Ana Sayfa > VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Vefâtının 30. Yılında S. Ahmet Arvasî’yi Anıyoruz
28 Aralık 2018
Bu haber 955 kez okundu
Vefâtının 30. Yılında, sosyolog, pedagog, mütefikkir- yazar S. Ahmet Arvasî’yi Anıyoruz. . . Seyid Ahmet Arvasi kimdir, nerelidir?
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
1932 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğan Seyyid Ahmet Arvasî, âilece, Van'ın Bahçesaray (Müküs) kasabasına bağlı Doğanyayla (Arvas) köyündendir.

 Muhitlerinde bu köyün adına izafeten 'Arvasîler' olarak tanınırlar. Soyadı kanunu çıktıktan sonra köylerinin da adı soyadları olmuştur. Babası Abdülhakim Arvasî'dir.

Bu muhterem zat, Necip Fâzıl Kısakürek’in mürşidi olan Abdülhâkim Arvasî hazretleri değildir.  S. Ahmet Arvasî’nin babasına bu ismi veren de Necip Fâzıl’ın mürşidi Abdülhâkim Arvasî Hazretleri’dir. Yâni, Abdülhakim Arvasî Hazretleri, S. Ahmet Arvasî’nin babasının isim babasıdır.)

S. Ahmet Arvasî, 1952 yılında Erzurum Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra, bir süre ilkokul öğretmenliği yapmış ve daha sonra, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'ne girerek orayı 1958’de bitirmiştir.

Sırayla Balıkesir, Bursa ve İstanbul Eğitim Enstitüleri’nde uzun süre hocalık yaptıktan sonra, 1979 yılında emekli olmuştur. Aynı yıl, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel İdare Kurulu'na seçilerek, bu partideki görevine, 12 Eylül 1980  ihtilâline kadar devam etmiştir.

S. Ahmet Arvasî; 1980 öncesinde, Hergün Gazetesi'nde, 'Türk-İslam Ülküsü' başlığıyla günlük makaleler yazmıştır.  12 Eylül 1980 darbesinden sonra, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Dâvâsı'ndan yargılanmış ve  Mamak Cezaevi'nde işkence görmüştür. Tahliye olduktan sonra, Türkiye Gazetesi’nde “Hasbihal” başlığı ile makaleleri neşredilmiştir.

56 senelik ömrünün her bölümünde çok sayıda esere imza attı, çok sayıda konferanslar verdi. Bütün hayatı çalışmayla ve mücâdeleyle geçti.

31 Aralık 1988 tarihinde İstanbul Erenköy'deki evinde vefat etti. Saat 11.00'de rûhunu teslim etti.

Vefat ederken, çok sevdiği daktilosunun başındaydı. 

Ölümünü, Yeni Düşünce Gazetesi, 'Bir Güzel Adam Hakk'a Yürüdü', Türkiye Gazetesi ise, 'S. Ahmet Arvasî'yi Kaybettik' manşetiyle verdi. 

Arvasî'nin cenaze namazı için yurdun çeşitli yerlerinden gelen binlerce kişi, Fatih Camii'ni ve bahçesini doldurdu.

Cenâze namazını, merhûmun akrabası Van Eski Müftüsü Seyyid Kasım Arvasî kıldırdı. Arvasi Hoca, Edirnekapı'da damadı Reşat Yamankaradeniz'in yanına defnedildi. 
Kabrinin biraz aşağısında meşhur Osmanlı şeyhülislamlarından İbni Kemal hazretlerinin kabri vardır.

S.Ahmet Arvasi'nin ESERLERİ: 

Türk-İslam Ülküsü (3 cilt), 
Kendini Arayan İnsan, 
İnsan ve İnsan Ötesi, 
Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, 
Şiirlerim, 
Eğitim Sosyolojisi, 
Doğu Anadolu Gerçeği, 
İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri, 
Hasbihal (6 cilt), 
Emperyalizmin Oyunları, 
Devletin Dini Olur mu, 
Kadın Erkek Üzerine, 
İnsanın Yalnızlığı, 
İlm-i Hal, 
Size Sesleniyorum-1, 
Size Sesleniyorum-2

Vefâtının 30. Yılında, büyük mütefekkirimizi rahmet ve minnetle anıyor; sizleri, yazarımız M. HALİSTİN KUKUL’UN “BİR MUHÂKEME ADAMI OLARAK S. AHMET ARVASΔ başlıklı makalesiyle başbaşa bırakıyoruz.

KAPSAMHABER

BİR MUHÂKEME ADAMI OLARAK S. AHMET ARVASÎ

Seyyid Ahmet Arvasî ismini, 1970’li yılların ortalarından îtibâren duyuyordum. O’nu, 12 Eylül 1980 öncesinde, Hergün Gazetesi’ndeki “Türk-İslâm Ülküsü” başlığını taşıyan yazılarından, daha yakından tanıdım. Zaman zaman, ben de, aynı gazetede, kültür, san’at, edebiyat ve  eğitime dâir makaleler yayınlıyordum.

O dönemin ve sonrasının sıkıntıları çok hazîn, büyük ve acıdır...Ve şu anda da, bunlardan söz etmenin zamanı değildir.

Daha sonraları, O’nu, Türkiye Gazetesi’nde, “Hasbihal” köşesindeki yazılarından tâkîp etme fırsatım oldu ki, yine, benim de, bu gazetede, uzun zaman,  makalelerim, hikâyelerim ve şiirlerim yayınlanlandı.

Şunu hemen söyleyeyim ki, kendileriyle yüzyüze gelip sohbet etmem mümkün olmadı. Yalnız, 1987 yılı Mayıs ayında, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından tertip edilen bir yarışmada derece almam münâsebetiyle İstanbul’a gitmiştim. Merasimden sonra Türkiye Gazetesi’ne uğradım. Bâzı arkadaşlarla görüşme imkânı bulmama rağmen, şu anda ismini hatırlayamadığım bir arkadaş, bana, teksir kâğıdına, birer  aralıklarla yazmış olduğu, ertesi gün yayınlanacak olan bir sayfalık  yazısını da göstererek, Arvasî Hoca’nın rahatsız olduğunu, bugün gelemediğini söylemişti.

S. Ahmet Arvasî; bir sosyolog, bir pedagog, bediîyatçı, ilm-i hâl yazacak derecede üstün İslâmî bilgiye sâhip, bir mütefikkir ve hattâ iyi bir şâirdir. Sâdece son dönemde değil, umûmî Türk tefekkürü içersinde de mühim bir yer işgal eder. Mehmet Âkif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Necip Fâzıl, Peyami Safa, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Erol Güngör... gibi, Türk gençliğinin önünde devamlı bir rehberdir.

Her türlü mes’eleyi İslâmî ölçüleri esas alarak, Ku’ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf ve İslâm âlimlerinin görüşleri ile, çağın fen sahasındaki gelişmelerini de nazar-ı îtibâre alarak muhâkeme eder, hâl çâreleri arar ve çözüme ulaştırırdı.

 Bu yazımda, O’nun, Türk ve İslâm Dünyâsı’na dâir tespitleriyle vardığı netîceler hakkında söz etmek istiyorum. Çünkü; onun eserlerini, çok dikkatli ve hassas bir şekilde okumak ve tahlil etmek gerekir.

Türkiye Gazetesi’nin 8 Temmuz 1986 târihli nüshasında yayınlanan “Müslümanların Sorumlulukları” başlıklı yazısına şu cümlelerle başlar:

 “İslâm Dünyası, şu son bir ve birbuçuk asırdan beri, eşi görülmemiş bir zillet ve meskenet dönemi yaşamaktadır. Sayıları, aşağı-yukarı bir milyara yaklaşan ve dünyanın üç kıt’asına yayılan müslümanların durumu, her bakımdan yürekler acısıdır.

Önemli bir kısmı “kızıl emperyalizmin” pençesinde inleyen İslâm Dünyası’nın çok büyük bir kısmı da “kapitalist” ve “siyonist emperyalizmin” gizli-açık tertipleri ile ıstırap çekmektedir.

Evet, İslâm Dünyası’nda umûmî durum budur. Ve hemen belirtelim ki, bu durumun bir numara sorumluları yine bizzat müslümanlardır. Suçu şuna buna yüklemeye ve sorumluluktan kaçmaya gerek yok..”

Arvasî Hoca, yazısına şu soruları sorarak devam eder: “Evet, söyleyin bakalım, İslâm’ı içten vurup tahrip etmeye çalışanlar, sadece yabancı ajanlar mıdır? Yoksa, İslâm’ı “tefrika sahası durumuna” getirmeye çalışan ve getiren “küçük politikacı” mı? İslâm’ı şu veya bu yabancı ideolojinin arkasına bir vagon gibi takmaya özenen “reformcu ve devrimci müslümanlar” (!) mı? Söyler misiniz bana, “Arap sosyalizmi” ne demektir? “Marksist müslümanlık”(!) ne demektir?”

Aradan geçen zamanın muhasebesini yapalım ve bulunduğumuz noktayı bir düşünelim. Ne hâldeyiz? Türkiye ne hâlde, Türk Dünyâsı ne hâlde ve bütünüyle İslâm Âlemi ne vaziyettedir?

Bir birleşme değil, yakınlaşma ümidimiz var mı? Birbirimizi anlayabiliyor muyuz? Anlama/anlaşma  zeminlerini araştırdık mı? Yoksa, ecnebîlerin kışkırtmalarıyla, biraz daha menfaat elde edebilmek için,  birbirimizin üzerine üzerine mi gidiyoruz?

Bırakınız dış’ı, içte, millî bir mes’ele hakkında, birbirimizle nezâketle konuşmayı becerebiliyor muyuz?

Hiçbir tevâzûnun yer almadığı siyâset lisânı, niçin bu kadar acımasızdır, kırıcıdır hattâ parçalayıcıdır, bilen ve anlayan var mıdır?

S. Ahmet Arvasî, bir gün sonra, yâni 9 Temmuz 1986 târihinde yazdığı ve benim de, son şiir kitabıma ad olarak verdiğim “Uyanmak Zamanı” başlıklı makalesine de şu cümlelerle başlar:

”Dünkü yazımızda İslâm Dünyası’nın “acıklı durumuna” işaret etmiş ve bu durumdan bizzat müslümanların sorumlu olduklarını belirtmiştik. Hiç kimseyi teşhir etmeden yaraya parmak basmıştık.

Evet, düşmanlarımız çoktu..Fakat, bu durum, bizim sorumluluk payımızı yok edemezdi.

(...) Bakınız, bu konuda, üstâd Necip Fâzıl Bey ne diyor: “İşte, bu hâlimizdir ki, düşmanlarımıza bu kuvveti veriyor! Onların değil, müslüman olmayışımızın mahkûmuyuz! Küfür, varlık ve ruh hisarımızı, baştan başa, taş taş yokladıktan sonra, bizi en zayıf bulduğu noktadan vurmak istiyor...Hâlâ mı anlamıyorsunuz?”(Büyük Doğu-Mayıs-1986, Sf:1)”

 Şunu unutmamamız gerekir ki, en büyük ‘kuşatılmışlık’, dört bir yandan olan değil, ‘içten’ olandır. Bu durum, âileden başlar, okul ve çevreyle açılır, devlet ile nihâî hâlini alır ki, sinsi sinsi, tabiî ki, zaman zaman da alenî olarak, suyu bulandırır ve çöküşü hazırlar.

Bu bakımdan; uyanık olmanın zamanı yoktur demek zorundayız. Yâni, sanmayınız ki, dolambaçlı bir söz sarfettim; hayır!..Demek istedim ki, dâimâ uyanık olmak mecbûriyetimiz vardır, bütün mes’ele buradadır.

Peki, nedir uyanık olmak?

Uyanık olmak; gaflete dalmamak, ihânete yol açacak durumlardan sakınmaktır!..Yâni, gaflet ve ihânet kapısını dâima kapalı tutmaktır!..Daha ötesi yoktur! Ötesi uçurumdur!..

S. Ahmet Arvasî, makalesini şu ibret verici cümlelerle bitirirken, bize, sâdece târihin verdiği nasihati değil, bu yazının kayda geçirilişinden îtibâren de “uyku hâli”ne son verilmesi ümidini arzu ettiğini  ısrarla ifade ederek şöyle diyor:

“Türkoğlu unutmamalıdır ki, en az bin yıldan beri müslümandır, Ashab-ı Kiram’dan sonra, İslâm’a en çok hizmet eden kavim olmak şerefini taşımaktadır.Milâdî 11. asırda Tuğrul Gazi ile birlikte “Sultan-ül Müslimin” ünvanını kazanmış  ve Yavuz Sultan Selim Han’dan itibaren de tam dörtyüz yıl “Şanlı Peygamberin Kutlu Vekili” olmakla bereketlenmiştir. Bütün bunların yanında, İslâm Dünyâsı’na binlerce ilim adamı, fikir ve sanat adamı hediye etmiş yüce bir millettir. Dünyanın en büyük kültür ve medeniyetine sahip olan bu millet, aynı zamanda, zengin ve tarihî kitaplıkları ile de göz kamaştırıcıdır.

Asırlarca dünyaya müslümanlığı öğreten Türk Milleti, yine aynı imkânlara sahiptir. Bâzıları, Türk Milletine, yeni ihtida etmiş bir cemiyet gözü ile bakıyor galiba..Ne idüğü belirsiz kimselerin kitaplarını Türk’ün eline tutuşturmak isteyen çevrelere, aziz Türk Gençliği, İslâm’ın ne olduğunu öğretecektir inşallah. Evet bekliyoruz.”

Geçen zaman içersinde, bu söylenenlerde ne kadar başarılı olduk? İşte, S. Ahmet Arvasî’nin nazarı  ve idrâkiyle bu muhâkemeyi yapabilmemiz lâzımdır. Kişi ve cemiyet olarak, buna, müspet bir cevap bulduğumuz zaman, her şey yoluna giriyor diye derin bir nefes alabileceğiz.

Bana sorarsanız, henüz, bu nefesi alabilmiş değiliz!..Bunun için; Doğu Türkistan’dan Yemen’e, Kırım’dan Kerkük’e Gazze’ye, Kıbrıs’tan Batı T(ı)rakya’dan Myanmar’a, Musul’a Halep’e , Karabağ’a...hayâlî  de olsa, seyyahat yapabilecek ülküye sâhip bir zihin ve gönül gerekir!..

M.Halistin Kukul

Bildergebnis für M.Halistin Kukul


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Haberleri

Başlık Tarih
 
Bahçeli: " Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz.27 Ekim 2020
Elçibey, Vefatının Yıl Dönümünde Dualarla Anılıyor22 Ağustos 2020
15 yaşındaki Ülkücü şehide duygusal anma..04 Ağustos 2020
şehitler için taziye mesajı21 Temmuz 2020
MHP Adana’nın acı günü! 30 Haziran 2020
Eski MHP Kayseri Milletvekili hayatını kaybetti22 Haziran 2020
MHP’nin acı kaybı!18 Haziran 2020
MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti18 Mayıs 2020
MHP’li Kemal Günaydın hayatını kaybetti01 Mayıs 2020
Bahçeli'den Haydar Baş için taziye mesajı14 Nisan 2020
Devlet Bahçeli’den taziye mesajı06 Şubat 2020
Devlet Bahçeli'den taziye mesajı28 Ocak 2020
Bahçeli'den başsağlığı mesajı18 Kasım 2019
MHP'li Yalçın'dan taziye teşekkürü26 Ekim 2019
TURAN İLTEBER YALÇIN KARDEŞİMİZİN ARDINDAN21 Ekim 2019
Acılı babadan kıymetli evlada!..21 Ekim 2019
Devlet Bahçeli’den Semih Yalçın’a taziye ziyareti21 Ekim 2019
MHP'li Semih Yalçın'ın acı günü17 Ekim 2019
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, kabri başında anıldı.06 Ekim 2019
Adana’nın Ağabeyi’ dualarla yâd edildi!30 Eylül 2019
MHP Lideri Bahçeli'den taziye mesajı19 Ağustos 2019
İster demokrasi şehidi deyin, ister Ülkücü şehit... 23 Nisan 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Yeni Zelanda açıklaması15 Mart 2019
Kendini Unutan Adam: GALİP ERDEM13 Mart 2019
Vefat ve Taziye...11 Aralık 2018
OLCAY KILAVUZ : "AHDE VEFANIN VE ŞEREFLİ BİR ÖMRÜN BAYRAK İSMİ: ALİ METİN TOKDEMİR"08 Aralık 2018
Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yılı09 Kasım 2018
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyoruz!09 Kasım 2018
Ülkücü Milliyetçi Camianın başı sağ olsun !27 Ekim 2018
Devlet Bahçeli’den Tunceli açıklaması27 Ekim 2018
OLCAY KILAVUZ’UN ACI GÜNÜ28 Temmuz 2018
Mekanın Cennet Olsun Taşmedreseli Tayfun KÜTÜK...24 Temmuz 2018
Devlet Bahçeli'nin Acı Günü11 Temmuz 2018
''VATANDAŞLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR'''09 Temmuz 2018
Bahçeli'den taziye mesajı02 Temmuz 2018
MHP camiasını üzen haber11 Haziran 2018
ÜLKÜCÜ ŞEHİT YUSUF İMAMOĞLU07 Haziran 2018
Gün SAZAK’ın Şehadeti Üzerine…28 Mayıs 2018
GAZİANTEP’Lİ ÜLKÜCÜLERİN ACI GÜNÜ…07 Nisan 2018
Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören düzenlendi22 Mart 2018
MHP Lideri Bahçeli'den Taziye Mesajı21 Mart 2018
Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti21 Mart 2018
MHP'Lİ YALÇIN’IN ACI GÜNÜ13 Mart 2018
FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU SEN GÖKLERDE DALGALANAN BİR TÜRK BAYRAĞISIN20 Şubat 2018
ÜLKÜCÜ FIRAT ÇAKIROĞLU MEZARI BAŞINDA ANILDI18 Şubat 2018
ATK GENEL BAŞKANI CEMAL ÇETİN’İN ACI GÜNÜ!04 Ocak 2018
Sayın Ruhsar Demirel`in Acı Günü26 Aralık 2017
BİRBEN’DEN ;YILMAZ AİLESİNE TAZİYE MESAJI18 Aralık 2017
Nihal Atsız Kabri başında anıldı11 Aralık 2017
Hüseyin Nihal Atsız Anılıyor11 Aralık 2017
Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik18 Kasım 2017
Taş Medreseli Akın Sağlık, Hak’ka Yürüdü.13 Ekim 2017
Şehit Recep Haşatlı kabri başında anıldı07 Ekim 2017
Mehmet Şandır'ın acı günü25 Eylül 2017
ENVER PAŞA, KABRİ BAŞINDA ANILDI04 Ağustos 2017
Başkan Karagöz'ün Acı Günü28 Temmuz 2017
Biz Türkiyeyiz!24 Temmuz 2017
Ülkücü camiadan acı haber23 Temmuz 2017
Mersin'in Acı Kaybı;22 Temmuz 2017
Ne Mutlu -O’nun gibi- "Türk’üm" Diyene!22 Temmuz 2017
Şırnak Şehidi Ankara'dan Uğurlandı28 Haziran 2017
YUSUF İMAMOGLU07 Haziran 2017
Koçanoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı07 Haziran 2017
Ülkücü Şehit Cevdet Karakaş 05 Haziran 2017
Bahçeli'den Şehitler için başsağlığı mesajı 01 Haziran 2017
MHP Cevdetiye Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti14 Mayıs 2017
İbrahim Erkal, toprağa verildi13 Mayıs 2017
Devlet Bahçel'den İbrahim Erkal Mesajı09 Mayıs 2017
Türk Bayrağı'na sarılarak son yolculuğa uğurlandı09 Mayıs 2017
Abdullah Gül’ün Babası Vefat etti..07 Mayıs 2017
Trabzon MHP'nin acı günü03 Mayıs 2017
Bahçeli'den şehitler için taziye mesajı 18 Nisan 2017
MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Tekin hayatını kaybetti 05 Nisan 2017
Devlet Bahçeli'den Halisdemir ailesine taziye telefonu 31 Mart 2017
PARSAK: CUMHURİYET’İN ÇETİNKAYA’SI21 Şubat 2017
Olcay Kılavuz'un Acı Günü14 Şubat 2017
Taş Medreseli Sağlık’ın Acı Günü05 Şubat 2017
Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı02 Şubat 2017
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti01 Şubat 2017
BAHÇELİ'DEN İLHAN CAVCAV İÇİN TAZİYE MESAJI22 Ocak 2017
FIRAT KALKANI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI06 Ocak 2017
Şehit Polis Kızılırmak'a veda13 Aralık 2016
Devlet Bahçeli Mesaj Yayınladı08 Aralık 2016
Rıfat Paça vefat etti13 Kasım 2016
Konya'da Ülkücü Hareket'in Efsane İsmi Hakk'a Yürüdü09 Kasım 2016
MHP Yozgat Teşkilatı’nın acı günü08 Kasım 2016
Fırat Kalkanı şehidi Yüzbaşı Kocaman, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı06 Kasım 2016
VATANI İÇİN ŞEHİT OLDU05 Kasım 2016
CENAZEME GELMİŞ OLAN DEĞERLİ ARKADAŞLARIM16 Ekim 2016
Ülkücü gazi Ahmet Kaleli sonsuzluğa uğurlandı13 Ekim 2016
ÜLKÜCÜ GAZİ HAYATINI KAYBETTİ 13 Ekim 2016
Bafra Eski Belediye Başkan'ı Hasan Aslan hayatını kaybetti.26 Eylül 2016
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SADİR DURMAZ'IN ACI GÜNÜ21 Eylül 2016
MHP’li meclis üyesi kansere yenildi20 Eylül 2016
Mustafa Durgut, Dualarla Hakka Uğurlandı.25 Ağustos 2016
Nurettin Pakyürek vefat etti05 Ağustos 2016
Parsak şehit cenazesine katıldı 01 Ağustos 2016
Hamit Homriş vefat etti31 Temmuz 2016
TRAFİK KAZASINDA HAYATINI YİTİRDİ29 Temmuz 2016
Hocaların hocasına son görev27 Temmuz 2016
MHP DENİZLİ TEŞKİLATINDA YAS21 Haziran 2016
Zulfiye Coşkun Anne Dualarla Defnedildi. 11 Haziran 2016
MHP Aydın'da Çeşitli Görevlerde Bulunan Müfit Kır Hayatını Kaybetti.11 Haziran 2016
NİĞDE'DE ACI GÜN09 Haziran 2016
Bahçeli: Acımız çok büyüktür06 Haziran 2016
RUHU ŞAD MEKÂNI CENNET OLSUN23 Mayıs 2016
Namık Hakan Durhan için tören06 Mayıs 2016
MHP'li Eski Milletvekili Durhan Vefat Etti05 Mayıs 2016
Ülkücü Şehit Fikri Arıkan'ı Anıyoruz...28 Mart 2016
ÜLKÜ DEVİ YILMAZ SAKA HAKK’A YÜRÜDÜ23 Mart 2016
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Babası Vefat Etti19 Mart 2016
ERZURUM'LU ÜLKÜCÜLERİN ACI GÜNÜ!18 Mart 2016
Bir Gül Toprağa Düştü 13 Mart 2016
ÜLKÜCÜ ŞEHİT FERHAT TÜLE İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ26 Şubat 2016
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu, kabri başında anıldı 20 Şubat 2016
TAM 1 YIL OLDU ŞEHİDİM.. RAHMETLE ANIYORUZ..20 Şubat 2016
MHP Niğde´nin Acı Kaybı.02 Şubat 2016
Ülkücü Şehidimizin, Annesi Dualarla Defnedildi31 Ocak 2016
TÜRKMENDAĞI ŞEHİDİ İBRAHİM KÜÇÜK, SON YOLCULUĞA UĞURLANDI27 Ocak 2016
Şehit Cengiz Akyıldız kabri başında anıldı 26 Ocak 2016
Bahçeli'den, Kamer Genç’in ailesine başsağlığı mesajı 22 Ocak 2016
DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI21 Ocak 2016
Ahde vefa adına yürekten bir AÇIK TEŞEKKÜR!26 Aralık 2015
Gazi Karabulut’un Annesi Vefat Etti24 Aralık 2015
Taşmedreseli Yurtşen Durmaz'ı ülkücüler uğurladı 23 Aralık 2015
MHP’li Adan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı13 Aralık 2015
Celal Adan'ın annesi vefat etti12 Aralık 2015
''Ahde Vefasızlık, İmansızlıktır''08 Aralık 2015
Eski başkan dualarla anıldı29 Kasım 2015
MHP İzmir Milletvekili Tanrıkulu'nun Acı Günü10 Kasım 2015
İsmi İkamet Ettiği Sokağında Yaşayacak.07 Ekim 2015
MHP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ02 Ağustos 2015
Başkan Baycan Deniz, Dualarla Uğurlandı.30 Temmuz 2015
Cennet Anne, Mekanın Cennet Olsun.28 Temmuz 2015
Türkkan'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı12 Temmuz 2015
Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı Koçlar, son yolculuğuna uğurlandı 12 Temmuz 2015
Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Vefat Etti 12 Temmuz 2015
LÜTFÜ TÜRKKAN IN ACI GÜNÜ11 Temmuz 2015
MHP KIRŞEHİR İL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ08 Temmuz 2015
Süleyman Demirel Son Yolculuğuna Uğurlanıyor 19 Haziran 2015
MHP'li başkana evlat acısı 12 Haziran 2015
Zühal Topcu'nun Merhum Babası Defnedildi22 Mayıs 2015
Zuhal Topçu'nun acı günü 21 Mayıs 2015
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİN BABASI VEFAT ETTİ, ÜLKÜCÜLER UNUTMADI18 Mayıs 2015
Devlet Bahçeli'den Zeki Alasya için taziye mesajı08 Mayıs 2015
SİNAN OĞAN'IN ACI GÜNÜ28 Nisan 2015
Halil İbrahim Atmaca Defnedildi18 Nisan 2015
MHP yöneticisi ve ailesi trafik kazasında vefat etti17 Nisan 2015
Mustafa PAKSOY Defnedildi24 Mart 2015
ALİ METİN TOKDEMİR'İN BABASI HAKKA YÜRÜDÜ11 Mart 2015
Evran, Dualarla toprağa verildi.08 Mart 2015
Vefat ve Duyuru.. MHP’li Evran ailesinin acı günü08 Mart 2015
Yine askeri uçak düştü: 2 şehit05 Mart 2015
Malatya’da iki keşif uçağı düştü: 4 şehit25 Şubat 2015
Orhan;Taziye mesajı yayınladı.21 Şubat 2015
Ege Üniversitesi'nde kahpe saldırı20 Şubat 2015
BAHÇELİ'DEN FİDAN YAZICIOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI20 Şubat 2015
Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi vefat etti20 Şubat 2015
Naci Gök'ü Kaybettik, Ülkücü Hareketin Başı Sağolsun17 Şubat 2015
MHP'Lİ BAŞKAN KABRİ BAŞINDA ANILDI09 Şubat 2015
BAHÇELİ'DEN MÜZEYYEN SENAR İÇİN TAZİYE MESAJI08 Şubat 2015
MHP’li vekilin acı günü05 Şubat 2015
MHP'NİN ACI KAYBI28 Ocak 2015
Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanı Serhat Turak toprağa verildi20 Ocak 2015
Ülkücü Hareket "Serhat"ını Yitirdi19 Ocak 2015
MHP’li Başkan Basın Açıklaması Sırasında Vefat Etti14 Ocak 2015
Imst Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı Başkan'ı Ramazan Doğan'ın Babası vefat etti.10 Aralık 2014
TAŞ MEDRESELİ HALİL DURMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI30 Kasım 2014
ŞEHİT PİYADE ER MUSTAFA SARIKAYA MEMLEKETİNE UĞURLANDI27 Kasım 2014
MHP DENİZLİ İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞÜKRÜ ERGÜL HAYATINI KAYBETTİ27 Kasım 2014
YİĞİT, dualarla son yolculuğuna uğurlandı27 Kasım 2014
23.Dönem Manisa Milletvekili ORHAN’ın acı günü26 Kasım 2014
OKTAY VURAL EŞİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI16 Kasım 2014
Oktay Vural'ın eşi vefat etti!15 Kasım 2014
Kenanoğlu'nun Cenazesi Toprağa Verildi14 Kasım 2014
Ertuğrul Can Vefat Etti11 Kasım 2014
ÜLKÜCÜ ŞEHİT ALPARSLAN GÜMÜŞ'ÜN ANNESİ VEFAT ETTİ11 Kasım 2014
Eski MHP Milletveili Adnan Uçaş'ın Annesi Vefat Etti28 Ekim 2014
MHP'Lİ TANRIKULU'NUN ACI GÜNÜ20 Ekim 2014
DEVLET BAHÇELİ ALİ GÜNGÖR'ÜN CENAZE TÖRENİNE KATILDI17 Ekim 2014
Bahçeli: Merhum Güngör her zaman kalbimizde yaşayacak, hayırla yâd edilecektir16 Ekim 2014
MHP Mersin Eski Milletvekili Ali Güngör vefat etti16 Ekim 2014
Şehit Recep Haşatlı kabri başında anıldı03 Ekim 2014
Engin Alan'ın acı günü29 Eylül 2014
Recai Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı28 Eylül 2014
Recai Yıldırım Vefat Etti 26 Eylül 2014
Atila Kaya: Türk Âşıklık Geleneğinin Çınarı Şeref Taşlıova Hakk’a Yürüdü22 Eylül 2014
DEVLET BAHÇELİ ERTUĞRUL ŞEKER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI26 Ağustos 2014
Efsaneyi Kaybettik25 Ağustos 2014
OLCAY KILAVUZ ÜLKÜCÜ ŞEHİT BABASININ VEFATI NEDENİYLE TAZİYEDE BULUNDU23 Ağustos 2014
Bitlis'in Bozkurtu PKK´larca Şehit edildi.23 Ağustos 2014
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nu Rahmetle Anıyoruz22 Ağustos 2014
Şehit teğmen ve uzman çavuş gözyaşlarıyla veda21 Ağustos 2014
KADIKÖY MHP’DE ACI KAYIP15 Ağustos 2014
Bahçeli Süleyman Seba için taziye yayınladı15 Ağustos 2014
SÜLEYMAN SEBA VEFAT ETTİ13 Ağustos 2014
İhsanoğlu'dan Göğebakan ailesine taziye ziyareti01 Ağustos 2014
SADUN KÖPRÜLÜ’YÜ KAYBETTİK21 Temmuz 2014
Ünal Osmanağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı01 Temmuz 2014
ÜLKÜCÜLER KAHRAMAN EVLADINI KAYBETTİ30 Haziran 2014
MHP Milletvekili Kalaycı’nın acı günü !24 Haziran 2014
MHP'li Akçay "Manisa Büyük Bir Değerini Kaybetti"22 Haziran 2014
Eski TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu, vefat etti20 Haziran 2014
MHP İLÇE BAŞKANININ ARDINDAN!19 Haziran 2014
Müjdat Öztürk'ün Babası Defnedildi11 Haziran 2014
Bahçeli Pahlivanoğlu'nu Son Yolduluğuna Uğurladı01 Haziran 2014
BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI31 Mayıs 2014
ÜLKÜCÜ ŞEHİT MUSTAFA PEHLİVANOĞLU'NUN BABASI VEFAT ETTİ31 Mayıs 2014
Adanalılar Soma Şehitlerini Andı21 Mayıs 2014
''MHP'Lİ BAŞKANIN FECİ ÖLÜMÜ''21 Mayıs 2014
BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI14 Mayıs 2014
MHP İl Başkanı İzgioğlu'nun Acı Günü10 Mayıs 2014
3 şehide veda07 Mayıs 2014
TÜRK DÜNYASININ ACI KAYBI03 Mayıs 2014
Balyoz hükümlüsü Albay'dan kötü haber01 Mayıs 2014
Karagöz Son Yolculuğuna Uğurlandı24 Nisan 2014
ÜLKÜCÜ CAMİANIN ACI GÜNÜ24 Nisan 2014
MHP'li Şefkat Çetin'in acı günü19 Nisan 2014
Bahçeli:Bir tek çocuğun hayatı bütün makamlardan değerlidir16 Nisan 2014
SÖZLÜ'DEN, İSMET ATLI'NIN AILESINE TAZIYE ZIYARETI05 Nisan 2014
Oktay Vural Berkin'e 'Evladımız' Diye Seslendi12 Mart 2014
BAHÇELI: BERKIN HEPIMIZIN KAYBIDIR12 Mart 2014
Engin Alan, kayınvalidesinin cenazesine katıldı17 Şubat 2014
MHP Tutuklu İstanbul Milletvekili Engin Alan Paşa'nın acı Günü!16 Şubat 2014
Ruhi Çavdar’ın annesi vefat etti 16 Şubat 2014
Şefkat Çetin ve Olcay Kılavuz Nuri Ertan'ı Son Yolculuğuna Uğurladılar03 Şubat 2014
MHP Niğde İl Başkanı Nuri Ertan son yolculuğuna uğurlandı03 Şubat 2014
Akyıldız'ın Ailesine Bahçeli Sahip Çıktı29 Ocak 2014
MHP'li Akyıldız İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı28 Ocak 2014
Ülkücü Şehit Yusufiyeli Cengiz Akyıldız'ı Tekbirlerle Uğurladık27 Ocak 2014
GÜL VE ÇIÇEK, BAHÇELI'YE BAŞSAĞLIĞI DILEDILER27 Ocak 2014
Akyıldız son yolculuğuna uğurlanıyor27 Ocak 2014
Şehit versek de bu yoldan caymayacağız27 Ocak 2014
ŞEHİDİMİZE SON GÖREV...26 Ocak 2014
İKTİDAR DESTEKLİ PKK PRAVAKOSYONU....26 Ocak 2014
BAHÇELI'DEN KAYSERI'DEKI KAZAYLA ILGILI AÇIKLAMA23 Ocak 2014
Mehmet Arlı'nın Kızı Vefat Etti21 Ocak 2014
Kula Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Hekimoğlu’nun Acı Günü19 Ocak 2014
Ülkücü Şehit Süleyman Özmen'in Annesi Defnedildi12 Ocak 2014
BAHÇELI'DEN ŞEHIT ÖZMEN'IN VEFAT EDEN ANNESINE TAZIYE MESAJI12 Ocak 2014
Ülkücü Şehit Süleyman Özmen'in Annesi Vefat etti.12 Ocak 2014
MHP MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZ’IN ACI GÜNÜ30 Aralık 2013
BAHÇELI'DEN ADNAN ŞENSES IÇIN TAZIYE MESAJI26 Aralık 2013
Bahçeli;İzmir Tersanesi’ndeki acı hadise 23 Aralık 2013
BAHÇELI'DEN TRAFIK KAZASINDA VEFAT EDEN ÖĞRENCILERE BAŞSAĞLIĞI22 Aralık 2013
BAHÇELI, ENGIN ALAN’IN ANNESININ CENAZESINE KATILDI21 Aralık 2013
Devlet Bahçeli'nin İstanbul'daki programı21 Aralık 2013
Engin Alan’ın annesi Ayşe Alan(89) vefat etti.19 Aralık 2013
Bahçeli'den Helikopter Şehitlerine Başsağlığı Mesajı: Milletçe Acımız Büyük17 Aralık 2013
HTF'DAN BAŞSAĞLIGI VE VEFAT MESAJI14 Aralık 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH