Ana Sayfa > SİYASET

MHP'li Yalçın'dan, Oya Baydar'a sert sözler!
06 Mayıs 2019
Bu haber 875 kez okundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımıza çok ağır itham ve iftiralarda bulunan Oya Baydar'a sert sözlerde bulundu. . . Yalçın, Oya Baydar’ın 'nefretle gerildiğini söylediği yüz, gönül aynasındaki kendi çirkin görüntüsüdür.' açıklamalarında bulundu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Bir süredir ısrarla tekrarlıyor ve muhataplarımızı uyarıyoruz. 

Türk solu artık antiemperyalist cevherini yitirmiş, emperyalistlerin taşeronu hâline gelmiştir. 

Millî Mücadele yıllarında emperyalist ülkelere karşı hürriyet ve bağımsızlık için mücadele eden Millî Hareketin yanında yer alan sosyalistler, bugün düşmana cephane taşımaktadır. 

Oya Baydar örneğinde olduğu gibi, Türkiye’de bugünün komünistleri, milletimizin bekası ve Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması uğrunda verdiğimiz mücadeleyi, sığ ve köhne ideolojik ön yargıları yüzünden görmezden gelmektedir. 

Bunlar sınırlarımızın güneyinde, Akdeniz’de, bütün Orta Doğu’da olup bitenlerden hiç mi ibret, hiç mi ders almamaktadır? 

Daha dün biri yüzbaşı olmak üzere dört kahraman askerimizi şehit verdik. 

12 Eylül’den sonra yurt dışına kaçarak ideolojik mücadeleyi bırakıp edebiyata atılan Oya Baydar’ın yeniden Marksist duygularının depreşmesinin, sosyalist görüşlerinin kamçılanmasının arkasındaki psikolojinin iyi tahlil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Yıllarca süren Marksist mücadeleden sonra edebiyatla iştigal etmeyi seçen Oya Baydar, görülmektedir ki ideolojik açıdan hâlâ bıraktığımız yerdedir. 

Oya Baydar’ın kafayı taktığı devlet aklı, devletin bizatihi varlık refleksi, varoluş azminin yansımasıdır. 

Hanımefendi, “Devlet aklı bu ülkeye hiç iyi şeyler getirmedi.” derken, devlet aklının komünizmi yenmesinden duyduğu rahatsızlığı yansıtmaktadır. 

Zaten Marksizmin mayasında her türlü toplumsal değere, her türlü müşterek beka refleksine düşmanlık ve husumet vardır. 

12 Eylül'den sonra hem Türkiye'deki hem İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerindeki komünist örgütlenmelerin CİA tarafından finanse edildiği ortaya çıkmıştır. 

Devletin yaşaması, milletimizin bekası için verilen haklı ve elzem mücadeleye karşı çıkan Oya Baydar misali Marksistlerin solculuğu da Amerikan dolarından beslenmekte, Okyanus ötesinden yemlenmektedir. 

Fettan ve baştan çıkarıcı Amerikan parası, değeri bir dolardan fazla etmeyen hainler sürüsü üretmiştir. 

Pensilvanya’da yuvalanmasına izin verilen FETÖ'nün hamisi ve muhafızı CİA, Türk toplumunun direniş azmine karşı siyasette, sanatta, ekonomide dinamik güçler üreterek bunları desteklemektedir. 

Türkiye'deki ayrılıkçı solun arkasında yine CİA vardır. 

Biz; edebiyatçı kisvesine bürünmüş ama edep yoksunu, sanatın zırhına sığınmış ama sanatın inceliklerinden nasipsiz olan Oya Baydar’ın Cemaziyelevvelini iyi biliriz.  

Vaktiyle komünizm propagandası yüzünden Hacettepe Üniversitesinde asistanlıktan atıldığında ağlarken, kendisine destek veren Marksist öğrenci grubunun başını Deniz Gezmişlerin çektiğini de biliriz. 

Dönemin Marksistleri hiç olmazsa o yıllarda antiemperyalist görünmüş, sözde de olsa antiamerikancı eylemler yapmışlardır. 

Yine de huylu huyundan vazgeçmemiş, komünist militanlar yaşadığımız bu mübarek topraklara kin ve nefret tohumları ekmekten bıkmamışlardır.  

Edebî incelik, nezafet ve nezahet bunların dilindedir. 

Demokratik barış, bir arada yaşama arzusu ve hoşgörü kültürü gibi insani ve sosyolojik kavramlar bunların semtine uğramasa da kelamını işgal etmiş, dillerini şişirmiştir. 

Bunların nazarında sözde fikir hürriyeti Marksist propagandanın afilli gardiyanı, milliyetçilik ise pranga mahkûmudur.  

12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nden sonra Almanya başta olmak üzere değişik Avrupa ülkelerine kaçmış olan Marksistlerin çoğunun akılları başlarına gelmiş, yıllar sonra tabansız bir ideolojinin askerleri olmaktan vazgeçmiş bir haletiruhiye içinde Türkiye’ye dönmüşlerdir. 

Eski komünist tüfeklerin bazısı Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılışını görmüş, bir türlü sosyalizm ütopyasından vazgeçemeyenlerin son hayalleri de duvarın altında kalmıştır.   

Geçmişte yıllarca Türk milliyetçileri, vatansever nesiller aleyhine iftiralar üretip “korku ve faşizm” edebiyatı satan ve binlerce Ülkücünün kanına giren Marksistler; Türkiye’ye döndüklerinde komplo teorileri yumurtlama, karanlık senaryolar yazma itiyatlarından vazgeçmekte zorlanmışlardır. 

Lakin artık alıcılarının tükendiğini fark etmişlerdir.  

Kendilerine pazar bulamayınca sözde edebiyat ve sanat gibi meşgaleler uyduran eski Marksistlerin zaman zaman yaraları depreşmekte, inkârcı içgüdüleri, isyankâr ruhları kamçılanmaktadır. 

Marksist edebiyatın temel özelliklerinden biri; yapay bilgiçlikle karanlıkta yazı yazmak, bir takım mevhum öcüler ve gölge düşmanlar tasvir edip sonra da bunlara kendini inandırmaktır.   

Vaktiyle merhum Peyami Safa’nın Nazım Hikmet’e Cingöz Recai tiplemesiyle seslendiği gibi, Oya Baydar gibilerin ilmi, “propaganda broşürü” kadardır. 

Bize göre edebiyatçılıkları da “kartpostal mabadı”nı doldurmaktan öteye geçmez. 

Ayrıca edebiyat edep sahibini olgunlaştırır, edepsizi ise büsbütün zıvanadan çıkarır. 

Oya Baydar’ın Sayın Devlet Bahçeli hakkında zırvalarını sıralarken kullandığı iğrenç üslup, yıllarca edebiyatla uğraşmış ama edep ve ahlaktan nasibini alamamış bahtsız bir solcunun hezeyanlarını aksettirmektedir. 

Oya Baydar namıyla maruf densiz acuzenin Sayın Genel Başkanımıza ve MHP’ye karşı küstah ve saldırgan bir dile başvurmasının arkasında, hem eski bir yenilgi ve hayal kırıklığının acısı, hem de yeni bir mağlubiyetin sancısı ve hiddeti yatmaktadır.  

Umutlarını Cumhur İttifakının bozulmasına bağlayan bu gibiler, ittifakın bütün gücüyle yerli yerinde durduğunu görünce yeise düşmüş olmalı ki böylesine ucuz ve bir o kadar aciz bir lisanla bize hücum etmektedir. 

Oya Baydar’ın nefretle gerildiğini söylediği yüz, gönül aynasındaki kendi çirkin görüntüsüdür. 

Sayın Genel Başkanımız hakkında sarf ettiği edepsiz ve seviyesiz ifadeler; ideolojik bağnazlık, ön yargı, kin ve düşmanlıkla kirlenmiş yüreğinin şeytani lisanına aksidir. 

Edebiyatın bile temizleyemediği kirli, paslı bir yürek, sinede yüktür. Atalarımız; “Ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne.” demişlerdir.   

Ayının ahlat armudunu sevdiği gibi; Marksistler de Türk milletine düşmanlık etmekten, Türk milliyetçilerine saldırmaktan haz ve gıda alırlar. 

Oya Baydar her ne kadar edebiyatçı, yazar, sosyolog gibi nitelendirmelerle anılsa da millî değerlere düşmanlık onun besini, ekmeği ve aşıdır.  

Türk milletinin kutsallarına husumet, onun ve gönüldaşlarının ilham kaynağı, yaşama sebebidir. 

Fakat karnından konuşan bu yaşlı cadının süpürgesi artık uçmamaktadır.  

Hiçbir itibarı ve kıymeti kalmamış ideolojisine, malum güruhun dışında, millet zerrece itibar etmemektedir. 

Hâlâ yontma taş devrinden kalmış baltalarıyla hayat süren Marksistler, millet nezdinde yaşayan ölüden farksızdır. 

Ha, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gücünü nereden aldığını araştırıp anlamaya çalışan ama yanlış kapılarda cevap arayan bu hanımefendiye biz gerçeği söyleyelim:  

Sayın Devlet Bahçeli gücünü milletten ve Milliyetçi Hareketten almaktadır. 

Cumhur İttifakının geçici bir siyasi birliktelik, bir çıkar ortaklığı olmadığını; 

Türkiye'nin bugününe nizam vermeyi ve gelecek 100 yılını kurtarmayı esas alan hukuki, idari ve toplumsal bir proje olduğunu Oya Baydar gibileri zamanla öğreneceklerdir.  

Oya Baydar’ın paslı kaleminden akrep zehri gibi damlayan; 

Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için göğsünü siper eden Türk milliyetçilerini aşağılamaya, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlığa yeltenen alçakça zihniyeti milletimize havale ediyoruz. 

Oya Baydarlar, neden emperyalizmin taşeronluğuna soyunduklarının hesabını millete ve Türk adaletine vereceklerdir. 

MHP'nin ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin geçmişteki icraatını sayıp dökerken barış siyaseti takip etmemekle itham eden bu hanımefendiye, liderimizin toplumsal barışa katkı yolunda attığı adımlardan birkaçını hatırlatalım: 

1999 Seçimlerinde MHP ve Devlet Bahçeli'yi ön plana çıkaran, millî irade olmuştur.   

Dönemin DSP Lideri Bülent Ecevit, Sayın Devlet Bahçeli ile koalisyona ikna edilmemiş, aksine Sayın Bahçeli'yi koalisyona kendisi ikna etmeye çalışmıştır. 

Sayın Devlet Bahçeli de Türkiye'nin o badireli günlerinde toplumsal ve siyasal barışın taşıdığı büyük önemi dikkate alarak koalisyona evet demiştir. 

57. hükümet, bir millî mutabakat hükümetidir. 
57. hükümetin insicamını da Türk milliyetçileri değil, emperyalizmin taşeronu olan birkaç Marksist bozmuştur. 

Sayın Bahçeli, 2007’de demokrasiye cübbeli ve üniformalıların müdahalesini önleyerek Mecliste 367 krizine son vermiştir. 

O dönemde Marksistler demokrasinin ve millet iradesinin safında değil, silahın ve üniformanın yanında yer almışlardır. 

MHP Lideri Bahçeli, 2011’de FETÖ’yü deşifre etmiştir. 

2016’da FETÖ sazanlarının saldırısını püskürtmüş, MHP’ye sızmasını önlemiştir. 

Aynı yıl 15 Temmuz’da ihanet kalkışmasını FETÖ’nün başına geçirerek, demokrasinin inkıtaya uğramasını, Türkiye’nin de parçalanmasını önlemiştir. 

Demokrasi ve özgürlük şampiyonu, sahte kahraman Marksistler, o tarihe kadar Gezi kalkışması dışında sokaklara bile çıkmamışlardır. 

Marksist bir bölücü örgüt olan PKK ise kanlı saldırılarına ara vermemiştir. 

İki saygıdeğer liderin mimarı olduğu Cumhur İttifakı da, Türkiye’nin bugününü ve yarınlarını beka tehdidine karşı garanti altına alan bir millî mutabakat hamlesidir. 

Kısacası Sayın Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin politik hamleleri hep demokrasinin yaşaması ve toplumsal barışın devamı içindir. 

MHP’nin ve Sayın Devlet Bahçeli’nin bütün bu hamlelerinin karşısında duranlarsa, Türkiye’nin 21. yüzyılda hem bölgesinde hem de dünyada güçlü ve bağımsız bir ülke olarak sivrilmesinin önünü kesmek isteyen küresel aktörlerce tahrik edilmiş, yönlendirilmiş ve kullanılmışlardır. 

Maalesef Oya Baydar gibi sahte ve ikiyüzlü romantizmin gölgesinde uyuyan eski komünist tüfekler, gaflet uykusundan uyanamamış görünmektedir. 

Bu kadar derin gaflet, ihaneti çağırmaktadır. 

MHP'nin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin beka konusundaki titizliğinin ne kadar büyük önem taşıdığı, dün verilen şehitlerle bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

MHP'nin haklılığını anlamak için illa düşman süngüsünün vatanın harimiismetine girmesi, düşman çizmesinin göğsümüzü çiğnemesi mi lâzımdır? 

Bu ne aymazlıktır? 

Bu ne hazımsızlıktır? 

Bu ne menfaatperestliktir? 

Aşağılayarak, iftira atarak, karalayarak Cumhur İttifakını bozacağını ve MHP’yi verdiği mücadeleden geri döndüreceğini sananlar, aldanmaktadır. 

Türkiye'de köprülerin altından çok sular geçmiştir. 

Ülkemiz, eski Türkiye değildir. 

Türk solu basmakalıp ezberlerinden vazgeçmeli, 21. yüzyılı idrake çalışmalıdır. 

21. yüzyıl, milliyetçiliğin ve Türkiye'nin yükseliş asrıdır. Buna engel olmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Emperyalizm, Millî Mücadele yıllarında Anadolu topraklarında mağlup olduğu gibi, bir kez daha mağlup olacaktır. 

Büyük Türk milliyetçisi Atatürk’ün ifadesiyle, 
“Düşmanı vatanın harimiismetinde boğacağız.” 

Bugün Türk sosyalizmi yol ayrımındadır. 
Safını tayin etmelidir. 

Kendini bu ideolojiye ait hissedenler veya onun siyasi temsilcisi olan partilere mensup olanlar, Türkiye'nin bekası için emperyalizme karşı bizim yanımızda mı yer alacaklar, yoksa küresel aktörlerin taşeronu olmaya devam mı edeceklerdir? 

Sosyalist entelektüeller emperyalizme uşaklık mı, yoksa bağımsız Türkiye için mücadele mi edeceklerdir, karar vermelidirler. 

Cephe çoktan açılmıştır. 

Devlet masada, güvenlik güçlerimiz de sahada çetin bir mücadele vermektedir.   

Bu mesele, partiler üstü bir mahiyet arz etmektedir. 

Cumhur İttifakı da bu manada değerlendirilmelidir. 

Milliyetçi Hareket ve onun mensupları; milletimizin bekası, Cumhuriyet’imizin payidarlığı, toplumsal barışın ve bin yılık kardeşliğin devamı için canları pahasına mücadeleyi sürdürmekten asla vazgeçmeyeceklerdir. 

Bu vesileyle, nice gafil Oya Baydar tarafından varlıkları ve şanlı mücadeleleri inkâr edilen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyoruz.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Keyfiyete göre asıl küçük parti CHP’dir01 Temmuz 2020
Kalyoncu'dan İzmir Foseptik Çukuru İçin Soru Önergesi30 Haziran 2020
Ayasofya, İstanbul’un önemli bir Türk-İslam eseridir30 Haziran 2020
Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır26 Haziran 2020
İnfaz düzenlemesi kararıyla ilgili bilgi kirliliği var26 Haziran 2020
Fendoğlu, amme alacakları ile ilgili olarak TBMM'ye verdikleri kanun teklifinin...24 Haziran 2020
Kalyoncu’dan Albayrak ve Soylu’ya soru önergesi24 Haziran 2020
Cumhur ittifakı bir sistem ittifakıdır24 Haziran 2020
Yalçın: Rahmi efendi, sende tokmak gibi kafa var ama içinde zerrece akıl yok23 Haziran 2020
Kalyoncu’dan Opera soru önergesi20 Haziran 2020
Erdoğan ve Bahçeli arasında önemli görüşme17 Haziran 2020
Önce taşkınlık yaptılar sonra AYM’ye gittiler14 Haziran 2020
Karakaya: TARSİM’le ilgili şikâyetler giderilmeli14 Haziran 2020
KYME’de SİT derecesi düşüren karara İzmir Büyükşehir de imza atmış!13 Haziran 2020
Ahmet Erbaş, TBMM'de Domaniç'teki sel felaketini gündeme getirdi11 Haziran 2020
Yalçın’dan Emin Çölaşan’a: Ayasofya’da çan sesi duymayı mı özledin?11 Haziran 2020
Enginyurt: Çok önemli bir kanun çıkarılacak10 Haziran 2020
Vatan ve millet düşmanlarıyla mücadelemiz son damla kana kadardır10 Haziran 2020
Kayaalp'ten vatandaşlara 'Tedbirli olun' çağrısı09 Haziran 2020
CHP'nin tutumu utanç verici08 Haziran 2020
Yalçın: MHP’nin bacası eğri bile olsa dumanı doğru çıkar06 Haziran 2020
CHP, Türkiye’yi bir erken seçim anaforuna sürüklemek istiyor31 Mayıs 2020
CHP tutarsızlıklarla boğuşmaya devam ediyor30 Mayıs 2020
Yıldırım'dan 'CHP'nin merkez sağın oylarını devşirmek istediği' eleştirisi30 Mayıs 2020
Muharrem Varlı: Bu sorun, Türkiye’nin sorunudur!29 Mayıs 2020
"KAMPLAŞMAYA DEĞİL KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"28 Mayıs 2020
Erdoğan ve Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda27 Mayıs 2020
CHP siyasi istikrarsızlık ve kaos yaratmak istiyor24 Mayıs 2020
Ersoy'dan TYP'liler için soru önergesi23 Mayıs 2020
MHP Lideri Bahçeli, kurulan gizli şer ittifaklarını ...21 Mayıs 2020
Osmanağaoğlu: Bu alçaklara cesaret veren Tunç Soyer'in ta kendisidir21 Mayıs 2020
Çapın nispetinde konuş Taha Akyol Efendi19 Mayıs 2020
Emre Kınay, Hacivat ile Karagöz oyununda “zenne” rolü üstlenmelidir19 Mayıs 2020
Ankara'da bir'SU'istimal var"18 Mayıs 2020
Değerlerimiz, panzehirimiz18 Mayıs 2020
"Meşrubatlardaki şeker miktarı azaltılmalı"18 Mayıs 2020
Sayın Bahçeli’ye iftira etmek, iblislerin işidir17 Mayıs 2020
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YAPTIĞINIZ HER YANLIŞIN KARŞISINDA OLACAKTIR16 Mayıs 2020
Bizim aklımız hep Adana'dır!15 Mayıs 2020
Yenilenen parka Karamanoğlu Mehmet Bey heykeli15 Mayıs 2020
ALLAH ISLAH ETSİN14 Mayıs 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür11 Mayıs 2020
MHP'de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır; tavan yoktur, Ülkücü şuur hâkimdir11 Mayıs 2020
CHP-HDP-İP ve satılık kalemler döviz manipülasyonlara çanak tutmaktadır11 Mayıs 2020
MHP'li Yalçın'dan hain fitnecilere net mesaj09 Mayıs 2020
'HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL'04 Mayıs 2020
Öztürk Tarihi Çerikli Camisi’nin peşini bırakmıyor04 Mayıs 2020
Unutmayacağız, unutturmayacağız02 Mayıs 2020
AVCI’DAN 3 MAYIS MESAJI!..02 Mayıs 2020
CHP’nin oyunlarını bir bir bozmaya devam edeceğiz01 Mayıs 2020
Yönter: Özgür Özel siyasetin maskarasıdır!01 Mayıs 2020
Umarım kulağına küpe olur Fatih efendi30 Nisan 2020
Akçay: CHP; tam bir şeytanlık yapıyor30 Nisan 2020
CHP'li Özel'e: Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir!29 Nisan 2020
CHP'nin içine HDP kaçmış29 Nisan 2020
MHP’den Fatih Altaylı ve Habertürk TV’ye sert tepki29 Nisan 2020
Yalçın: İP’li Akşener kahkahalar atarak kurtulamaz29 Nisan 2020
İSMAİL OK - YAZILI BASIN AÇIKLAMASI28 Nisan 2020
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu25 Nisan 2020
Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir23 Nisan 2020
“SİYASİ ŞOV YERİNE SAMİMİYETLE HALKA YARDIM YAPSALAR KİMSE ENGELLEMEZ”22 Nisan 2020
Büyükataman'dan CHP'li Özel'e: PKK’nın, FETÖ’nün sözcüsü olmayı ne zaman bırakacaksınız?21 Nisan 2020
“BAŞKANLAR, MECLİS ADINA SÖZ VEREMEZ”21 Nisan 2020
KORONAVİRÜS DOLAYISIYLA MAĞDURİYET ARTMIŞTIR20 Nisan 2020
Milliyetçi Hareket senin ufkunun alamayacağı derecede büyüktür17 Nisan 2020
’İnsanlık Doğal Hayat İle Olan İlişkilerini Yeniden Gözden Geçirmeli!’’16 Nisan 2020
MHP’li belediyelerin talep ve isteklerini iletti15 Nisan 2020
Erdoğan’dan , Bahçeli’ye teşekkür14 Nisan 2020
Bahçeli, ceza infaz düzenlemesi için Genel Kurul'da14 Nisan 2020
Kimse virüs üzerinden fırsatçılık yapmasın13 Nisan 2020
Bakan Soylu'dan MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkür telefonu13 Nisan 2020
Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması13 Nisan 2020
“GECEYİ GÖRDÜK, GÜNEŞİ DE GÖRECEĞİZ”08 Nisan 2020
Türk polisi olmak07 Nisan 2020
infaz düzenlemesine ilişkin ...06 Nisan 2020
İftira atan İP Müdiresi asıl karantinaya alınması gereken kişidir05 Nisan 2020
infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi31 Mart 2020
Fendoğlu , kayısı çekirdeği vurgusu31 Mart 2020
''BİZ BİZE YETERİZ''31 Mart 2020
MHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı29 Mart 2020
"Ceza indirimi teklifimiz, toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir"28 Mart 2020
Şu Günlerde Bile İstismar Peşinde Olan Zavallı Birisin23 Mart 2020
"Üreticilerin evine kapanma şansı yok"22 Mart 2020
MHP'den belediyelere koronavirüs genelgesi20 Mart 2020
Vatandaşlara talimatlara uyulması çağrısı20 Mart 2020
Yönter, uzman çavuşlarımızın haklarını almakta kararlı13 Mart 2020
Yönter'den TBMM'ye uzman çavuşlar için kadro teklifi09 Mart 2020
MHP'den İnternet haber siteleri için kanun teklifi 08 Mart 2020
İsmet Büyükataman’dan Yeniçağ Gazetesi’ne Çok Sert Cevap05 Mart 2020
Semih Yalçın: Ümit Özdağ'ın gerçek yüzünü gösterme zamanı geldi05 Mart 2020
Büyükataman'dan Akşener'e "milliyetçilik" tepkisi04 Mart 2020
Sofulu Çöplüğü Meclis gündeminde!01 Mart 2020
MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü27 Şubat 2020
Aycan, kamuda optisyen istihdam edilmesi gerek25 Şubat 2020
İyi Parti’de milliyetçiliğin ‘m’si bile yok!24 Şubat 2020
Büyük lokma ye, büyük laf etme23 Şubat 2020
Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü22 Şubat 2020
İstikrarsızlaştırma çabaları, beka meselesinin önemli bir boyutudur19 Şubat 2020
Bahçeli'den Güreş Federasyonu Başkanı'na tebrik18 Şubat 2020
İP'de istifa 17 Şubat 2020
“Kuşatmayı yaracağız!”17 Şubat 2020
Büyükataman'dan Özgür Özel'e sert cevap12 Şubat 2020
CHP ateşle oynamaktadır12 Şubat 2020
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!11 Şubat 2020
Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlar var10 Şubat 2020
Kamil Aydın'dan AKPM'ye 'çifte standart' tepkisi09 Şubat 2020
Akıncı’nın onuru varsa istifa etmelidir09 Şubat 2020
Önkibar'a: Sen medya klozetisin08 Şubat 2020
CHP haysiyet celladı olmuş08 Şubat 2020
CHP, Türkiye düşmanlarının sözcüsü olmuştur08 Şubat 2020
Özgür Özel kimin yancısı?07 Şubat 2020
CHP , zararlı cemiyet hâline gelmiştir06 Şubat 2020
Batı’nın korkusu yersiz değildir, Çünkü Bozkurtlar geliyorlar!31 Ocak 2020
Devletin ve hükümetin itibarsızlaştırılması hedefleniyor31 Ocak 2020
MHP'li Öztürk: "Ülke genelinde üreten belediyecilik modelini uyguluyoruz"27 Ocak 2020
ESBALDER,Sazak'a 'katil misina ağlarla' ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu27 Ocak 2020
Enver Altaylı camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir24 Ocak 2020
Öztrak'ın iddiaları Yalan ve iftiradan ibarettir21 Ocak 2020
Bahçeli personeliyle kahvaltıda buluştu21 Ocak 2020
MHP'li Yalçın'dan Rıza Zelyut'a açık mektup21 Ocak 2020
Akçay'dan CHP sözcüsüne FETÖ tepkisi20 Ocak 2020
Mehmet Ay'dan Bünyamin Avcı'ya iadeiziyaret!17 Ocak 2020
Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye projelerini sundu17 Ocak 2020
TOGG heyeti, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti17 Ocak 2020
"Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir"15 Ocak 2020
MHP’li Yalçın: İP, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gafur gibi hakir ve ezik...15 Ocak 2020
CHP’nin siyasetteki vaziyeti içler acısıdır14 Ocak 2020
CHP önce kendi içinde FETÖ komisyonu kursun10 Ocak 2020
MHP’li Osmanağaoğlu Başkan Soyer’i hedef aldı: 'KARANLIK İRADENİN YARDAKÇISI'10 Ocak 2020
Şer nerede CHP orada10 Ocak 2020
“Beş Ocak ruhuna ihtiyacımız var!”10 Ocak 2020
CHP, FETÖ’cülerin umut ışığı olmuş10 Ocak 2020
Kanun teklifi ve soru önergeleri06 Ocak 2020
MHP’li Avcı’dan TEMSA hamlesi!03 Ocak 2020
Parlamenterler Derneği’nden Ahmet Davutoğlu’na tepki!03 Ocak 2020
MHP kaymakam ziyareti03 Ocak 2020
Türkiye Libya’ya barış ve huzurun tesisi için gidecek02 Ocak 2020
MHP Libya tezkeresini destekleyecektir30 Aralık 2019
MHP’den Yeniçağ ve Murat İde’ye sert ifadeler30 Aralık 2019
ANTEP FISTIĞI ÜRÜN DESTEĞİNİ HAKETMEKTEDİR30 Aralık 2019
“Birlikte başarabiliriz”30 Aralık 2019
CHP , 6 OKUN 4’ÜNÜ KIRMIŞ25 Aralık 2019
Milletvekili Taşdoğan,Antep fıstığı üreticilerinin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal bir yatırımdır22 Aralık 2019
"Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak vazifemizdir"20 Aralık 2019
TÜRKİYE KIZIL ELMA ÜLKÜSÜYLE KURULDU20 Aralık 2019
Cumhur İttifakı tehditlere karşı kalkan oluşturmuştur20 Aralık 2019
Türk kimliği büyük bir şereftir20 Aralık 2019
"Türkiye'nin yeni partiye ihtiyacı yok"19 Aralık 2019
Geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin...18 Aralık 2019
Akdeniz'de "oldubitti" hesaplanıyor16 Aralık 2019
Türkiye bölgesinde ilteber devlettir16 Aralık 2019
Egemenliğimiz bizim namusumuzdur16 Aralık 2019
MHP'li Enginyurt'tan CHP'li Özel'e çakar tepkisi12 Aralık 2019
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CEMAL ÇETİN BAŞKANIMIZIN TBMM BÜTÇE KONUŞMASI11 Aralık 2019
İnsanı yaşat ki devlet yaşaşın11 Aralık 2019
Tarımsal Danışmanlığı TBMM gündemine taşıdı.09 Aralık 2019
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı09 Aralık 2019
Özalp Kaymakamından MHP’ye ziyaret 07 Aralık 2019
Avcı'dan Karalar'a "hizmet" çağrısı06 Aralık 2019
Haberal: Yenikent ilçe olsun06 Aralık 2019
Anlaşma ile Doğu Akdeniz jeopolitiği lehimize değişiyor06 Aralık 2019
Taytak: Göç sorununu en derinden yaşayan ülkeyiz06 Aralık 2019
Fendoğlu, Malatya'nın taleplerini dile getirdi05 Aralık 2019
Fikrî ahlaksızlığı ayyuka çıkmış mendeburdur02 Aralık 2019
Rifat Serdaroğlu’na: Sen kaç paralık adamsın?30 Kasım 2019
Mustafa Kalaycı, Bakan Mehmet Cahit Turhan’a sorular yöneltti29 Kasım 2019
AMANOS TÜNELİ PROJESİNE DESTEK28 Kasım 2019
ÜNİVERSİTELERİMİZ BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ HÂLİNE GETİRİLMELİ27 Kasım 2019
Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur22 Kasım 2019
İP Beştepe’den bakanlık dilenir hale geldi21 Kasım 2019
MHP'li Yalçın, Yargı Eli birgün Rahmi Turan'ında yakasını toplayacaktır21 Kasım 2019
Başkan AVCI’dan Ortak irade çağrısı, mağdur işçileri de sevindirelim!20 Kasım 2019
AB, Kıbrıs konusunda karar merci olamaz19 Kasım 2019
Türk milletine biçilen kefen, her seferinde yırtılıp atılmıştır19 Kasım 2019
MHP'Lİ ERDEM'DEN KANUN TEKLİFİ…07 Kasım 2019
Vatandaş istedi, Milletvekili Özdemir Meclise taşıdı04 Kasım 2019
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli önderliğinde yol aldı30 Ekim 2019
Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı 27 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret23 Ekim 2019
Kılıçdaroğlu ucuz yalana sarıldı22 Ekim 2019
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama18 Ekim 2019
Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz13 Ekim 2019
SEVİYESİZ İTHAMLAR09 Ekim 2019
YÖNETİMDE İSTİKRAR, TEMSİLDE ADALET"01 Ekim 2019
Sorunlardan çıkış yolu milli birliği korumak30 Eylül 2019
'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz'30 Eylül 2019
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması30 Eylül 2019
Sen kim, Ülkücüler kim! Edebinle otur29 Eylül 2019
Semih Yalçın: CHP, ayak bağı olmaya memur edilmiş bir partidir28 Eylül 2019
TUNÇ SOYER, PKK’YA KUCAK AÇMAKTADIR27 Eylül 2019
Kendisi zillet ittifakının “cücük ortağı” 25 Eylül 2019
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri yakanda olacak25 Eylül 2019
Semih Yalçın'dan gazeteci Balbay'a sert tepki22 Eylül 2019
MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti22 Eylül 2019
Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması22 Eylül 2019
Başkan Erdoğan;"Hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım"22 Eylül 2019
Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. 17 Eylül 2019
Aşure ikramı15 Eylül 2019
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak13 Eylül 2019
MHP'li Sözlü'den Karalar'a 'Hodri Meydan'10 Eylül 2019
Kaftancıoğlu'nu savunan Akşener'e sert tepki09 Eylül 2019
Hüseyin SÖZLÜ'nün basın toplantısına davet09 Eylül 2019
"Hafızası olan millet ayakta kalır"09 Eylül 2019
MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"05 Eylül 2019
Semih Yalçın: ''CHP hastadır"31 Ağustos 2019
“Kapitalist zihniyetle Adana hizmet alamaz”29 Ağustos 2019
Milletçe mücadele şart28 Ağustos 2019
"Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"26 Ağustos 2019
"Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" 25 Ağustos 2019
'Teyakkuzda olacağız'24 Ağustos 2019
MHP'li Yalçın'dan Gül ve Davutoğlu’na sert tepki!20 Ağustos 2019
Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır16 Ağustos 2019
MHP’DEN HAZZETMEYEN SATILIK UŞAKLAR16 Ağustos 2019
SANCAKLI: MHP TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR13 Ağustos 2019
Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz 05 Ağustos 2019
Çarşaf listeleri adeta “Yurtta Sulh Konseyi”nin isimlerinden ibarettir04 Ağustos 2019
Parlamenterler Derneği Genel Başkanı Bukan: Bahçeli’nin çağrısı iyi değerlendirilmeli.02 Ağustos 2019
MURAT KAÇAK SONUNDA PATLADI. “AYIPTIR, GÜNAHTIR”31 Temmuz 2019
MHP'li Arkaz: Sivas’a Laf Söylemek Tarihe İhanettir 31 Temmuz 2019
Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri30 Temmuz 2019
Tarsus Ülkü Ocakları Başkanımız yalnız değildir.26 Temmuz 2019
MHP üzerindeki oyunlara dikkat : Fitneçağ’ın İçyüzü25 Temmuz 2019
"Tarafsız basın demokrasinin yaşam damarlarındandır"25 Temmuz 2019
Yalçın, ‘‘Fitneçağın mümessili höykürmüş daha da ötesi hırlamış.’’ 24 Temmuz 2019
MHP verdiği sözü tuttu23 Temmuz 2019
Büyükataman'dan Fitneci Yeniçağ'ın yazarına sert tepki23 Temmuz 2019
“ÖNCE KİRLİ ALGI ÜRETİP SONRA KIYIM YAPILIYOR”22 Temmuz 2019
‘İstikamet Kızıl Elma’ diyen askerden Bahçeli’ye ziyaret20 Temmuz 2019
''ASIL MAKSADINI GİZLİYOR''19 Temmuz 2019
Başkan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2019
Özgür Özel'in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir." 11 Temmuz 2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki11 Temmuz 2019
AKŞENER’İN İFTİRALARINA SERT CEVAP10 Temmuz 2019
'Fitne' uyarısı09 Temmuz 2019
Avcı: Hedef saptırmak ayıptır çirkindir!07 Temmuz 2019
MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret07 Temmuz 2019
Bahçeli'nin liderliği kitap oldu07 Temmuz 2019
MHP'li Yalçın'dan Mehmet Yakup Yılmaz'a: Siz bir psikiyatra görünün!04 Temmuz 2019
İP’in ucuz siyaset şovu . . . 03 Temmuz 2019
Akçay: İP kimliksiz kumpanyadır!22 Haziran 2019
Vay politika kokarcası vay!22 Haziran 2019
MHP'den İP'li Akşener'e tepki!22 Haziran 2019
MHP İstanbul'un kılcal damarlarına girdi21 Haziran 2019
23 Haziran öncesi MHP'den önemli açıklama!20 Haziran 2019
İstanbul sevdamız, istikbalimiz, bekamızdır19 Haziran 2019
ASARCIK'TA YOLLAR YENİLENİYOR18 Haziran 2019
MHP’nin Mitili, CHP’nin Fitilini Tutuşturdu 18 Haziran 2019
Eğitim, siyasi şaşılığı ve bilgi yüklü merkepliği değiştirmiyor 18 Haziran 2019
İstanbul ehil ellere teslim edilecektir11 Haziran 2019
CELAL ADAN: MİTİL ATILMIŞ DURUMDA 10 Haziran 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH