Ana Sayfa > SİYASET

İP’in ucuz siyaset şovu . . .
03 Temmuz 2019
Bu haber 271 kez okundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın EtikHaber'e özel yaptığı açıklamada "Bilhassa İP’in ucuz siyaset şovu, eğitimsiz ve amatör tiyatro kumpanyasından bile beterdir. . . Belagatin şehvetine kapılan İP Müdiresi Meral Akşener’in, başkalarının kaleme aldığı satırları iştahla ama kötü bir hatip edasıyla kürsüden okuyarak kamoyunu etkilemeye çırpındığı dikkatlerden kaçmamaktadır" dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
MHP Genel Başkan Yardıcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın özel açıklamalarda bulundu.  

Semih Yalçın'ın yaptığı açıklama şu şekilde: 

Müteselsil seçim gündemlerinden yakın bir zamanda çıkan Türkiye’nin, içeride ve dışarıda çözüm bekleyen yığınla meselesi varken; zillet ittifakı daha şimdiden ayak bağı mahiyetinde suni gündemler üretmeye ve kamuyu algısını karıştıran, boğan retoriklere tevessül etmeye başlamıştır. 

Artık geride bırakılması gereken 23 Haziran İstanbul Seçimi üzerinden belagat şampiyonlukları, söylev kahramanlıkları ve kürsü kabadayılıkları sergilenmektedir. 

Politika oyununda zillet ittifakının oyuncuları tiyatrocudan çok amatör direklerarası tiplemelerine benzemektedir. 

CHP sözcülerinin üslubu pişekârları, İP Müdiresinin mübalağaları meddahları aratmamaktadır. 

Seçim atmosferi çoktan geride kalmasına rağmen CHP ve yancılarının; biteviye yerel seçime gönderme yaptıkları ve gündemi sürekli olarak 23 Haziran üzerinden yorumlamaya çalıştıkları görülmektedir. 

Her seçimin kendine mahsus politik havası ve dinamikleri vardır. 

Lakin bu dinamikler ilanihaye müessir ve kalıcı değil, dönemsel ve geçicidir. 

Nasıl eylemin sonucu hukuka bağlanır ve mahkeme kararı bir kere uygulanırsa burada da demokrasi hukuku devreye girmiş ve millî irade kararını vermiştir. 

Milletin adalet ve vicdan duygusu da yeterince tatmin olmuştur. 

Ayrıca MHP ve Ak Parti; 23 Haziran sonrasında yaptıkları açıklamalarda, millî iradenin tecelli ettiğini vurgulayarak ve buna saygılı olunacağını beyan etmişlerdir. 

Bundan sonrası; yola devam eden vasıta sahibinin dikkatine, tecrübesine ve direksiyon hâkimiyetine kalmıştır. 

Hâl böyle iken 23 Haziran sonrasında alacaklı taraf, mevcut vaziyeti olabildiğince istismar ederek ömür boyu nafaka ve tazminat elde etmenin çarelerine bakmaktadır. 

Bu tavır; arsızlıktır, hırsızlıktır. 

Millet buna müsaade etmeyecektir. 

Yerel seçim atmosferinden 23 Haziran’da çıkılmış ama görünen şu ki zillet ittifakı henüz o günün baş döndürücü ve baştan çıkarıcı atmosferinden uyanamamıştır. 

Bu rüyanın devam etmesi istenmektedir. 

Bunun için de zillet ittifakı tarafından seçim sonuçlarından suni çıkarımlar elde edilerek boş hayaller pazarlanmakta, ileriye dönük gerçek dışı ve ayağı yere basmayan öngörüler üretilmektedir. 

Bilhassa İP’in ucuz siyaset şovu, eğitimsiz ve amatör tiyatro kumpanyasından bile beterdir. 

Belagatin şehvetine kapılan İP Müdiresi Meral Akşener’in, başkalarının kaleme aldığı satırları iştahla ama kötü bir hatip edasıyla kürsüden okuyarak kamoyunu etkilemeye çırpındığı dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Müdire Hanım; bir türlü sadede gelememekte, gündeme yaklaşamamaktadır. 

Onun derdi, tasası, amacı başkadır. 

Şairin dediği gibi; Ne atom bombası, ne Londra Konferansı. 

Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, Umurunda mı dünya! 

G20 Görüşmeleri, S400, F35, terörle mücadele gibi önemli meseleler; Müdire Hanım için ayna ve cımbız kadar önem taşımamaktadır. 

Türkiye’nin geçek gündemi ve hal yolu bekleyen ana sorunlar, Müdire Hanım’ın umurunda bile değildir. 

Atalarımız, “Dervişin fikri neyse zikri de odur.” derler. 

İP Müdiresinin de saray lafı etmekten âdeta şeytani bir haz duyduğu, önüne konan metindeki saraya matuf cümleleri tutkulu bir üslupla okumasından anlaşılmaktadır. 

Gözlerini iktidar hırsı bürüyen Müdirenin aklı fikri öylesine yükseklerdedir ki hayallerini sarayda sultanlık beslemektedir. 

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in sözlerini kullanarak kendini Türk milliyetçiliği davasının temsilcisi gösterme çabaları ise tam bir hadsizlik, utanmazlık ve edepsizlik örneğidir. 

MHP’yi bölüp FETÖ’nün oyuncağı hâline getirmek için bunca çaba gösterdikten, milliyetçi camiaya fitne ve tefrika tohumlarını serptikten sonra uykuları kaçması gerekirken; inanılması güç bir pişkinlik içinde partimizin dilini ve üslubunu çalması ayrı bir komedidir. 

MHP’ye saldırırken sütre gerisi olarak CHP’yi kullanmasına, velinimeti olan büyük ortağının eteğine saklanmasına rağmen; yerel seçim sonuçlarından kendine paye çıkarıp zilletin başat aktörü ve büyük ortağıymış gibi bir hava vermeye çabalaması da pek acınası bir durumdur. 

Bir taraftan terör örgütünün siyasi kanadıyla açık iş birliği içindeki CHP ile siyasi ittifak kurmaktan, HDP eş başkanının avukatlığına soyunmaktan sakınmazken; diğer taraftan da MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi teröristbaşının mektubunu güzellemekle suçlayabilmesi, akıl fukaralığıdır. 

Siyasi tercihleri ve tutumu yüzünden kendi mabadı açıkta dururken, başkalarını ayıplaması; ahlaki düşüklük, insani eksikliktir! 

Yancıları bu durumda olan CHP’nin, kendi vaziyeti ve sözcülerinin tavrı da pek farklı değildir. 

Ayının kırk Türküsünün armut üstüne olduğu gibi, CHP sözcülerinin de gündemi Türkiye’nin hayati meseleleri değil; 23 Haziran, referandum, erken seçim, CHP’nin muhayyel iktidarı gibi hususlardır. 

CHP sözcüleri, 23 Haziran’ın sarhoşluğuyla ufukta serap görmeye başlamışlardır. 

Zilletçilerin; önümüzdeki seçimsiz 4 yıl boyunca 23 Haziran’ın suyunu sıkıp posasını bile eminceye kadar kullanmaya kararlı oldukları, hatta posadan bir fabrika kurup suyunun suyunu kamuoyuna tevzi çabasına girecekleri anlaşılmaktadır. 

Zillet ittifakının belirlediği asıl hedefin, memleketin sorunlarına eğilmek değil; 2023’e varmadan ne yapıp edip bir erken seçimle iktidara gelmeye çabalamak olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. 

Zillet ortaklarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili eleştirileri de tamamen peşin hükümlü ve temelsizdir. 

23 Haziran’ın yerel bir seçim olduğunu görmezden gelenler, yeni yönetim modelinin geçen yıl 24 Haziran’da demokratik halk iradesiyle yürürlüğe girdiğini unutmuş gibidirler. 

Buna karşılık, zillet ittifakının daha sistem yürürlüğe girmeden aleyhte algı çalışmalarına başladığı ve o günlerde Türkiye’nin bir seçim anaforuna sokulmak istendiği hatırlardadır. 

Cumhur İttifakı ülke performansını yavaşlatan bu anafordan Türkiye’yi çıkarmakla uğraşırken tabiatıyla yeni modelin yerleşmesi ve hukuki dayanaklarının oluşturulması çabaları da sekteye uğramıştır. 

Şimdi seçim atmosferinden çıkılmışken; sistemin yasal dayanaklarını tesis etme ve bu arada da ekonomi ve dış politika başta olmak üzere Türkiye’nin çözüm bekleyen temel sorunlarına eğilme zamanıyken; zilletçilerin birden bire referandum ve erken seçim türküleri söylemeleri maksatlıdır. 

“Türkiye’nin gerçek gündemine odaklanmaya acil ihtiyaç var.” diyenlerin aniden ağız ve taktik değiştirmesi manidardır. 

Türkiye’nin, artık ana sorunlarının çözümüne odaklanması gerekirken; milletin yeniden seçim ve referandum tartışmalarıyla meşgul edilmesi ve erken seçim tartışmalarının gündem hâline getirilme gayretleri, sinsi FETÖ taktiklerini hatırlatmaktadır. 

Yoksa CHP ve avenesiyle yancılarının kulaklarını Pensilvanya çekmiştir de diller ve ziller ondan mı değişmiştir? 

Yoksa malum mahfiller tarafından, “Kargaşaya, kaosa devam. 

Türkiye’nin sakin kalmasına, temel sorunların çözümü için gereken adımların mutabakat zemininde atılmasına izin vermeyin. 

Ülkenin güç ve performansının sinerjiye dönüşmesine rıza göstermeyin.” diye kulaklarına mı üflenmiştir? 

Türkiye’nin geleceği ve bekası adına seçimlerden sonra iktidara destek verme sözü neden hemen unutulmuş, bilhassa yancılar yan çizmeye başlamıştır? 

Kimlere hangi iktidar ve menfaat temini vaatlerinde bulunulmuştur da mertliğin yerini namertlik, doğruluğun yerini inkârcılık, sözüne sadık olmanın yerini derhâl döneklik almıştır? 

Neden samimiyetsizlik, iki yüzlülük ve çıkarcılık; Türkiye sevgisine, siyasi sorumluluklara, vicdani mecburiyet ve kanaatlere galip gelmiştir? 

Zillet İttifakına, milleti bıktırıncaya kadar bu sarhoşluğun tadını çıkarma ve sık sık taşkınlık yaparak ülkeye ayak bağı olma rolünü kimler biçmiştir? 

Bundan böyle zilletçilerin siyasi mugalata ve laf ebelikleriyle gündemi boğma veya değiştirme çabalarına daha mı fazla tanıklık edeceğiz? 

Eğer öyleyse bilinsin ki Türk milleti bu şımarıklığı, sorumsuzluğu ve oyunbozanlığı hoş görmeyecektir. 

Türk milleti; kıratından fazla ağır, ederinden fazla değerli, çapından fazla geniş görünme külhanlıklarını sevmemiştir, sevmeyecektir. 

Amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanların gözüne milletin hakkaniyet ve insaf çubuğu batacaktır. 

Bizden uyarması: Politikada erdem ve vefa, sözünde durmaktadır. 

Nihai başarı ise Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na erişmesine omuz vermektedir. 

Zillet ittifakı; 23 Haziran’ın sarhoşluğundan çıkmalı, ayaklarını yerden kesen pembe bulutlardan inmelidir. 

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada bağımsız ve egemen bir ülke olması yolundaki çabaları baltalamak isteyenler, karşılarında milleti bulacaklardır. 

Uluslararası güçler Türkiye’yi yeniden uydu devlet hâline getirebilmek için fırsat kullarken, dört yandan kuşatma altındaki ülkemiz varlık ve bütünlük mücadelesi verirken; cephe gerisinde tefrika çıkarmaktan vazgeçmemek, ihanete eşdeğerdir. 

Millî iradenin kendine çekidüzen verme tavsiyesini zillet ittifakına verilen açık çek olarak görme hayalperestliğine kapılanlar, hüsrana uğrayacaklardır. 

Rüyadan uyanmak istememesi, ülkenin sosyolojik dinamiklerini tersinden okuma ısrarı, zillet ittifakının kendi bileceği iştir. 

Ancak kimsenin ve hiçbir siyasi partinin; Türkiye’nin yoluna taş koymaya, ülkenin kıymetli vakit ve enerjisini yapay gündemlerde harcamaya hakkının bulunmadığı hatırdan çıkarılmamalıdır. 
Netice olarak diyeceğimiz şudur: 

Türkiye’nin; cımbız ve ayna sevdasıyla, ayı türküleriyle kaybedecek vakti yoktur. 

Zaten Türk milleti de bu magazinsi hayaller ve kakafonik nakaratlara daha fazla tahammül göstermeyecektir. 

Suyu ve posası çıkan bir gündemin geride bırakılması için maşeri vicdan çok fazla sürmeden harekete geçecektir. 

Bütün ciddiyetiyle siyasetin odağında duran Cumhur İttifakı, etkin siyasi işlevini yerine getirmeye devam edecek ve seçimsiz 4 yılın heba edilmesine izin vermeyecektir. 

Zillet ittifakının kasıtlı olarak hedefe koyduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; bütün ayak diretmelere rağmen zamanla yerleşecek ve Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyişini sürdürecektir.
EtikHaber


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz13 Ekim 2019
SEVİYESİZ İTHAMLAR09 Ekim 2019
YÖNETİMDE İSTİKRAR, TEMSİLDE ADALET"01 Ekim 2019
Sorunlardan çıkış yolu milli birliği korumak30 Eylül 2019
'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz'30 Eylül 2019
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması30 Eylül 2019
Sen kim, Ülkücüler kim! Edebinle otur29 Eylül 2019
Semih Yalçın: CHP, ayak bağı olmaya memur edilmiş bir partidir28 Eylül 2019
TUNÇ SOYER, PKK’YA KUCAK AÇMAKTADIR27 Eylül 2019
Kendisi zillet ittifakının “cücük ortağı” 25 Eylül 2019
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri yakanda olacak25 Eylül 2019
Semih Yalçın'dan gazeteci Balbay'a sert tepki22 Eylül 2019
MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti22 Eylül 2019
Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması22 Eylül 2019
Başkan Erdoğan;"Hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım"22 Eylül 2019
Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. 17 Eylül 2019
Aşure ikramı15 Eylül 2019
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak13 Eylül 2019
MHP'li Sözlü'den Karalar'a 'Hodri Meydan'10 Eylül 2019
Kaftancıoğlu'nu savunan Akşener'e sert tepki09 Eylül 2019
Hüseyin SÖZLÜ'nün basın toplantısına davet09 Eylül 2019
"Hafızası olan millet ayakta kalır"09 Eylül 2019
MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"05 Eylül 2019
Semih Yalçın: ''CHP hastadır"31 Ağustos 2019
“Kapitalist zihniyetle Adana hizmet alamaz”29 Ağustos 2019
Milletçe mücadele şart28 Ağustos 2019
"Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"26 Ağustos 2019
"Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" 25 Ağustos 2019
'Teyakkuzda olacağız'24 Ağustos 2019
MHP'li Yalçın'dan Gül ve Davutoğlu’na sert tepki!20 Ağustos 2019
Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır16 Ağustos 2019
MHP’DEN HAZZETMEYEN SATILIK UŞAKLAR16 Ağustos 2019
SANCAKLI: MHP TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR13 Ağustos 2019
Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz 05 Ağustos 2019
Çarşaf listeleri adeta “Yurtta Sulh Konseyi”nin isimlerinden ibarettir04 Ağustos 2019
Parlamenterler Derneği Genel Başkanı Bukan: Bahçeli’nin çağrısı iyi değerlendirilmeli.02 Ağustos 2019
MURAT KAÇAK SONUNDA PATLADI. “AYIPTIR, GÜNAHTIR”31 Temmuz 2019
MHP'li Arkaz: Sivas’a Laf Söylemek Tarihe İhanettir 31 Temmuz 2019
Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri30 Temmuz 2019
Tarsus Ülkü Ocakları Başkanımız yalnız değildir.26 Temmuz 2019
MHP üzerindeki oyunlara dikkat : Fitneçağ’ın İçyüzü25 Temmuz 2019
"Tarafsız basın demokrasinin yaşam damarlarındandır"25 Temmuz 2019
Yalçın, ‘‘Fitneçağın mümessili höykürmüş daha da ötesi hırlamış.’’ 24 Temmuz 2019
MHP verdiği sözü tuttu23 Temmuz 2019
Büyükataman'dan Fitneci Yeniçağ'ın yazarına sert tepki23 Temmuz 2019
“ÖNCE KİRLİ ALGI ÜRETİP SONRA KIYIM YAPILIYOR”22 Temmuz 2019
‘İstikamet Kızıl Elma’ diyen askerden Bahçeli’ye ziyaret20 Temmuz 2019
''ASIL MAKSADINI GİZLİYOR''19 Temmuz 2019
Başkan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2019
Özgür Özel'in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir." 11 Temmuz 2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki11 Temmuz 2019
AKŞENER’İN İFTİRALARINA SERT CEVAP10 Temmuz 2019
'Fitne' uyarısı09 Temmuz 2019
Avcı: Hedef saptırmak ayıptır çirkindir!07 Temmuz 2019
MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret07 Temmuz 2019
Bahçeli'nin liderliği kitap oldu07 Temmuz 2019
MHP'li Yalçın'dan Mehmet Yakup Yılmaz'a: Siz bir psikiyatra görünün!04 Temmuz 2019
Akçay: İP kimliksiz kumpanyadır!22 Haziran 2019
Vay politika kokarcası vay!22 Haziran 2019
MHP'den İP'li Akşener'e tepki!22 Haziran 2019
MHP İstanbul'un kılcal damarlarına girdi21 Haziran 2019
23 Haziran öncesi MHP'den önemli açıklama!20 Haziran 2019
İstanbul sevdamız, istikbalimiz, bekamızdır19 Haziran 2019
ASARCIK'TA YOLLAR YENİLENİYOR18 Haziran 2019
MHP’nin Mitili, CHP’nin Fitilini Tutuşturdu 18 Haziran 2019
Eğitim, siyasi şaşılığı ve bilgi yüklü merkepliği değiştirmiyor 18 Haziran 2019
İstanbul ehil ellere teslim edilecektir11 Haziran 2019
CELAL ADAN: MİTİL ATILMIŞ DURUMDA 10 Haziran 2019
MHP İSTANBUL’A MİTİLİ ATTI, CHP’NİN FİTİLİ TUTUŞTU10 Haziran 2019
MHP'li Yalçın'dan Dede Cevabı: Neden Oltaya Geldi07 Haziran 2019
Büyükataman: İstanbul seçimi Türkiye için hayati bir seçim halini aldı06 Haziran 2019
Zillet ittifakının adayı koca İstanbul’u satamayacak01 Haziran 2019
İstanbul “dağdan gelenlerin” bağdakini kovmasına müsaade etmeyecek 31 Mayıs 2019
Bahçeli'nin 'beka' vurgusu seçmende karşılık buldu29 Mayıs 2019
Tunceli Belediyesi Komünist Başkana Edirne Ülkü Ocaklarından Sert Tepki 26 Mayıs 2019
TÜRKİYE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR, DAHA BÜYÜKTÜR16 Mayıs 2019
CHP YSK'nın 'red' kararını malzeme olarak kullanacak15 Mayıs 2019
Açılıma Saçılıma Geçit Vermeyiz14 Mayıs 2019
'Ey CHP, titre ve kendine dön'09 Mayıs 2019
'Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi'09 Mayıs 2019
CHP'nin maskesi, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir09 Mayıs 2019
CHP’nin şirazesi kaymıştır08 Mayıs 2019
MHP'den YSK'nin kararının ardından ilk açıklama07 Mayıs 2019
YSK : İSTANBUL'DA SEÇİMLER YENİLENİYOR06 Mayıs 2019
MHP'li Yalçın'dan, Oya Baydar'a sert sözler!06 Mayıs 2019
"Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur"05 Mayıs 2019
Atatürk’e hakaret eden yazar bozuntusuna ve alkışlayanlara tepki 02 Mayıs 2019
Önceliğimiz daima Türkiye'dir01 Mayıs 2019
TAŞDOĞAN’DAN MACRON’A SERT TEPKİ01 Mayıs 2019
“BAŞKA PARTİNİN MUTLULUĞUNDAN MUTLU OLAN BİR PARTİ!”30 Nisan 2019
"Türkiye kendi iradesine sahip ülkedir"30 Nisan 2019
MHP'li Feti Yıldız : YSK ve af açıklaması28 Nisan 2019
Türkiye'ye tam destek25 Nisan 2019
Sinan Ateş: Bu hassas süreçte herkes ağzından çıkana dikkat etmelidir22 Nisan 2019
İsmet Büyükataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır22 Nisan 2019
MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı değerlendirdi21 Nisan 2019
Adana’da Cumhur İttifakı’ndan “Birlik beraberlik” mesajı!19 Nisan 2019
"Krimi, Fransa’nın Gaziantep'te yaptığı katliama bakmalıdır." 16 Nisan 2019
“Senden Ne Halt Olur, Bir de Bunu Yaz”16 Nisan 2019
Erdoğan ve Bahçeli'den Kritik Görüşme10 Nisan 2019
EKREM İMAMOĞLU KAZANMADI AK PARTİ KAYBETTİ07 Nisan 2019
Avcı’dan ‘Mutlaka sandığa gidelim’ çağrısı30 Mart 2019
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜLKÜ OCAKLARINA ZİYARET29 Mart 2019
MHP VE AK PARTİ’DEN ORTAK TEŞEKKÜR MESAJI28 Mart 2019
Geleceği Göremeyen Siyasetçi Kör Siyasetçidir28 Mart 2019
"Ceket Devri Bitti Hizmet Devri Başlıyor"28 Mart 2019
‘Beka için milli karar, Cumhur için istikrar’ 28 Mart 2019
MHP'li Büyükataman'dan, CHP'li Altay'a sert tepki!27 Mart 2019
İstanbul Benim Ortak Paydam27 Mart 2019
Zillet ittifakı tahrik siyasetini devreye sokmuştur.27 Mart 2019
Cumhur ittifakı birliktir, berekettir, kardeşliktir26 Mart 2019
Devlet Bahçeli Adana’da!26 Mart 2019
YUSUF BAŞ: ‘’ARTIK ADANA’DA SİYASİ ÇEKİŞMELERDEN UZAK DURULMALI’’26 Mart 2019
Kılıçdaroğlu, Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart'ta terk edecektir.26 Mart 2019
Yenikapı'da tarihi anlar!24 Mart 2019
"Milliyetçi Ülkücü Hareket 31 Mart'ta Gerekeni Yapacaktır"23 Mart 2019
AK Parti ve MHP'nin ortak Yenikapı Mitingi açıklaması23 Mart 2019
Devlet Bahçeli Adana’ya geliyor!23 Mart 2019
"Beşiktaş kimsenin arka bahçesi değil"19 Mart 2019
Biz Cumhur İttifakıyız19 Mart 2019
ATATÜRK’Ü KENDİLERİNE ZIRH YAPIYORLAR17 Mart 2019
Avcı: Atatürk hepimizin Kutup Yıldızı’dır!14 Mart 2019
Cumhur İttifakı ülkemizi 2023’e taşıyacak12 Mart 2019
Tuna: "31 Mart'ta Mersin'de Cumhur İttifakı ile Zafer Yazacağız"12 Mart 2019
Taşdoğan;“Bu topraklarda Kürdistan diye bir yer yok”11 Mart 2019
Projeler ne kadar büyürse ve geliştirilirse istihdam o kadar büyüyecektir.10 Mart 2019
Türkiye’nin önünü kesemeyecekler10 Mart 2019
Cumhur İttifakı'nı Durduramayacaklar10 Mart 2019
Akçay: Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor09 Mart 2019
31 Mart İzmir için yeniden doğuş günü olacak09 Mart 2019
Büyük Türkiye ülkümüze güçlü Türk kadını ile ulaşacağız08 Mart 2019
‘Kirli eller tarafından 1 Nisan senaryoları planlanıyor’08 Mart 2019
MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert tepki08 Mart 2019
KILIÇDAROĞLU VE AVANESİ PANİK HÂLİYLE NE SÖYLEDİĞİNİ PEK BİLEMEMEKTEDİR05 Mart 2019
Erkan Akçay’dan 6 kritik soru05 Mart 2019
MHP’li Sadir Durmaz: ‘CHP’nin listesinde PKK’lılar var’05 Mart 2019
MHP'li Erkan Akçay: Yiğitseniz Çıkın Birlikte O Dörtlü Fotoğrafı Verin Bakalım!04 Mart 2019
Özhaseki açıkladı! İsmi Başbuğ Alparslan Türkeş olacak04 Mart 2019
MHP’li Yıldırım’dan Yaşar Okuyan’a sert cevap03 Mart 2019
MHP'DEN SAĞLAM DURUŞ AÇIKLAMASI03 Mart 2019
CHP ve İP’e Atatürk göndermesi02 Mart 2019
MHP’li Özdemir, Köy Enstitüsü binalarının müze olması için teklif verdi02 Mart 2019
Okan Ertorun'dan Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklama01 Mart 2019
Devlet Bahçeli: Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında01 Mart 2019
Semih Yalçın’dan Akşener’e sert cevap!01 Mart 2019
MHP'li Kalyoncu: Kürtlere asıl baskıyı HDP yapıyor28 Şubat 2019
MHP'li Büyükataman'dan, CHP'li Özel'e sert tepki 28 Şubat 2019
MHP'li Semih Yalçın'dan Yaşar Okuyan'ın iftiralarına sert yanıt!28 Şubat 2019
MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli ;​Doğrunun yardımcısı Allah’tır. Aziz milletimizin basireti hayranlık vericidir. 26 Şubat 2019
"Kafalarına Balyoz Gibi Patlarız"26 Şubat 2019
AKŞENER CEVAP VEREMEDİ SURATI ASILDI25 Şubat 2019
MHP’li Yıldırım’dan, Mansur Yavaş’a Tunç Soyer çıkışı!25 Şubat 2019
Bünyamin Avcı’dan ‘Üniversite’ teşekkürü!23 Şubat 2019
“Meclis üyelerimiz zafere inanmış kişilerden oluştu”23 Şubat 2019
ÜLKÜCÜLER MAHREMİNE EL UZATANLARA HADDİNİ BİLDİRECEKTİR!22 Şubat 2019
TÜRK IRKINI YOK ETMEYİ HEDEFLİYORLAR22 Şubat 2019
“ADAM NASIL SATILIR GÖSTERDİLER”21 Şubat 2019
MHP'li Avşar'dan Cumhur İttifakı Açıklaması20 Şubat 2019
Cumhur İttifakı Fark Yaratacak20 Şubat 2019
MHP’den ‘mavi balina’ uyarısı20 Şubat 2019
Cumhur İttifakı genişledi19 Şubat 2019
Alparslan Türkeş Üniversitesi, teklif olarak Meclis’e sunuldu19 Şubat 2019
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti19 Şubat 2019
Saadetçilerin bulaştığı pisliği 'bor madeni' bile temizleyemez19 Şubat 2019
Kimse, yerel seçimlerin beka meselesi olmadığını söyleyemez16 Şubat 2019
Bunu yapan vatan hainidir!16 Şubat 2019
MHP’li Osmanağaoğlu: ‘Destekçilere okkalı bir tokat olacaktır’16 Şubat 2019
“ÖZGÜR ÖZEL GİBİ ‘HOMO POLİTİC’ BİR ‘TİPİ TİP’LE 16 Şubat 2019
İTTİFAK GENELGESİ16 Şubat 2019
Parlamenterler Derneği’nden Cumhur İttifakı Destek Çağrısı15 Şubat 2019
“Terörün uzantıları Millet İttifakı’nda”15 Şubat 2019
İP’in ucu, Pensilvanya cambazının boğazındaki tasmaya bağlıdır13 Şubat 2019
CUMHUR İTTİFAKI BENİMSENDİ11 Şubat 2019
AK Parti ve MHP’den Cumhur İttifakı yürüyüşü08 Şubat 2019
TAŞDOĞAN’DAN, GAZİLİK UNVANI MESAJI07 Şubat 2019
Semih Yalçın’dan Cumhur İttifakı açıklaması07 Şubat 2019
"Bizim Aklımız Türkiye'dir"07 Şubat 2019
Genel başkanlık koltuğu, Kılıçdaroğlu’na beş numara bol gelmektedir 07 Şubat 2019
Semih Yalçın’dan ‘İlber Ortaylı’ açıklaması!05 Şubat 2019
Özhaseki’den, Başbuğ Alparslan Türkeş’in mezarına anlamlı ziyaret04 Şubat 2019
Zeyrek’e Haddini Bildirmek Şart Olmuştur.04 Şubat 2019
MHP İl Başkanı Pehlivan; "Türkiye Sevdamızın Milli Markası; Cumhur İttifakı"03 Şubat 2019
Dülgeroğlu: "Pıngıdık Şenliği'ni Uluslararası Platforma Taşıyacağız"03 Şubat 2019
Akar’dan Yuluğ’a teşekkür03 Şubat 2019
MHP İl Başkanı Avcı Tufanbeyli’den başladı03 Şubat 2019
" DARBELERE BEL BAĞLAYAN CHP.. "30 Ocak 2019
MHP’den Tunç Soyer’le ilgili tarihe geçecek açıklama!30 Ocak 2019
Bahçeli’den Yıldırım’ın istifası ile ilgili ilk açıklama30 Ocak 2019
Cumhur İttifakı'nın Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı27 Ocak 2019
MHP'nin Af ve EYT Teklifi Komisyonlara Gönderildi!27 Ocak 2019
Cumhur İttifakı Adana Adayları Halkla Buluşuyor25 Ocak 2019
MHP Lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması ...19 Ocak 2019
AVCI: ÖNCELİĞİMİZ BELEDİYE DEĞİL, MİLLİ BEKADIR16 Ocak 2019
"Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"14 Ocak 2019
Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır 14 Ocak 2019
BOZKURT İŞARETİ MHP’YE AİTTİR13 Ocak 2019
Pazarlık değil, karşılıklı jestler oldu13 Ocak 2019
Avcı: Basının kahramanları çalışan gazetecilerdir10 Ocak 2019
BİR AYAĞI PENSİLVANYA’DA, BİR AYAĞI KANDİL’DE08 Ocak 2019
İşadamı Adil Çimen MHP Seyhan Adayı07 Ocak 2019
MHP’li Öztürk’ten avukatlara yeşil pasaport teklifi07 Ocak 2019
“Elveda diyeceklerden değil, El'vefa diyenlerdeniz”01 Ocak 2019
YAMAN BİR AÇMAZDASINIZ !29 Aralık 2018
DAĞ DİBİ AKLIN DİBİ28 Aralık 2018
CHP MİLLİ SAVUNMA BAKANINDAN VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR.27 Aralık 2018
MHP’Lİ VEKİLDEN MUŞ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ27 Aralık 2018
Bahçeli’den Akpınar’a çağrı!26 Aralık 2018
25 ARALIK GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU25 Aralık 2018
Liderimiz Devlet Bahçeli'nin vereceği kararı emir telakki edeceğiz24 Aralık 2018
Değerinizi hurda niyetine heba etmeyin24 Aralık 2018
SARIKAMIŞ HAREKATI EN HÜZÜNLÜ SAYFADIR23 Aralık 2018
MHPLİ ENGİNYURT: "BU YIKIM HAYVANCILIK ADINA BÜYÜK BİR KAYIP"22 Aralık 2018
MHP İl Başkanı Pehlivan: Sarıkamış Türk'ün Aynı Zamanda Fedakarlık Zirvesidir22 Aralık 2018
MHP İL Başkanı Erkan Öztürk Türkler dünyaya İki kez Hükmedecektir22 Aralık 2018
MAKAM İÇİN VATAN SATANLAR, FAHRETTİN PAŞA'YI ANLAYAMAZLAR.22 Aralık 2018
Bahçeli’den sert tepki! ‘Otur yerine geç derdim’21 Aralık 2018
Gözde Özkorul, Antalya Valisi'ne " Göçmenler Günü" ziyareti20 Aralık 2018
‘Hepimiz için bir vatan görevidir!’20 Aralık 2018
TAŞDOĞAN, MİLLİ VE YERLİ SİLAH ÇAĞRISI YAPTI20 Aralık 2018
VATANDAŞ KAPI KAPI SÜRÜNDÜRÜLMEMELİ20 Aralık 2018
Aycan “Kardeşliğimizi, kardeşlik hukukumuzu bozmamak lazım”19 Aralık 2018
CEMAL ENGİNYURT MECLİSTE ADETA KÜKREDİ! 18 Aralık 2018
2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da18 Aralık 2018
ÖZTÜRK, MEVLANA YI ANDI18 Aralık 2018
MHP’nin Belediye Başkanı Aday tanıtım Töreni gerçekleşti18 Aralık 2018
"Güneydoğu Başta Olmak Üzere Anadolu'nun Birçok Yerinde...17 Aralık 2018
HBYS PERSONELİ VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYORLAR16 Aralık 2018
Milleti sokağa dökmek istiyorlar16 Aralık 2018
MHP’NİN VARLIĞI ADANA İÇİN ŞANSTIR13 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması10 Aralık 2018
"İT KUDURUNCA ÖNCE SAHİBİNE SALDIRIR"10 Aralık 2018
MHP'den Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik teklifi 08 Aralık 2018
MHP'li Depboylu: “5 Aralık Kadın Hakları Günü” Hakkında Açıklama Yaptı. 05 Aralık 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN KOCAMAZ'A: İP'İN YENİ CAMBAZI04 Aralık 2018
MHP'de pazarlık söz konusu olmaz 04 Aralık 2018
Bahçeli ile bir araya gelmemiz kaçınılmaz04 Aralık 2018
Yalçın: MHP Tüzüğü’ne ilişkin iddialar mesnetsiz ve asılsız03 Aralık 2018
MHP’li Sadir Durmaz’dan yerel seçim açıklaması03 Aralık 2018
Milli Değerlerimiz Yabancılara Teslim Edilmemelidir30 Kasım 2018
HASAN KALYONCU: MİLLİYETÇİLİK, ÇEVRECİLİKTİR!29 Kasım 2018
MHP'li Vekilden Çingene Kızı Teşekkürü29 Kasım 2018
Nişasta Bazlı Şeker, İnsan Metabolizmasına Aykırıdır.29 Kasım 2018
Başkan Ergün Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı28 Kasım 2018
Büyükataman'dan Cumhurbaşkanına Hızlı Tren Mektubu28 Kasım 2018
Ümitsiz vaka Emin Çölaşan’a26 Kasım 2018
CHP, kavganın ve kaosun adresidir. 24 Kasım 2018
“MHP, İstismar Ve Çarpıtmalara Fırsat Vermeyecektir” 23 Kasım 2018
MHP’den çocuk hakları komisyonu önerisi22 Kasım 2018
İttifak Zirvesi Görüşmesi Sona Erdi21 Kasım 2018
MHP Lideri Bahçeli: Gündemi davet sahibi belirler 20 Kasım 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH