Ana Sayfa > SİYASET

Ekosistem dengelerini bozmayalım
12 Haziran 2021
Bu haber 250 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu önemli açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, ''Ekosistem dengelerini bozmak da yeryüzünde bozgunculuk yapmak anlamına geliyor. Milliyetçi ülkücü hareket, her türlü bozgunculuğa hem imanımız gereği hem de imanımızla paralellik gösteren Türk’ün töresi gereği hep karşı duruş göstermiştir.'' dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılması ve gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.
TBMM’deki komisyon kurulması için verilen önerge görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu’nun açıklamaları şu şekilde;

Milliyetçi Ülkücü Hareket Hem İmanımız, Hem Türk Töremiz Gereği Her Türlü Bozgunculuğa Karşı Durmuştur!

Türkiye olarak dünyanın kirletilmesi sürecine katkılarımızı azaltırken küresel sorunların ülkemizde yol açacağı etkileri ortadan kaldırma, azaltma veya ona uyum sağlama yönünde millî tedbirler geliştirmek zorundayız.
İnsanlık fosil yakıtların keşfine kadar doğayı kullanarak yaşarken, fosil yakıtlardan sonra yaşanmışlıklarla yaşamaya başladı.
Yani, yaşamış canlılardan oluşan fosil yakıtlarla sanayi devriminden sonra doğayı kirleterek yaşamaya başladı.

Gelinen durumda tekrar doğaya dönmeye çalışıyoruz, yeni yenilenebilir enerji kaynaklarına, dijitalleşmeye dönmeye çalışıyoruz.
Çünkü yaşanmışlıklar havamızı, suyumuzu, doğamızı kirletti ve mikroplastiklerle içimize kadar yerleşmeye başladı.
İnsanoğlu, sanayinin ve paranın varlığında bile yaşayabilmek için doğaya, toprağa ve bütünüyle çevreye muhtaç olduğunu anladı.

Yaptığı bozgunculuğun etkilerini yaşayarak gördü. Bunlar henüz başlangıçtaki felaketlerdir. Yüce Yaradan Kur’an-ı Kerim’de mealen “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” diye buyuruyor.
Ekosistem dengelerini bozmak da yeryüzünde bozgunculuk yapmak anlamına geliyor.
Milliyetçi ülkücü hareket, her türlü bozgunculuğa hem imanımız gereği hem de imanımızla paralellik gösteren Türk’ün töresi gereği hep karşı duruş göstermiştir.

İçinde yaşadığımız hem fiziksel çevreyi hem doğal çevreyi vatan sevgisinin içinde bilmiş ve gelecek nesillere bırakılması gereken bir emanet olarak görmüştür.
Her türlü bozgunculukla mücadele ederek Türk milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeye gayret etmiş ve bu gayret ülkücü nesillerle beraber insanlık var olduğu sürece devam edecektir.

Geçmişin hem kültürel mirasını hem de bize emanet edilen doğa ve çevreyi koruyacak her türlü olumlu girişimin yanında yer almak taşıdığımız sorumluluk gereği yapılması gerekendir.
Bu sebeple, Marmara Denizi’nde büyük sorunlara yol açan müsilaj oluşumunun bertaraf edilmesi konusunda yapılacak tüm çalışmalara Milliyetçi Hareket Partisi olarak tam destek vermekteyiz.

Bu durum Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından net şekilde ifade edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisinin çevre politikaları bu anlayışın eseridir.
Bu anlayışla bütüncül bir çevre politikası yürütülmeli ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla desteklenmelidir.

Müsilaj, Marmara Denizi’nin Ekosistem Dengesinin İnsan Eliyle Bozulmasının Bir Sonucudur!

“Deniz salyası” denilen müsilaj, deniz ekosisteminin uğradığı tahribatın sonucudur. Özellikle şunu ifade etmek gerekir ki müsilaj oluşumu; Marmara Denizi’nin ekosistem dengesinin insan eliyle bozulmasının bir sonucudur.
Müsilajın oluşumunu tetikleyen ana sebep; oradaki mikroskobik bitkilerin üreyip çoğalabileceği besleyici elementlerin bizim tarafımızdan Marmara Denizi’ne bırakılmasıdır fakat yaşanan gelişmeler, bazı diğer faktörlerin de bu durumda etkili olabileceğini akıllara getirmektedir.

Bu değişimler her ne olursa olsun, besin maddesi olmaksızın bu durum ortaya çıkamaz çünkü müsilaj organik bir maddedir ve oluşabilmesi için mikroskobik bitkisel organizmaların yoğun besleyici maddelere ulaşabilmesi gerekmektedir.
Bu bahsettiğimiz diğer etmenleri küresel ısınmanın etkisi olarak görmekteyiz.

Bunlardan ilki; sıcaklık artışı, buharlaşma ve denize giren tatlı su miktarının azalışı sonucu tuzluluk değişimleri ve Marmara’da akıntıların ve dalga hareketlerinin değişimi sonucu durağanlıktır.
Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde neler olabileceğinin bir kısmını müsilaj bize net olarak göstermektedir.

Müsilaj Felaketi, Atıkların Ekosistem Tarafından Tolere Edilemez Düzeyde Olduğunu Göstermiştir!

Marmara Denizi’ndeki deniz salyası akşamdan sabaha olan bir durum değildir. Birikimli şekilde artan, denize bırakılan atıkların ekosistem tarafından tolere edilemez düzeye geldiğinin bir yansımasıdır.
Evsel ve endüstriyel atıklarla denizin ve denize ulaşan akarsuların kirletilmesi, kıyıların doldurulması, betonla çevrilmesi Marmara Denizi’nin ekosisteminde dönüşüme ve müsilaj oluşumuna yol açmaktadır.

Marmara Denizi’nin normal ekosisteminde, özellikle fitoplanktonun bahar aylarında artışı ve yaz aylarında azalması gözlenmektedir.
Küresel ısınma ve deniz suyu sıcaklığındaki artış ile kirlilik bu canlıların doğal dengenin dışında çoğalmasına da yol açmış olabilir çünkü çoğalmaları için gereken fiziksel şartların ve haddinden fazla besin kaynağının varlığı aşırı müsilaj oluşumuyla sonuçlanmaktadır.

Müsilaj deniz yüzeyini ve nihayet, tabanını kaplayacak şekilde yoğunlaştığı zaman bugün, Marmara Denizi’nde gözlenen şekilde görüntüler ortaya çıkmaktadır.
Müsilaj oluşumuna bağlı olarak denizin dibindeki oksijen azalması, deniz dibinde yaşayan özellikle, midye ve sünger gibi hareket edemeyen canlıların da ölümüne sebebiyet vermektedir.

Müsilaj yapışkan yapısı dolayısıyla balıkların solungaçlarına yapışarak balıkların boğularak ölmesine neden olmaktadır.
Müsilajın deniz tabanındaki yoğun birikimi devam ederse, yaşanacak oksijen azlığı nedeniyle balık ölümlerinde de artış gözlenecektir.
Keza, balıkların beslenmesi, üremesi ve göçleri olumsuz etkilenmekte ve askıda katı madde yükü fazla olduğu için denizel sistemde ışık geçirgenliği azalarak deniz bitkileri ve mikroorganizmaların fotosentez imkânı olmamaktadır.

Müsilaj Soununun Çözümü İçin İlgili Bakanlık ve Belediyeler Ortak Hareket Etmelidir!

Çevresel ve Ekonomik Tehdit Altında Olan Sektörler Desteklenmelidir!

Marmara Denizi’ndeki müsilaj yoğunlaşmasında toksin oluşumunun olup olmayacağı ve parçalanma esnasında havaya karışacak gazlarda toksik etki yapıp yapmayacağı da araştırılmalıdır.
Bu durum turizmi sekteye uğratacağı gibi, Marmara Denizi çevresinde yerleşik insanlarımızın denizi kullanmasına ve sağlık sorunlarına sebep olabilecektir.

Balıkçılar bu sorunun yol açtığı zararları zaten yaşamaktadır. Marmara Denizi’miz alarm verirken, çevresindeki insanlarımız da ekonomik olarak tehdit altına girmektedir.
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının balıkçılara yönelik desteklerini takdirle anmak gerekir.

Denize ulaşan atıkların arıtılması konusunda çevre belediyelerin sorumluluğu önceliklidir ancak sanayi kuruluşlarının atıkları ve atık sularının arıtılması konusunda Hükûmetin, üzerine düşen sorumlulukları da ortadadır.
Bunlarla birlikte, deniz araçlarının atıkları, liman işletmelerinden ve gemilerden denize bırakılan kirleticiler, kaçak avcılığın ekosistemde yol açtığı tahribat çok yönlü olarak değerlendirilmelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya geçirilen eylem planı değerlidir.
Aynı zamanda, atık suların arıtılması sorunu sadece doğrudan denize ulaşanlar açısından değil, kıyı bölgedeki karasal alan kirlenmesi de denizsel ekosistemi de olumsuz etkilemektedir.
Etki altındaki denizsel sisteme evsel, endüstriyel ve kanalizasyon atıkları gibi noktasal kaynaklı kirleticiler ile tarımsal araziler gibi yayılı kaynaklardan gelebilecek kirlilik yükünü bertaraf etmek üzere bütüncül planlamalar yapılması zorunluluktur.
Ekosistemle barışık bir yerleşim, tarım ve sanayi üretimi ile kirleticilerin arındırıldığı bir atık yönetimi oluşturulması ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Küresel Isınmadan Dolayı Denizlerimizin Kirlenmesinin Önüne Geçmeliyiz!

Küresel ısınma, denizsel ekosistemlerde büyük tahribat yapmaktadır. Denizlerimizdeki kirlenme kontrol altına alınmaz ise özellikle körfez alanlarında benzeri sorunlarla karşılaşacağımız açıktır.
En temelde çevrede atık yönetimi ve sıfır atık çalışmaları kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunun ülke genelinde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

Keza, evsel veya sanayi kaynaklı atık suların arıtılması ve arıtılmış suyun kullanma ve sulama suyu olarak değerlendirilmesi millî su varlığımızın sürdürülebilirliği açısından da elzemdir.
Atık suların sulamada kullanılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayınlanan bir tebliğle standartlar ve uygulamalar düzenlenmiştir, ancak, bu tebliğ mevcut ihtiyaçlara cevap vermez hâle düşmüştür.

Bu nedenle, Bakanlığın günün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak atık suların yeniden kullanılması için gerekli düzenlemeleri gecikmeden hayata geçirmesi gerekmektedir.
Bu sayede sulama sularının kalitesi ve izlenmesinin yanı sıra, sadece evsel atık suların değil, bütün kullanılmış su çeşitlerinin de yer üstü, yer altı sularının beslenmesi ve zirai sulamada kullanılmasına ilişkin kriterler belirlenmelidir.

Ayrıca, sürekli ifade ettiğimiz yağmur hasadı konusunda da millî bir politika geliştirilmesi gereklidir.
Marmara Denizi’ndeki kirlilikte, Sayın Genel Başkanımızın da işaret ettiği gibi, Karadeniz’e dökülen akarsular ile Karadeniz’e taşınan kirleticilerin de payı bulunmaktadır.
Bundan dolayı, kıyıdaş ülkelerde Karadeniz’in kirlenmesinin önüne geçecek etkin ve acil çalışmalar hızlandırılmalıdır.

Müsilaj Oluşumu ve Çevresel Felaketlere Karşı Gereken Önlemler ve Tespitlerimiz

Buradan müsilaj oluşumu ve çevresel felaketlere karşı alınması gereken önlemleri ve tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

1) Marmara Denizi farklı ve özel bir ekosisteme sahiptir. İklim değişikliği, küresel ısınma sonucu Marmara Denizi’ndeki su sıcaklıklarındaki artış nasıl değişim gösterecek?
Aynı zamanda, Karadeniz ve Ege Denizi’nde bu artış düzeyleri nasıl olacak?
Bunların araştırılması gerekmektedir.

2) Karadeniz’de sıcaklık artışı ve buharlaşma hızındaki değişim nehirlerdeki su miktarının azlığına, tuzluluk seviyesinde artışa sebep olacaktır.
Aynı şekilde, Ege, Marmara ve Akdeniz’de de bu artışlar olacaktır.
Bu artışlar öngörülmeli ve bilimsel olarak ortaya konulmalıdır.

3) Tüm bu sıcaklık artışları ve tuzluluk değişimleri boğazdaki akış sistemlerinin değişimine ve tabakalaşmaya nasıl etki edeceği araştırılarak gelecek senaryoları ortaya konulmalıdır.

4) İstilacı türleri sadece balon balığı üzerinden almayıp tüm flora ve fauna elemanları gözden geçirilmeli, mikro istilacılar da dikkatle incelenmelidir.
Müsilaja sebep olduğu ifade edilen fitoplankton sucul sistemlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır.
İstilacı türlerin varlığı veya flora elemanlarındaki değişim tarihî verilerle karşılaştırılarak incelenmesi gerekmektedir.
Bu sayede besin zincirinde meydana gelebilecek değişimler ortaya çıkartılabilir.

5) Eğer akıntı ve dalga değişimleri durgun su etkisi oluşturdu ise sıcaklık artışı ve besin bolluğuyla planktonik organizmaların duruma tepki olarak bir çoğalma gerçekleştirip gerçekleştirmediği de araştırılarak ortaya konulmalıdır.

6) Azot miktarının artışı öncelikli olarak ele alınmalı ve diğer besin tuzları ve kirleticilerin değerleri yine, tarihî verilerle karşılaştırılarak güncel durum ortaya konulmalı, değişimler varsa öncelikle bu kirleticilerin üzerine gidilmelidir.

7) Organik maddelerin parçalanmasında anoksik koşulların oluşumu, oksijen seviyesinde düşüş ve organik madde parçalanması sonucu toksik gazların oluşumunun olup olmadığı araştırılmalı ve eğer böyle bir ihtimal söz konusu ise vatandaşlar olay gerçekleşmeden uyarılmalıdır.

8) Sıcaklık artışının flora ve fauna elemanlarının ölümünü ya da ortamdan uzaklaşmasını tetikleyip tetiklemediği araştırılmalı, sebep olduğu ekolojik değişimler belirlenmelidir.

9) Sıcaklık farklılıklarının ve tuzluluk farklılıklarının azalması ve tabakalaşmanın ortadan kalkması durumunda Marmara Denizi’nde yaratacağı etkiler ve alınacak önlemler ortaya konmalıdır.

10) Fitoplanktonik flora çeşitliliği ortaya konulmalı, geçmiş verilerle karşılaştırılmalı ve yabancı tür varlığı tespit edilerek hangi türlerin bu müsilaja sebebiyet verdiği belirlenmelidir.

11) Üreme mevsimlerini ve dönemlerini sıcaklığın değişip değiştirmediği ortaya konmalı ve canlıların buna nasıl tepki verdiği belirlenmelidir.

12) Derin deniz deşarjının Karadeniz'e giden akıntıya yapıldığı ve deşarjın Karadeniz’in kirliliğini artırdığı ortadadır.
Bu kirlenmenin en azından bir bölümünün Karadeniz'den gelen akıntıyla tekrar Marmara’ya dönüşü ve akıntı yönlerinin nasıl olduğu araştırılmalıdır.

13) Karadeniz çevresindeki ülkelerin derin deniz deşarjları dâhil, tüm kirlilik yükleri ortaya konularak azaltılması yönünde çalışmalar hızlandırılmalıdır.

14) Öncelikle Tuna Nehri'nden gelen kirliliğin boğazlarımız ve Marmara Denizi üzerindeki etkileri netleştirilmelidir.

15) Arıtma tesislerinin kapasitesi artırılmalı, modern teknolojiler kullanılmalı, ileri biyolojik arıtım uygulamaları ve denize deşarj yerine, sulama ve kullanma suyu olacak şekilde planlanmalı, gelecekte oluşacak kuraklık için de çare olabilecek şekilde dizayn edilmelidir.

16) Marmara Denizi’ni etkileyebilecek tüm tarım alanlarında, gerekirse destek verilerek, sulama sisteminde toprağı değil, bitkiyi sulayacak sistemler kurulmalı.
Bu kurulacak sistemlerde tarımda kullanılan ilaç ve gübreler de denetim altına alınacaktır.
Yüzey sularıyla Marmara Denizi’ne girişler en az düzeye indirilmelidir.
Tarım uygulamaları açısından da pilot bölge olarak örnek uygulamaları beraberinde getirecek bir yaklaşım olur.

17) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıkladığı eylem planı titizlikle uygulanmalı ve denetlenmelidir.
Bugün yüzeydeki müsilajı toplama işi devam ediyor.
Bu, yapılması gereken en iyi çalışmalardan birisi.
Çünkü orada bıraktığınız sürece, deniz dibinde yoğunlaşmayı artırarak anoksik koşulların oluşmasına sebebiyet verecektir.

18) Sıcaklıklardaki artış organizma çeşitliliğini değiştirip göç etmelerine sebebiyet vermektedir.
Yapılan bir bilimsel çalışmada 200 kilometreye kadar kuzeye doğru kaymalar olduğu ifade edilmekte.
Bu sebeple, tüm denizlerimizde, özellikle koylar ve körfezlerde kirlilik etkileşiminin ortaya benzer durumlar çıkarabilmesi mümkündür.
Bu sebeple bilimsel çalışmaların öncelikli olarak bu alanlarda bir an önce başlatılması gerekmektedir ve gelecek tahminleri ortaya konulmalıdır.

Bilimsel çalışmaların tek bir bilim dalı çerçevesinde yapılmaması, birçok bilim dalının bir araya gelerek olayı değerlendirmesi gerekmektedir.
Özellikle Marmara’da ekosistem farklı özellikler taşımaktadır.

Bunun için akıntı sistemleri, biyolojik yapıyla ilişkisi, meteorolojik değişiklikler, iklim değişiklikleri ve etkileri birçok disiplinin bir araya gelerek çalışması gereken bir konudur.
Bu tür bir çalışma yapılıp ortaya çıkarılan sonuçlar, önlem paketleri uygulanırsa Marmara Denizi’nde gelecekte sorun yaşanmayacağı kanaatindeyiz.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Bilgisizlik numunesi Kılıçdaroğlu'nun partisi adına her girdiği yol çıkmaz sokaktır28 Ocak 2022
İmamoğlu, görevi dışında her şeyle meşgul oluyor!27 Ocak 2022
Gündem değiştirip başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışıyorlar27 Ocak 2022
Dava adamı; Şahsi menfaat peşinde koşmaz27 Ocak 2022
Fazıl Say, sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil25 Ocak 2022
İmamoğlu, İstanbul sana 5 gömlek fazla gelmiştir.25 Ocak 2022
Kılıçdaroğlu'nun maskesi de takkesi de artık düşmüştür25 Ocak 2022
Cumhurbaşkanlığı makamına halel getirecek hiçbir eylem, müsamaha ile karşılanamaz24 Ocak 2022
Cumhur İttifakı mezara kadar sürecek24 Ocak 2022
MHP'li Kalyoncu: Soyer “İklim Kriziyle Mücadele Ödülü” alacak ne yaptı?24 Ocak 2022
MHP'li Özyürek'in "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyasında çocuklar sevindi23 Ocak 2022
Kabaş'a tepki: Bu çirkin sözler asla medya etiği olarak değerlendirilemez22 Ocak 2022
İzmir liyakatsiz kadroların ehliyetsizliği yücelttiği bir anlayışın pençesinde19 Ocak 2022
Sezen Aksu'ya sert tepki! 'Bu sanatçı müsveddesi ekranları kirletmemelidir'18 Ocak 2022
Sefer sayıları yetersiz17 Ocak 2022
Siyasal İletişim Bilimine Devlet Bahçeli Liderliği damga vurdu15 Ocak 2022
Zillet ittifakı milletin değil, sahibinin sesi14 Ocak 2022
“İMAMOĞLU İÇİ BOŞ OLAN İDDİALARA İNANMIŞ”12 Ocak 2022
“Bende bir bakkal evladıyım”11 Ocak 2022
MHP'li Kılavuz'dan Raziye Oskay cinayetine tepki11 Ocak 2022
Köylülerin 33 yıllık hayali gerçek oluyor11 Ocak 2022
Muharrem Varlı’dan ”Güçlü basın” mesajı…10 Ocak 2022
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’dan “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı!..10 Ocak 2022
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi09 Ocak 2022
BULUT: “ÜLKÜCÜ GENÇLİK BU TOPRAKLARIN MAYASIDIR”08 Ocak 2022
Türk edebiyat tarihine bayrak şairi olarak adını yazdıran...06 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi05 Ocak 2022
Kılıçdaroğlu, terör örgütlerine diyet ödemekle meşgul! 04 Ocak 2022
CHP'li Özel kendisinin ve partisinin giydiği ihanet gömleğine bakmalıdır31 Aralık 2021
Taytak: Belediye Başkanlarımız heybesi dolu döndü31 Aralık 2021
İSTANBUL'UN KAYBEDİLMİŞ BEŞ YILI30 Aralık 2021
Kamu çalışanlarına ek zam ve refah payı verilmeli24 Aralık 2021
Oyun büyük, oyun vahşi oyun düşmancadır. 23 Aralık 2021
Antep bir kültür ve medeniyet denizidir23 Aralık 2021
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ...22 Aralık 2021
İlkesiz Ali MHP düşmanı kesilmiş!19 Aralık 2021
Türkiye ekonomik sıkıntılardan kurtulacak19 Aralık 2021
"Döviz talebini arttıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimler, bunlar mutlaka açıklanmalı"18 Aralık 2021
Yerel yönetimler yatırımlarında mutlaka yeşili gözetmeli17 Aralık 2021
Dünyada bilgi güçtür; güç, ekonomidir; ekonomi de bağımsızlıktır.16 Aralık 2021
Türkiye; reyting maymunlarının format atacağı ülke değildir16 Aralık 2021
Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur16 Aralık 2021
“Cumhur İttifakı kararlı duruşunu sürdürmektedir!”16 Aralık 2021
Türk milletinin hayallerinin önünde hiçbir emel duramayacaktır14 Aralık 2021
Ankara'ya, dünyanın en büyük müzelerinden birinin yapılmasını rica ediyoruz14 Aralık 2021
Türkiye yükselen güçtür, medeniyetlerin kavşak noktasıdır. 13 Aralık 2021
AVCI: Hizmet üret, emekçiye zulümden vazgeç!13 Aralık 2021
Soyer’in yapmadığı tek şey şehre hizmettir!13 Aralık 2021
“Osmaniye büyümekte kararlı”12 Aralık 2021
İsmail Özdemir; Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.11 Aralık 2021
İçindeki nefret diline, yüzüne, cibilliyetine sirayet ediyor!11 Aralık 2021
CHP - PKK ve HDP'nin sözcülüğünü yapıyor10 Aralık 2021
Türkiye doğru yürüyüşünü emin adımlarla sürdürecektir09 Aralık 2021
MHP'li Yıldız, MHP'nin hazırladığı Anayasa teklifinin ana başlıklarını paylaştı07 Aralık 2021
Köylüden alınan fazla su paralarını geri iade edelim var mısınız?07 Aralık 2021
Bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konuldu05 Aralık 2021
Ekran kabadayılığı yapma, akıllı ol04 Aralık 2021
‘Haddini ve yerini bil’02 Aralık 2021
Herkes gayet iyi bilsin ki Üç Hilâl düşmez, ..29 Kasım 2021
Bakan Pakdemir, MHP'li Kalaycı'nın sorularını cevapladı26 Kasım 2021
Görevini yap İmamoğlu19 Kasım 2021
CHP’ye eleştiri13 Kasım 2021
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki hiçbir eylemi kabul edilemez.11 Kasım 2021
Atatürk dualarla anıldı!11 Kasım 2021
Riskleri yönetemezseniz, krizleri yönetmek zorunda kalırsınız11 Kasım 2021
Cumhur İttifakı'nın düşmesini bekliyorlar06 Kasım 2021
CHP'ye tezkere tepkisi06 Kasım 2021
Boyun borcumuz neyse gereğini yapmaya devam edeceğiz!05 Kasım 2021
MHP'nin konumlandığı yer Türkiye'nin yanıdır05 Kasım 2021
'Gerçekçi tahminleri bırakıp kehanetlerden medet ummaya başlaması ne acı'05 Kasım 2021
İP Müdiresi, siyaset mesleği için utanç numunesidir04 Kasım 2021
“CHP, HDP’ye VAGON OLMUŞTUR”01 Kasım 2021
‘AYRILIKTA AZAP, BİRLİKTE RAHMET VARDIR’01 Kasım 2021
Tunç Soyer, şov yapma iş yap28 Ekim 2021
CHP'li Belediyelerde tarihin en büyük işçi kıyımı yaşanmaktadır27 Ekim 2021
CHP'NİN BAGAJI, MİLLET DÜŞMANLARININ EMİR VE TALİMATLARIYLA DOLUDUR27 Ekim 2021
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında 26 Ekim 2021
TÜRK GENÇLİĞİ! DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME!26 Ekim 2021
Önceliğimiz toplumsal meseleler ve onların çözümüdür. 26 Ekim 2021
FATF, rezil iftirasını iptal eden bir karar almalıdır22 Ekim 2021
‘KİMİN TARAFINDASINIZ? KİMİN KILICINI SALLIYORSUNUZ ?22 Ekim 2021
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini gizlemeye çalışan bir ip cambazıdır22 Ekim 2021
İmamoğlu'nun hadsiz açıklamalarına sert tepki21 Ekim 2021
Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi21 Ekim 2021
Yel kayadan ne götürürse,..20 Ekim 2021
İzmir Körfezi büyük tehlike altındadır!19 Ekim 2021
Kılıçdaroğlu’nun bekleyen fezlekeleri görüşülerek dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır14 Ekim 2021
Ülkü Ocakları’nın tarih mesajı Türk ve Türkiye düşmanlarını titretmiştir13 Ekim 2021
Bahçeli : 'Tamer Karadağlı yalnız değildir'11 Ekim 2021
HUKUK ADINA KONUŞANLAR, HERŞEYSEN ÖNCE CİDDİ OLMALI!10 Ekim 2021
Sadir Durmaz’dan Paris İklim Anlaşması açıklaması08 Ekim 2021
Büyükataman: ABD, Başkan değil kafayı değiştirmelidir08 Ekim 2021
Zillet ittifakının yegâne yakıtı yalandır08 Ekim 2021
Sazak 'Ölüm Yolunun' takipçisi07 Ekim 2021
CHP, İP ve Gelecek cenahının tutumu ikiyüzlü siyasetlerinin örneğidir06 Ekim 2021
Özdemir: Zillet karanlıktır,...02 Ekim 2021
GÜR'DEN "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" DİYEN MERAL AKŞENER'E "YOL HARİTASI!"02 Ekim 2021
Tavrımız net! 02 Ekim 2021
MHP Adana İl’e ziyaret…01 Ekim 2021
EDS’ler Trafik Akışına Engel Olmamalıdır29 Eylül 2021
HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelemeyiz29 Eylül 2021
'ZİLLET', PKK'YI MEŞRULAŞTIRARAK İHANETE BULAŞMIŞ, RAYDAN ÇIKMIŞTIR28 Eylül 2021
Muhalif cenahta kim kimi kandırdı, hesaplarınız tutmadı mı?28 Eylül 2021
Osmanağaoğlu Kemalpaşa'da muhtarlarla buluştu27 Eylül 2021
Tarihi yürüyüşü sürdüreceğiz, ülkemizin geleceğini ...26 Eylül 2021
Ali Babacan, kendi çapsızlığına yanlış yerde ‘deva’ arıyor24 Eylül 2021
Halka yapılan zihin terörizmine ne diyeceksiniz?23 Eylül 2021
‘Devlet Bahçeli, milli vicdana tercüman olmuştur’23 Eylül 2021
Yönter’den Öztrak’a: “Anzavur’a bak, kendini gör”22 Eylül 2021
Zillet çukura battı!22 Eylül 2021
Denizli MHP'den Davutoğlu'na kınama19 Eylül 2021
CUMHUR İTTİFAKI BİR MENFAAT İTTİFAKI DEĞİLDİR18 Eylül 2021
Emin Çölaşan’ın sadece kalemi ve klavyesi değil, beyni de eskiyor18 Eylül 2021
Siyasi kesimlerin sözcülüğüne soyunanlar hezeyandan öteye varamayacaklar16 Eylül 2021
MHP'Lİ ÖZDEMİR'DEN AYŞENUR ASLAN'A TEPKİ!16 Eylül 2021
İlla edep, illa edep!15 Eylül 2021
Yılmaz'dan İBB'ye: "Uçkunla mücadele edemeyeceksiniz görevi devredin"15 Eylül 2021
Kaşıkçı’dan İnşaat Mühendisleri Odası’na hodri meydan14 Eylül 2021
MHP'li Murat Ilıkan'dan ABB'ye çağrı14 Eylül 2021
Cumhur İttifakı Adana’da zafere hazır!12 Eylül 2021
BU KUTLU ÜLKEYİ, LİDER ÜLKE YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ11 Eylül 2021
AKLI HEP TÜRKİYE...11 Eylül 2021
CHP’nin dış politika çıkışı, devlete ve millete ihanettir07 Eylül 2021
Bu CHP yalandan besleniyor...02 Eylül 2021
CHP MİLLETİN MİDESİNİ BULANDIRIYOR02 Eylül 2021
‘Bunların yaptığı sanat değil soysuzluk’28 Ağustos 2021
Çakıcı Karadeniz turu için hazırlanıyor 27 Ağustos 2021
"Şehitlerimiz manevi pusulamızdır"23 Ağustos 2021
ALAATTİN ÇAKICI ÇANAKKALE TURUNDA20 Ağustos 2021
Hodri Meydan Vahap Seçer20 Ağustos 2021
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİ ÇELİŞKİLER YUMAĞIDIR16 Ağustos 2021
MHP'li Akçay: Kırkyalan Kılıçdaroğlu16 Ağustos 2021
"Yangınla boşalan kara çadır yeniden doldurulmuştur"16 Ağustos 2021
Türk Milletinin Vekiliyim! 08 Ağustos 2021
"Ülkücülük MHP de Olur”06 Ağustos 2021
Muharrem VARLI: MHP vatandaşlarımızın yanındadır05 Ağustos 2021
Güngöralp’ten'sel' mesajı03 Ağustos 2021
EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE VERMELİYİZ03 Ağustos 2021
Halaçoğlu'na sert tepki: Bu tarih affetmeyecek...!02 Ağustos 2021
Bünyamin Avcı yangın bölgesinde30 Temmuz 2021
'Vatandaşlarımız büyük kahramanlık örneği sergiliyor'29 Temmuz 2021
MHP'li Taytak'tan önemli ziyaret29 Temmuz 2021
Ucube bir köşe yazarı...25 Temmuz 2021
Bazı siyasetçilerin manda özlemi çektiği görülmektedir23 Temmuz 2021
Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti19 Temmuz 2021
İP'li Serin'e sert tepki: Özür bekliyoruz19 Temmuz 2021
Cumhur İttifakı Türkiye'yi küresel güç hâline getirecek18 Temmuz 2021
MHP'li Yönter'den Davutoğlu'na sert cevap: Devlet Bahçeli, vatanın her yerindedir18 Temmuz 2021
Kalyoncu, Tunç Soyer'in Gediz Nehri balonunu patlattı17 Temmuz 2021
“Hukuk ve vicdan garabeti yaratmıştır”17 Temmuz 2021
Yönter'den Babacan'a: Seni kandırmışlar, kafeslemişler, iyi keklemişler17 Temmuz 2021
İzmirliler Tunç Soyer tarzı çözüm önerilerinin içeriğine vakıftır. 15 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’e gazetecilik dersi15 Temmuz 2021
Kalyoncu; İzmir'de Toplu Taşıma hızlı ve konforlu hale gelmeli!12 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’in iddialarına cevap12 Temmuz 2021
MHP'li Durmaz'dan Soyer'e tepki12 Temmuz 2021
Hadi oradan, ödlek herif! 11 Temmuz 2021
Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye11 Temmuz 2021
ŞOVDAN BİLİMSELLİK ÇIKMAZ11 Temmuz 2021
Soyer güzel İzmir'imize layık değilsin.08 Temmuz 2021
Kılavuz Türk gençliğinin meselelerini TBMM'ye taşıdı07 Temmuz 2021
Hepimiz için mutluluk vericidir!07 Temmuz 2021
Büyükataman: Kılıçdaroğlu, Türkiye diz çökse herkesten çok sevinecek kadar gayrimillîdir07 Temmuz 2021
Merhum Ecevit’in devlete bağlılığını tartışmaya açmak haksızlıktır07 Temmuz 2021
Yönter’den Barış Atay’a tepki06 Temmuz 2021
Liderimiz Devlet Bahçeli Ergenekon'dan çıkıp Türk'e yol gösteren Bozkurt'tur06 Temmuz 2021
SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VERMEZ!03 Temmuz 2021
Zillet senaryosunun adı, 'Yalan Rüzgârı'02 Temmuz 2021
TBMM suçluların barındığı kampüs alanı değildir.01 Temmuz 2021
Namus ve şeref sözleriniz nerede kaldı30 Haziran 2021
Zeydan’ın zulmü varsa Allah’ın da adaleti var!29 Haziran 2021
TELE1'e tepki: Utanmazlığınızı hiçbir kılıf örtemez29 Haziran 2021
İpini koparanların nereye hizmet ettiklerini iyi biliyoruz27 Haziran 2021
"Zeydan Karalar tüm Adana'dan özür dilemeli!"27 Haziran 2021
Başkan Çakır’dan istifa haberlerine yalanlama!26 Haziran 2021
Taytak'dan Hasan Cemal'a sert tepki!: Hazmedemiyorsunuz,26 Haziran 2021
Dünyada ve ülkemizde coronavirüs aşı geliştirme ...25 Haziran 2021
Askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi24 Haziran 2021
Türk milleti feraset sahibidir, bu ucuz tezgâhlara kolunu kaptırmaz24 Haziran 2021
Ali Bayramoğlu'na tepki neyin korkusunu yaşıyorsunuz?24 Haziran 2021
Kıyamete kadar biriz, beraberiz!24 Haziran 2021
Her ülkenin varlığını koruyabilmesi için güçlü ve millî ...23 Haziran 2021
Bedelli affı çıkarılmalıdır22 Haziran 2021
Sedef, esnaf ziyaretlerini aksatmıyor.21 Haziran 2021
Devletimin ve milletimin yanındayım21 Haziran 2021
MHP'li Osmanağaoğlu: Ne kaybedecek bir insanımız ne de bölünecek bir milletimiz vardır18 Haziran 2021
KENAN ALPAY'IN EN BÜYÜK KAHRAMINI BARZANİ'DİR18 Haziran 2021
Yönter: Kenan Alpay şeytanın piyonudur18 Haziran 2021
Güçlü Türkiye yolunda adım adım yürüyeceğimiz sağlıklı ...17 Haziran 2021
DIŞ GÜÇLER FAKTÖRÜNÜ GÖRMEMEK TAM BİR İŞ BİRLİĞİDİR17 Haziran 2021
Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na: Ülkücü Hareket’ten uzak dur!15 Haziran 2021
Erdem; Milli ve Manevi Değerler Güçlendirilmelidir.14 Haziran 2021
Varol'dan Bayram'a çok sert HDP çıkışı!13 Haziran 2021
“VAROLUŞ MÜCADELEMİZ KOCATEPE’DE TAARRUZA VE İSTİKLALE DÖNÜŞMÜŞTÜR”12 Haziran 2021
Zillet İttifakını oluşturan partilerin gerçek kimlikleri ifşa olmuştur12 Haziran 2021
Cumhur İttifakı’ndan 'Çatlak Ses' çıkmaz10 Haziran 2021
ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN VE AYNI ZİHNİYETTEKİLER HÜSRANDAN KURTULAMAYACAKTIR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN'IN BİLMESİ GEREKEN TEK ŞEY HADDİDİR10 Haziran 2021
Kimse hak etmediği makama gelmemeli. 08 Haziran 2021
Adalet Çalışanlarımızın Beklentileri Dikkate Alınmalı08 Haziran 2021
Turunçlu Arıtma Tesisi’nin şehir dışına taşınmasını talep etti08 Haziran 2021
Ya hayır konuş yada sus!07 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu hangi yüzle Atatürk’ün adını ağzına alıyor06 Haziran 2021
ZİLLET İTTİFAKININ DERDİ TÜRKİYE'Yİ SABOTE ETMEKTİR06 Haziran 2021
ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER İLE BİRLİKTE “EK ATAMA” DİYE HAYKIRDIK.04 Haziran 2021
İspatlamazsa namerttir, şeref yoksunudur04 Haziran 2021
CHP‘li Özel'in maksadı provokasyondur03 Haziran 2021
"Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"03 Haziran 2021
CHP, KENDİNİ İNKÂR ETMENİN MERKEZİ HÂLİNE GELMİŞTİR02 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu çaresiz… Partisi ve avenesi alternatif politikalar üretmekten aciz01 Haziran 2021
MHP’den Sadettin Tantan'a tepki29 Mayıs 2021
Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e Slavoj Zizek tepkisi28 Mayıs 2021
İP'in başı zehir saçıyor28 Mayıs 2021
Adı Mümin özü münafık27 Mayıs 2021
Müfteri SP'li Lütfü'nün iddiaları şerefsiz bir ima23 Mayıs 2021
Kurucu ilkelerinize dönün21 Mayıs 2021
Milletin ruhuyla uyumlu bir anayasa20 Mayıs 2021
İP’li Aytun Çıray’a sert tepki16 Mayıs 2021
Yıldız’dan dolandırıcılık suçlarıyla ilgili düzenleme çağrısı15 Mayıs 2021
Alaattin Çakıcı´dan önemli açıklamalar15 Mayıs 2021
Babacan’a Sert Sözler 11 Mayıs 2021
MHP'nin samimi hamlesi zilletin oyunlarını bozdu07 Mayıs 2021
MHP’nin kurumsal kimliğini hedef alamazsınız05 Mayıs 2021
Aklınızca siyasete ayar verme cüretini nerden buluyorsunuz?05 Mayıs 2021
İP’li Türkkan'ın milli siyaset anlayışından nasibini almadığı anlaşılmıştır05 Mayıs 2021
MHP'nin Anayasa teklifine tam destek05 Mayıs 2021
HER İP'İNİ KOPARANIN KONUŞTUĞU BİR YERDE ...05 Mayıs 2021
Ersin Tatar: Türk oğlu Türk olmaktan Gurur Duyarız04 Mayıs 2021
"ÇİRKEFLİĞİ VE ÇİRKİNLİĞİ TERCİH ETTİLER, YUH OLSUN"04 Mayıs 2021
''Günlük gündem suistimali ancak Kılıçdaroğlu’nun çapına göredir.'' 04 Mayıs 2021
Yönter: "Akşener milliyetçi değildir"02 Mayıs 2021
Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Kurulu tekrar hayata geçirilmedir30 Nisan 2021
CHP soykırım palavrasına neden sessiz?30 Nisan 2021
MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Biden'a sert tepki27 Nisan 2021
Güngöralp’ten Biden’in Soykırım Açıklamasına Tepki27 Nisan 2021
Ersoy'dan Biden'ın 'sözde soykırım' ifadesine sert tepki25 Nisan 2021
Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk’a tepki 25 Nisan 2021
Cuntacı kafa çuvalladı25 Nisan 2021
ŞEREFİMLE VE HAYSİYETİMLE YAŞADIM23 Nisan 2021
23 Nisan, Ergenekon’dan çıkıştır.23 Nisan 2021
Öztürk, yatırımcıları Silah OSB’ye davet etti22 Nisan 2021
Atatürk; Türk Milletinin Ortak Değeri21 Nisan 2021
Iğdır, Türk dünyasına açılan kapı konumundadır.21 Nisan 2021
KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 21 Nisan 2021
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ...21 Nisan 2021
ATATÜRK’ÜN NUTUKTA BAHSETTİĞİ; ”İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR”18 Nisan 2021
Ruhi Ersoy : Engellemelere Rağmen Başardık18 Nisan 2021
Özbek Otağı'nda iftar15 Nisan 2021
KILAVUZ , Güvenlik Korucularının Sesi Oldu15 Nisan 2021

ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | 11 | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH