU GİBİ CEZASI DA UMUMİDİR
29 Haziran 2014 - RAMAZAN AYI VE ORUÇ
26 Haziran 2014 - FARKLI AYARDA ALTINI BULUNAN KİMSE ZEKÂTINI NASIL HESAPLAR?
25 Haziran 2014 - RAMAZANDA KÖTÜ HUY VE ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMAK
23 Haziran 2014 - ZEKÂT VERMENİN BELİRLİ BİR ZAMANI VAR MIDIR?
22 Haziran 2014 - İSLAM’DA MÜLKÜYET ANLAYIŞI
22 Haziran 2014 - ZEKÂT KİMLERE FARZDIR?
20 Haziran 2014 - Bazı Harfleri Doğru Telaffuz Edemeyen Kişi Bir Cemaate İmamlık Yapabilir Mi?
20 Haziran 2014 - İSLÂM’DA ZEKÂT ve SADAKA
19 Haziran 2014 - İLMİ İLE AMEL ETMEYEN İMAMIN ARKASINDA NAMAZ KILMAK MEKRUHTUR
17 Haziran 2014 - İMAM PEYGEMBERİMİZİN TEMSİLCİSİDİR
16 Haziran 2014 - NAMAZI VAKTİNDE KILMAK
14 Haziran 2014 - BAYRAĞA SAYGI VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINI GÖREVE DAVET EDİYORUM
14 Haziran 2014 - BERAT GECESİ
06 Haziran 2014 - DEVLET MALINA İLİŞMEYİN
03 Haziran 2014 - BİRLİKTEN UZAKLAŞAN ALLAH'TAN UZAKLAŞIR
23 Mayıs 2014 - MİRAÇ KANDİLİ
21 Mayıs 2014 - İSLAMDA SÖZ SÖYLEME VE KONUŞMA ESLÛBUNU ÖNCE BAŞBAKAN ÖĞRENMELİ
11 Mayıs 2014 - HZ.MUSANIN CENNETTEKİ KOMŞUSU
06 Mayıs 2014 - 3 MAYIS 1944 MİLLİYETÇİLİK OLAYLARI
03 Mayıs 2014 - 3 MAYIS 1944 MİLLİYETÇİLİK OLAYLARI
29 Nisan 2014 - ÜÇ AYLAR VE RECEP AYI
27 Nisan 2014 - SAKIN BÖLÜK BÖLÜK PARÇA PARÇA OLMAYIN
15 Nisan 2014 - KUTLU DOĞUM HAFTASI İÇİN TÜRKLERDEKİ PEYGAMBER VE PEYGAMBERİMİZDEKİ TÜRK SEVGİSİ
09 Nisan 2014 - KÂFİRE KARŞI BİLE GÜZEL AHLAKLI OL!
05 Nisan 2014 - TARİHİN HAKLI ÇIKARDIĞI LİDER TÜRKEŞ (4)
04 Nisan 2014 - TARİHİN HAKLI ÇIKARDIĞI LİDER TÜRKEŞ (3)
03 Nisan 2014 - TARİHİN HAKLI ÇIKARDIĞI LİDER TÜRKEŞ (2)
02 Nisan 2014 - Selam Sana Başbuğum! (1)
17 Mart 2014 - TÜRK MİLLETİNİ VE MİLLİYETİNİ SEVMEK İMANDANDIR
12 Mart 2014 - KIZILELMA
03 Mart 2014 - ADALET EĞRİLİRSE KIYAMET KOPAR
27 Şubat 2014 - DOSDOĞRU OL VE DOĞRULARLA BERABER OL!
26 Şubat 2014 - RÜŞVET VE FAİZİN ADINI DEĞİŞTİRENLER ALLAH VE RESÛLÜNE KARŞI SAVAŞ AÇMIŞLARDIR.
09 Şubat 2014 - EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL!
07 Şubat 2014 - GÜVENİLİR OLMAYANIN DİNİ OLMAZ
24 Ocak 2014 - PEYGAMBER EFENDİMİZ (S:A:V:) DEVLET MALINI YİYENLERİN CENAZE NAMAZINI KILMADI
23 Ocak 2014 - AKP ALLAH VE RESÛLÜNE KARŞI SAVAŞ AÇMIŞTIR.
12 Ocak 2014 - BU GÜN AHMED’İN YILDIZI DOĞDU
12 Ocak 2014 - BU GÜN AHMED’İN YILDIZI DOĞDU
02 Ocak 2014 - HARAMDAN HAYIR VE SADAKA BİLE OLMAZ
29 Aralık 2013 - ADALET EĞRİLİRSE KIYAMET KOPAR
23 Aralık 2013 - BİR KAVME EN ALÇAĞI REİS OLURSA O KAVİM HELÂK OLUR
16 Aralık 2013 - ZİYA GÖKALP'TE MİLLET ANLAYIŞI
07 Aralık 2013 - PEYGAMBERE İMAN ETMEK YETMEZ İTAAT ETMEK DE GEREKİR
01 Aralık 2013 - ONLAR KAFİRELERİN, ZALİMLERİN VE FASIKLARIN TA KENDİLERİDİR
24 Kasım 2013 - ALLAH KUR'AN'I AÇIKLAMA GÖREVİNİ PEYGAMBERİMİZE VERMİŞTİR
22 Kasım 2013 - HARAM YİYENİN DUASI KABUL EDİLMEZ
21 Kasım 2013 - KUR'AN-I KERİMİ'İ ANLAMADA HZ. MUHAMMED'İN YERİ VE ÖNEMİ
16 Kasım 2013 - NAMAZDA ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ YETMİŞ BİN PERDE AÇILIR
10 Kasım 2013 - İHTİYARLARA HÜRMET
09 Kasım 2013 - Muharrem Ayı ve Aşure Günü
30 Ekim 2013 - ALLAH'I SEVEN, ALLAH'I SEVENLERİ DE SEVER
25 Ekim 2013 - İSLAM'DA ALLAH'A KULLUK
17 Ekim 2013 - ADALET KENDİNİ BİLE KAYIRMAMAKTIR
07 Ekim 2013 - TÜRKİYE’DE TÜRK’E DÜŞMAN OLAMAK
04 Ekim 2013 - KURBAN İBADETİ VE KİMLER KURBAN KESER 
03 Ekim 2013 - KAFİRLERİN TÜMÜ ZALİMDİR ONLARA YAKLAŞMAYIN
28 Eylül 2013 - DİNİ VE MÜMİNLERİ PARAMPARÇA ETMEK
24 Eylül 2013 - DİNİ VE MÜMİNLERİ PARAMPARÇA ETMEK
22 Eylül 2013 - DİNİ VE MÜMİNLERİ PARAMPARÇA ETMEK
11 Eylül 2013 - ÇOCUKLARIN NAMAZA ALIŞTIRILMASI
01 Eylül 2013 - NAMAZDA OKUNAN SURELERİ ANLAYARAK NAMAZ KILMAK
29 Ağustos 2013 - ALLAH ADALETİ, İHSANI, İNFAKI EMREDER…
21 Ağustos 2013 - ALLAH ADALETİ, İHSANI, İNFAKI EMREDER…
20 Ağustos 2013 - İSLÂM DIŞ GÜÇLERE DEĞİL ALLAH'A TESLİMİYETİ EMREDER
15 Ağustos 2013 - İSLÂM DIŞ GÜÇLERE DEĞİL ALLAH'A TESLİMİYETİ EMREDER
12 Ağustos 2013 - KUR’AN-I KERİM’DE MİLLET VEMİLLİYETÇİLİK GERÇEĞİ
24 Temmuz 2013 - HARAM GÖNLÜ KARARTIR
19 Temmuz 2013 - ZEKÂTINI VERMEYENİN NAMAZI KABUL OLUR MU?
19 Temmuz 2013 - ZEKÂT KİMLERE VE NASIL VERELİM ?
13 Temmuz 2013 - ÜLKÜCÜLERİN NAMAZLA BULUŞMASI
10 Temmuz 2013 - RAMAZAN AYI VE ORUÇ
07 Temmuz 2013 - TERAVİH NAMAZI
01 Temmuz 2013 - “Haram Gönlü Karartır”
01 Temmuz 2013 - ZALİMİN ZULMÜNE SEYİRCİ KALAN ÂLİM, ÂLİM DEĞİLDİR
21 Haziran 2013 - BERAT GECESİ
12 Haziran 2013 - KÜFÜRLE DOSTLUK KÜFÜRDÜR
05 Haziran 2013 - MİRAÇ KANDİLİ
01 Haziran 2013 - TÜRK TÖRESİNDE İYİLİK ANLAYIŞI
30 Mayıs 2013 - ÖNEMLİ OLAN NAMAZIN BİZİ KILMASIDIR
21 Mayıs 2013 - İSLAM’DA ALLAH’A KUL OLMAK VE NAMAZ
16 Mayıs 2013 - REGÂİP KANDİLİ
15 Mayıs 2013 - REGÂİP KANDİLİ
11 Mayıs 2013 - HZ. PEYGAMBERDE ANNE SEVGİSİ
05 Mayıs 2013 - KUR’AN DİRİLERE İNDİRİLMİŞ BİR KİTAPTIR
04 Mayıs 2013 - 3 MAYIS 1944'TEN 3 MAYIS 2013'E(2)
04 Mayıs 2013 - 3 Mayıs 1944`ten, 3 mayıs 2013`e (1)
28 Nisan 2013 - VATAN BİR EMANETTİR
27 Nisan 2013 - HZ. MUHAMMED DAVA ADAMIYDI
27 Nisan 2013 - VATAN BİR EMANETTİR
13 Nisan 2013 - ONUN AHLAKI KUR’AN’DI
08 Nisan 2013 - BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANLAMAK(4)
06 Nisan 2013 - BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANLAMAK(3)
05 Nisan 2013 - BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANLAMAK (2)
04 Nisan 2013 - BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANLAMAK (1)
02 Nisan 2013 - ALPARSLAN TÜRKEŞ’İ ANARKEN
09 Mart 2013 - ZENGİNLİK MAL ÇOKLUĞU İLE DEĞİL, GÖNÜL TOKLUĞU İLEDİR
05 Mart 2013 - KOLAYLAŞTIRIN ZORLAŞTIRMAYIN
03 Mart 2013 - MİLLİYETÇİLİK HEM DİNİ HEM DE İLMİ BİR GEREKLİLİKTİR
24 Şubat 2013 - TÜRK MİLLETİNİ SEVMEK İMANDANDIR
22 Şubat 2013 - MİLLETİ ve MİLLİYETİ SEVMEK İMANDANDIR
18 Şubat 2013 - DİNLER ARASI DİYALOG ÇALIŞMALARI VE İSLÂM
12 Şubat 2013 - KENDİ ELİMİZLE KENDİ İPİMİZİ ÇEKMEYELİM!
12 Şubat 2013 - EY İMAN EDENLER YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARI DOST EDİNMEYİN.
05 Şubat 2013 - KENDİ ELİNİZLE KENDİNİZİ TEHLİKEYE ATMAYIN!
31 Ocak 2013 - BÖLÜCÜLÜK YAPAN BİZDEN DEĞİLDİR (HZ. MUHAMMED)
30 Ocak 2013 - HZ. MUHAMMED’DEKİ TÜRK SEVGİSİ
29 Ocak 2013 - ALLAH'I SEVEN O'NA UYSUN
29 Ocak 2013 - HZ. MUHAMMED’DEKİ TÜRK SEVGİSİ
24 Ocak 2013 - AHMED'İN YILDIZI DOĞDU
15 Ocak 2004 - EHLİ SÜNNETTEN AYRILMAYINIZ
..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
MHP'NİN HÜKÜMETE YAKLAŞIMINI NASIL BULUYORSUNUZ?

OLUMLU!
OLUMSUZ!
KARARSIZIM!
LİDER NE DERSE ODUR!

Sonuçlar
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH