Ana Sayfa > SİYASET

AVRUPA'DA OLDUĞUMUZ KADAR ASYA'DA DA VARIZ
30 Ocak 2021
Bu haber 679 kez okundu
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Genel Kurulu'nda genel ekonomik durum ile Filistin ve İngiltere ile yapılan anlaşmaları değerlendirdi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, genel ekonomik durum ile Filistin ve İngiltere ile yapılan anlaşmaları değerlendirirken, "Biz Türkiye'yiz, büyük hedefleri ve vizyonu olan, her alanda bağımsızlığını önceleyen, dünyada insanlığın huzur bulmasını arzulayan, iddialı, güçlü ve köklü bir devletiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda partisi adına söz alan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Asya da bizim gündemimizdedir, Avrupa da öyle ve elbette Avrupa'da olduğumuz kadar Asya'da da varız, var olmaya, potansiyelimizi daha da artırmaya devam edeceğiz, etmeliyiz. Türkiye, bir başı Doğu'ya bir başı Batı'ya bakan, bir pençesiyle Doğu'yu diğeriyle Batı'yı tutan Selçuklu Türk kartalı edası ve ölçüsünü koruyarak yoluna devam etmelidir" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir TBMM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

MANEVİYAT İTİBARİYLE DEĞERLİ

"Kapsamı küçük olsa da bizim açımızdan Filistin'le varmış olduğumuz bu protokol maneviyat itibarıyla değerlidir ve büyük bir protokoldür. Yıllardan bu yana Filistin'in İsrail'in hukuksuz ve insanlık dışı eylemlerine maruz kaldığı ortadadır. Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Birleşmiş Milletlerin kararlarına rağmen Kudüs'e taşıma kararı alması bölgede var olan sorunu daha da fazla derinleştirmiştir. Bunlar karşısında Türkiye'nin haklı, sağlam ve dik duruşu ise hiç kuşku yok ki Filistin'in en büyük dayanağı olmuştur.

Dolayısıyla 20. Kolordu 36. Tabur 8. Bölük 11. Ağır Makineli Tüfek Takım Komutanı Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın Kudüs'teki son Türk askeri olarak sürdürdüğü nöbet bugün de aynı azim, aynı inanç, aynı şerefle devam etmektedir. Filistin vermiş olduğu mücadelesinde yalnız değildir, bundan sonra da olmayacaktır. Dolayısıyla bu protokole de desteğimizi tekraren ifade etmek isterim.

Bununla beraber, gündemimizde olan diğer bazı anlaşmalar da var. Bunlar içerisinde hiç kuşku yok ki İngiltere'nin Brexit kararı sonrasında, Avrupa Birliğinden ayrılması neticesinde ülkemizle varmış olduğu serbest ticaret anlaşması.

SALGIN, EKONOMİLERİ DE TAHRİP ETTİ

2020 yılı tüm dünya için yaşanan salgın nedeniyle oldukça zor bir yıl olmuştur. Bu salgının başlamasının üzerinden bir yılı aşkın sürenin geçmiş olmasına rağmen hâlâ her ülke gelişmelerin nereye varacağını, kendileriyle birlikte uluslararası düzlemde nelerin vuku bulabileceği üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Zira bu salgın yalnızca insan sağlığını ve sağlık sistemini etkilememiş, ekonomiler üzerinde de ağır tahribatlar yaratmıştır. 

YENİ BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Dahası, buna ilave olarak iklim krizi gibi insanlığın tamamını etkileyebilecek yeni bir tehditle daha karşı karşıyayız. Bu durumda, ülkelerin hepsi çıkarlarını gözden geçirmek ve hem geçici hem de tespit ettikleri kadarıyla kalıcı gelişmelere karşı adapte olmaya gayret göstermektedirler.

Küresel ticarette 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında azalmış, tarihteki en sert düşüş gerçekleşmiştir. Bölgeler itibarıyla bakıldığında, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ihracat sırasıyla yüzde 24,5 ve yüzde 21,8 oranında düşerken Asya ülkelerinin ihracatı yüzde 6,1 düşüşle fazla etkilenmemiş görünmektedir. 2020'nin ikinci yarısından itibaren küresel ticaret hacmi belirli ölçülerde toplanmaya başlamıştır. 

2 ÖNEMLİ SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞME

İşte bu aşamada bir ucu Asya'yı, diğer ucu Avrupa'yı ilgilendiren iki önemli siyasi ve ekonomik gelişme yaşanmıştır ki bu gelişmeler, önümüzdeki yüzyılda gidişatı tayin edebilecek sonuçlar barındırması sebebiyle üzerinde titizlikle durulması ve ülkemizin çıkarlarının hesaplanması gereken durumlardır. 

Bunlardan ilki -Asya'yı ilgilendiren boyutta- 15 Kasım 2020 tarihinde Vietnam'da düzenlenen 37'nci ASEAN Liderler Zirvesi'nde imzalanan, kısa adı "RCEP" olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasıdır.
Sekiz yıl gibi uzun süren görüşmelerin ardından Uzak Doğu, Asya ve Pasifik Bölgesi'nde bulunan 15 ülke tarafından imzalanan anlaşma, niteliği itibarıyla son derece geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Ayrıca, buna taraf olan ülkelerin bulunduğu alan bakımından dikkate alındığında, aynı anlaşma, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak değerlendirilmektedir.

Yine aynı ölçüyle Avrupa Birliğinden ve ABD, Kanada, Meksika arasındaki ticaret anlaşmalarından da daha büyüktür. Bu anlaşmaya imza atan 15 ülkenin, başta Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerginlikler olmak üzere, kendi aralarında pek çok sorun yaşarken böylesi kapsamlı bir ekonomik pazar oluşturmaları doğrusu ilgi çekici olan bir başka gelişmedir.

ASYA 21. YÜZYILDA YENİ EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLACAK

RCEP Anlaşması, Asya'nın 21'inci yüzyılda yeni ekonomik güç merkezi olacağının en somut göstergesi olarak değerlendirilebilecektir.

Bu anlaşma sayesinde 2030 yılında Asya-Pasifik genelinde ihracatın 668 milyar dolar artacağı hesap edilmektedir. Aynı dönemde Avrupa'daki ihracata etkisinin ise 9 milyar dolarlık bir azalma olarak görüleceği hesap edilmektedir. Dolayısıyla, başta Avrupa Birliği olmak üzere çok sayıdaki birliğe üye olan ülkeler bu anlaşmanın olumsuz etkileri üzerinde şimdiden çalışmaya koyulmuşlardır.

AVRUPA DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa'yı ilgilendiren siyasi ve ekonomik gelişme ise Britanya'nın Avrupa Birliğinden ayrılması yani, Brexit olarak alınan kararın anlaşmalı olarak yürürlüğe girmesidir. Bu durum sadece Avrupa'yı değil, neticeleri ve bundan sonraki olası gelişmeler itibarıyla dünyanın diğer bölgelerini de etkileyebilecek, diğer bölgelere de tesiri olabilecek mühim sonuçlar doğuracaktır. Olayı daha da basite indirgersek 2020'nin ağır koşullarında Asya önemli bir girişimle yeni yüzyılın kalan bölümlerini etkisi altına alabilecek çıkışı yaparken Avrupa ise tam tersi bir ivmeyle muhatap olmak, yeni koşullara adapte olma yolunda daha fazla gayret sarf etmek durumunda kalmıştır.

ANLAŞMALAR TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ 

İşte böylesi bir dönemde bugün görüştüğümüz ve Dışişleri Komisyonundan geçerek Genel Kurul'un gündemine gelmesi beklenen başta karşılıklı ticaret ve savunma olmak üzere her alanda yapılmış bulunan anlaşmaların ülkemiz açısında da önemi büyüktür. Bu anlaşmalar arasında yaygın adıyla İngiltere'yle vardığımız anlaşmanın önemi kuşku yok ki her iki taraf açısından da zamanlama, niyet ve içerik bakımından oldukça değerlidir.

Avrupa'da 17 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Almanya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız olan İngiltere'yle ilişkilerimiz tarihsel bir derinliğe sahiptir.

Yurt dışındaki toplam yatırım tutarımızın da yaklaşık olarak yüzde 10'u yine bu ülkede bulunmaktadır. Her alanda kapsamlı iş birliği imkânımızın olduğu İngiltere'yle gündemimize konu olan anlaşmanın 2017 yılından bu yana görüşüldüğü kaydedilmektedir. Kayda değer bir başka husus ise İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmasına ilişkin vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını ülkemizle imzalamış olduğudur.

Şimdiye kadar Avrupa Birliğiyle süre gelen Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde ticaret yaptığımız İngiltere'yle bundan sonraki döneme yönelik varılan serbest ticaret anlaşması uyarınca ülkemizin 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşamasının önüne geçilmiştir. Ayrıca anlaşma kapsamında ihracatımızın yüzde 95'ini oluşturan sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

Hazır giyim, beyaz eşya, otomotiv, gıda ve tarım ürünlerinin ticareti konusunda da ülkemizin menfaatlerinin korunduğu görülmektedir.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI GÖZETİLDİ

Dolayısıyla, İngiltere'yle imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla ülkemizin çıkarlarının her yönden gözetildiği açıktır, ikili ilişkilerimiz açısından doğru zamanda, doğru bir adım atılmıştır. Temennimiz, İngiltere'yle ilişkilerimizde etkilenme potansiyeli bulunan diğer sektörler için de kapsamlı bir değerlendirme sonucu eksikliklerin kısa zamanda giderilmesidir.

Diğer yandan, Avrupa Birliğinden ayrılarak kendisine yeni bir rota çizmek isteyen İngiltere'nin başta Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde, müşterek eylemler konularında olmak üzere ülkemizle nasıl bir politika izleyeceği de önemli olacaktır.

İngiltere'yle geliştirilen yeni ticari ve siyasi ortaklık, Avrupa Birliğiyle gündemimize getirdiğimiz ve revize edilmesini talep ettiğimiz Gümrük Birliği Anlaşması üzerinde de tesir edebilecek, menfaatlerimize doğacak sonuçlar verebilecektir. Dolayısıyla, dünya ticaret pazarının bir ucunun dayandığı İngiltere ile öbür ucunun uzandığı Çin ve Uzak Doğu Asya arasında güncel gelişmeleri ülkemizin vaktinde değerlendirerek başarılı bir siyaset izlediği görülmektedir. Gelinen aşamada Londra ve Pekin arasında ticaret mallarının dolaşımı Ankara üzerinden yapılmaya koyulduysa buradaki ağırlık merkezini her çevre doğru hesap etmek durumundadır.

AVRUPA'DA OLDUĞUMUZ KADAR ASYA'DA DA VARIZ

Ağır gündemler ve hızlı gelişmelerle seyreden 21'inci yüzyılda Türkiye, bir başı Doğu'ya bir başı Batı'ya bakan, bir pençesiyle Doğu'yu diğeriyle Batı'yı tutan Selçuklu Türk kartalı edası ve ölçüsünü koruyarak yoluna devam etmelidir; mühim olan da budur.

Asya da bizim gündemimizdedir, Avrupa da öyle ve elbette Avrupa'da olduğumuz kadar Asya'da da varız, var olmaya, potansiyelimizi daha da artırmaya devam edeceğiz, etmeliyiz.
Biz Türkiye'yiz, büyük hedefleri ve vizyonu olan, her alanda bağımsızlığını önceleyen, dünyada insanlığın huzur bulmasını arzulayan, iddialı, güçlü ve köklü bir devletiz.

Bu vesileyle sözlerime son verirken ilgili anlaşmaların tümüne olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Bakan Pakdemir, MHP'li Kalaycı'nın sorularını cevapladı26 Kasım 2021
Görevini yap İmamoğlu19 Kasım 2021
CHP’ye eleştiri13 Kasım 2021
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki hiçbir eylemi kabul edilemez.11 Kasım 2021
Atatürk dualarla anıldı!11 Kasım 2021
Riskleri yönetemezseniz, krizleri yönetmek zorunda kalırsınız11 Kasım 2021
Cumhur İttifakı'nın düşmesini bekliyorlar06 Kasım 2021
CHP'ye tezkere tepkisi06 Kasım 2021
Boyun borcumuz neyse gereğini yapmaya devam edeceğiz!05 Kasım 2021
MHP'nin konumlandığı yer Türkiye'nin yanıdır05 Kasım 2021
'Gerçekçi tahminleri bırakıp kehanetlerden medet ummaya başlaması ne acı'05 Kasım 2021
İP Müdiresi, siyaset mesleği için utanç numunesidir04 Kasım 2021
“CHP, HDP’ye VAGON OLMUŞTUR”01 Kasım 2021
‘AYRILIKTA AZAP, BİRLİKTE RAHMET VARDIR’01 Kasım 2021
Tunç Soyer, şov yapma iş yap28 Ekim 2021
CHP'li Belediyelerde tarihin en büyük işçi kıyımı yaşanmaktadır27 Ekim 2021
CHP'NİN BAGAJI, MİLLET DÜŞMANLARININ EMİR VE TALİMATLARIYLA DOLUDUR27 Ekim 2021
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında 26 Ekim 2021
TÜRK GENÇLİĞİ! DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME!26 Ekim 2021
Önceliğimiz toplumsal meseleler ve onların çözümüdür. 26 Ekim 2021
FATF, rezil iftirasını iptal eden bir karar almalıdır22 Ekim 2021
‘KİMİN TARAFINDASINIZ? KİMİN KILICINI SALLIYORSUNUZ ?22 Ekim 2021
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini gizlemeye çalışan bir ip cambazıdır22 Ekim 2021
İmamoğlu'nun hadsiz açıklamalarına sert tepki21 Ekim 2021
Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi21 Ekim 2021
Yel kayadan ne götürürse,..20 Ekim 2021
İzmir Körfezi büyük tehlike altındadır!19 Ekim 2021
Kılıçdaroğlu’nun bekleyen fezlekeleri görüşülerek dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır14 Ekim 2021
Ülkü Ocakları’nın tarih mesajı Türk ve Türkiye düşmanlarını titretmiştir13 Ekim 2021
Bahçeli : 'Tamer Karadağlı yalnız değildir'11 Ekim 2021
HUKUK ADINA KONUŞANLAR, HERŞEYSEN ÖNCE CİDDİ OLMALI!10 Ekim 2021
Sadir Durmaz’dan Paris İklim Anlaşması açıklaması08 Ekim 2021
Büyükataman: ABD, Başkan değil kafayı değiştirmelidir08 Ekim 2021
Zillet ittifakının yegâne yakıtı yalandır08 Ekim 2021
Sazak 'Ölüm Yolunun' takipçisi07 Ekim 2021
CHP, İP ve Gelecek cenahının tutumu ikiyüzlü siyasetlerinin örneğidir06 Ekim 2021
Özdemir: Zillet karanlıktır,...02 Ekim 2021
GÜR'DEN "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" DİYEN MERAL AKŞENER'E "YOL HARİTASI!"02 Ekim 2021
Tavrımız net! 02 Ekim 2021
MHP Adana İl’e ziyaret…01 Ekim 2021
EDS’ler Trafik Akışına Engel Olmamalıdır29 Eylül 2021
HDP ile hiçbir zaman hiçbir şartta bir araya gelemeyiz29 Eylül 2021
'ZİLLET', PKK'YI MEŞRULAŞTIRARAK İHANETE BULAŞMIŞ, RAYDAN ÇIKMIŞTIR28 Eylül 2021
Muhalif cenahta kim kimi kandırdı, hesaplarınız tutmadı mı?28 Eylül 2021
Osmanağaoğlu Kemalpaşa'da muhtarlarla buluştu27 Eylül 2021
Tarihi yürüyüşü sürdüreceğiz, ülkemizin geleceğini ...26 Eylül 2021
Ali Babacan, kendi çapsızlığına yanlış yerde ‘deva’ arıyor24 Eylül 2021
Halka yapılan zihin terörizmine ne diyeceksiniz?23 Eylül 2021
‘Devlet Bahçeli, milli vicdana tercüman olmuştur’23 Eylül 2021
Yönter’den Öztrak’a: “Anzavur’a bak, kendini gör”22 Eylül 2021
Zillet çukura battı!22 Eylül 2021
Denizli MHP'den Davutoğlu'na kınama19 Eylül 2021
CUMHUR İTTİFAKI BİR MENFAAT İTTİFAKI DEĞİLDİR18 Eylül 2021
Emin Çölaşan’ın sadece kalemi ve klavyesi değil, beyni de eskiyor18 Eylül 2021
Siyasi kesimlerin sözcülüğüne soyunanlar hezeyandan öteye varamayacaklar16 Eylül 2021
MHP'Lİ ÖZDEMİR'DEN AYŞENUR ASLAN'A TEPKİ!16 Eylül 2021
İlla edep, illa edep!15 Eylül 2021
Yılmaz'dan İBB'ye: "Uçkunla mücadele edemeyeceksiniz görevi devredin"15 Eylül 2021
Kaşıkçı’dan İnşaat Mühendisleri Odası’na hodri meydan14 Eylül 2021
MHP'li Murat Ilıkan'dan ABB'ye çağrı14 Eylül 2021
Cumhur İttifakı Adana’da zafere hazır!12 Eylül 2021
BU KUTLU ÜLKEYİ, LİDER ÜLKE YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ11 Eylül 2021
AKLI HEP TÜRKİYE...11 Eylül 2021
CHP’nin dış politika çıkışı, devlete ve millete ihanettir07 Eylül 2021
Bu CHP yalandan besleniyor...02 Eylül 2021
CHP MİLLETİN MİDESİNİ BULANDIRIYOR02 Eylül 2021
‘Bunların yaptığı sanat değil soysuzluk’28 Ağustos 2021
Çakıcı Karadeniz turu için hazırlanıyor 27 Ağustos 2021
"Şehitlerimiz manevi pusulamızdır"23 Ağustos 2021
ALAATTİN ÇAKICI ÇANAKKALE TURUNDA20 Ağustos 2021
Hodri Meydan Vahap Seçer20 Ağustos 2021
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİ ÇELİŞKİLER YUMAĞIDIR16 Ağustos 2021
MHP'li Akçay: Kırkyalan Kılıçdaroğlu16 Ağustos 2021
"Yangınla boşalan kara çadır yeniden doldurulmuştur"16 Ağustos 2021
Türk Milletinin Vekiliyim! 08 Ağustos 2021
"Ülkücülük MHP de Olur”06 Ağustos 2021
Muharrem VARLI: MHP vatandaşlarımızın yanındadır05 Ağustos 2021
Güngöralp’ten'sel' mesajı03 Ağustos 2021
EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE VERMELİYİZ03 Ağustos 2021
Halaçoğlu'na sert tepki: Bu tarih affetmeyecek...!02 Ağustos 2021
Bünyamin Avcı yangın bölgesinde30 Temmuz 2021
'Vatandaşlarımız büyük kahramanlık örneği sergiliyor'29 Temmuz 2021
MHP'li Taytak'tan önemli ziyaret29 Temmuz 2021
Ucube bir köşe yazarı...25 Temmuz 2021
Bazı siyasetçilerin manda özlemi çektiği görülmektedir23 Temmuz 2021
Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti19 Temmuz 2021
İP'li Serin'e sert tepki: Özür bekliyoruz19 Temmuz 2021
Cumhur İttifakı Türkiye'yi küresel güç hâline getirecek18 Temmuz 2021
MHP'li Yönter'den Davutoğlu'na sert cevap: Devlet Bahçeli, vatanın her yerindedir18 Temmuz 2021
Kalyoncu, Tunç Soyer'in Gediz Nehri balonunu patlattı17 Temmuz 2021
“Hukuk ve vicdan garabeti yaratmıştır”17 Temmuz 2021
Yönter'den Babacan'a: Seni kandırmışlar, kafeslemişler, iyi keklemişler17 Temmuz 2021
İzmirliler Tunç Soyer tarzı çözüm önerilerinin içeriğine vakıftır. 15 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’e gazetecilik dersi15 Temmuz 2021
Kalyoncu; İzmir'de Toplu Taşıma hızlı ve konforlu hale gelmeli!12 Temmuz 2021
Kaşıkçı’dan CHP’li Sertel’in iddialarına cevap12 Temmuz 2021
MHP'li Durmaz'dan Soyer'e tepki12 Temmuz 2021
Hadi oradan, ödlek herif! 11 Temmuz 2021
Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye11 Temmuz 2021
ŞOVDAN BİLİMSELLİK ÇIKMAZ11 Temmuz 2021
Soyer güzel İzmir'imize layık değilsin.08 Temmuz 2021
Kılavuz Türk gençliğinin meselelerini TBMM'ye taşıdı07 Temmuz 2021
Hepimiz için mutluluk vericidir!07 Temmuz 2021
Büyükataman: Kılıçdaroğlu, Türkiye diz çökse herkesten çok sevinecek kadar gayrimillîdir07 Temmuz 2021
Merhum Ecevit’in devlete bağlılığını tartışmaya açmak haksızlıktır07 Temmuz 2021
Yönter’den Barış Atay’a tepki06 Temmuz 2021
Liderimiz Devlet Bahçeli Ergenekon'dan çıkıp Türk'e yol gösteren Bozkurt'tur06 Temmuz 2021
SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VERMEZ!03 Temmuz 2021
Zillet senaryosunun adı, 'Yalan Rüzgârı'02 Temmuz 2021
TBMM suçluların barındığı kampüs alanı değildir.01 Temmuz 2021
Namus ve şeref sözleriniz nerede kaldı30 Haziran 2021
Zeydan’ın zulmü varsa Allah’ın da adaleti var!29 Haziran 2021
TELE1'e tepki: Utanmazlığınızı hiçbir kılıf örtemez29 Haziran 2021
İpini koparanların nereye hizmet ettiklerini iyi biliyoruz27 Haziran 2021
"Zeydan Karalar tüm Adana'dan özür dilemeli!"27 Haziran 2021
Başkan Çakır’dan istifa haberlerine yalanlama!26 Haziran 2021
Taytak'dan Hasan Cemal'a sert tepki!: Hazmedemiyorsunuz,26 Haziran 2021
Dünyada ve ülkemizde coronavirüs aşı geliştirme ...25 Haziran 2021
Askeri ceza kanuna düzenlemesi değerlendirmesi24 Haziran 2021
Türk milleti feraset sahibidir, bu ucuz tezgâhlara kolunu kaptırmaz24 Haziran 2021
Ali Bayramoğlu'na tepki neyin korkusunu yaşıyorsunuz?24 Haziran 2021
Kıyamete kadar biriz, beraberiz!24 Haziran 2021
Her ülkenin varlığını koruyabilmesi için güçlü ve millî ...23 Haziran 2021
Bedelli affı çıkarılmalıdır22 Haziran 2021
Sedef, esnaf ziyaretlerini aksatmıyor.21 Haziran 2021
Devletimin ve milletimin yanındayım21 Haziran 2021
MHP'li Osmanağaoğlu: Ne kaybedecek bir insanımız ne de bölünecek bir milletimiz vardır18 Haziran 2021
KENAN ALPAY'IN EN BÜYÜK KAHRAMINI BARZANİ'DİR18 Haziran 2021
Yönter: Kenan Alpay şeytanın piyonudur18 Haziran 2021
Güçlü Türkiye yolunda adım adım yürüyeceğimiz sağlıklı ...17 Haziran 2021
DIŞ GÜÇLER FAKTÖRÜNÜ GÖRMEMEK TAM BİR İŞ BİRLİĞİDİR17 Haziran 2021
Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na: Ülkücü Hareket’ten uzak dur!15 Haziran 2021
Erdem; Milli ve Manevi Değerler Güçlendirilmelidir.14 Haziran 2021
Varol'dan Bayram'a çok sert HDP çıkışı!13 Haziran 2021
“VAROLUŞ MÜCADELEMİZ KOCATEPE’DE TAARRUZA VE İSTİKLALE DÖNÜŞMÜŞTÜR”12 Haziran 2021
Zillet İttifakını oluşturan partilerin gerçek kimlikleri ifşa olmuştur12 Haziran 2021
Ekosistem dengelerini bozmayalım12 Haziran 2021
Cumhur İttifakı’ndan 'Çatlak Ses' çıkmaz10 Haziran 2021
ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN VE AYNI ZİHNİYETTEKİLER HÜSRANDAN KURTULAMAYACAKTIR10 Haziran 2021
ÇÖLAŞAN'IN BİLMESİ GEREKEN TEK ŞEY HADDİDİR10 Haziran 2021
Kimse hak etmediği makama gelmemeli. 08 Haziran 2021
Adalet Çalışanlarımızın Beklentileri Dikkate Alınmalı08 Haziran 2021
Turunçlu Arıtma Tesisi’nin şehir dışına taşınmasını talep etti08 Haziran 2021
Ya hayır konuş yada sus!07 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu hangi yüzle Atatürk’ün adını ağzına alıyor06 Haziran 2021
ZİLLET İTTİFAKININ DERDİ TÜRKİYE'Yİ SABOTE ETMEKTİR06 Haziran 2021
ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER İLE BİRLİKTE “EK ATAMA” DİYE HAYKIRDIK.04 Haziran 2021
İspatlamazsa namerttir, şeref yoksunudur04 Haziran 2021
CHP‘li Özel'in maksadı provokasyondur03 Haziran 2021
"Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"03 Haziran 2021
CHP, KENDİNİ İNKÂR ETMENİN MERKEZİ HÂLİNE GELMİŞTİR02 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu çaresiz… Partisi ve avenesi alternatif politikalar üretmekten aciz01 Haziran 2021
MHP’den Sadettin Tantan'a tepki29 Mayıs 2021
Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e Slavoj Zizek tepkisi28 Mayıs 2021
İP'in başı zehir saçıyor28 Mayıs 2021
Adı Mümin özü münafık27 Mayıs 2021
Müfteri SP'li Lütfü'nün iddiaları şerefsiz bir ima23 Mayıs 2021
Kurucu ilkelerinize dönün21 Mayıs 2021
Milletin ruhuyla uyumlu bir anayasa20 Mayıs 2021
İP’li Aytun Çıray’a sert tepki16 Mayıs 2021
Yıldız’dan dolandırıcılık suçlarıyla ilgili düzenleme çağrısı15 Mayıs 2021
Alaattin Çakıcı´dan önemli açıklamalar15 Mayıs 2021
Babacan’a Sert Sözler 11 Mayıs 2021
MHP'nin samimi hamlesi zilletin oyunlarını bozdu07 Mayıs 2021
MHP’nin kurumsal kimliğini hedef alamazsınız05 Mayıs 2021
Aklınızca siyasete ayar verme cüretini nerden buluyorsunuz?05 Mayıs 2021
İP’li Türkkan'ın milli siyaset anlayışından nasibini almadığı anlaşılmıştır05 Mayıs 2021
MHP'nin Anayasa teklifine tam destek05 Mayıs 2021
HER İP'İNİ KOPARANIN KONUŞTUĞU BİR YERDE ...05 Mayıs 2021
Ersin Tatar: Türk oğlu Türk olmaktan Gurur Duyarız04 Mayıs 2021
"ÇİRKEFLİĞİ VE ÇİRKİNLİĞİ TERCİH ETTİLER, YUH OLSUN"04 Mayıs 2021
''Günlük gündem suistimali ancak Kılıçdaroğlu’nun çapına göredir.'' 04 Mayıs 2021
Yönter: "Akşener milliyetçi değildir"02 Mayıs 2021
Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Kurulu tekrar hayata geçirilmedir30 Nisan 2021
CHP soykırım palavrasına neden sessiz?30 Nisan 2021
MHP Iğdır Milletvekili Karadağ'dan Biden'a sert tepki27 Nisan 2021
Güngöralp’ten Biden’in Soykırım Açıklamasına Tepki27 Nisan 2021
Ersoy'dan Biden'ın 'sözde soykırım' ifadesine sert tepki25 Nisan 2021
Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk’a tepki 25 Nisan 2021
Cuntacı kafa çuvalladı25 Nisan 2021
ŞEREFİMLE VE HAYSİYETİMLE YAŞADIM23 Nisan 2021
23 Nisan, Ergenekon’dan çıkıştır.23 Nisan 2021
Öztürk, yatırımcıları Silah OSB’ye davet etti22 Nisan 2021
Atatürk; Türk Milletinin Ortak Değeri21 Nisan 2021
Iğdır, Türk dünyasına açılan kapı konumundadır.21 Nisan 2021
KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 21 Nisan 2021
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ...21 Nisan 2021
ATATÜRK’ÜN NUTUKTA BAHSETTİĞİ; ”İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR”18 Nisan 2021
Ruhi Ersoy : Engellemelere Rağmen Başardık18 Nisan 2021
Özbek Otağı'nda iftar15 Nisan 2021
KILAVUZ , Güvenlik Korucularının Sesi Oldu15 Nisan 2021
Görüştüğümüz kanun teklifi...14 Nisan 2021
Şehitler Haftası içerisinde...14 Nisan 2021
İPlikçi başına sesleniyoruz! 14 Nisan 2021
Akşener'e: Senden olsa olsa sözde özne olur14 Nisan 2021
Halk TV’nin misyonu MHP düşmanlığı yapmak13 Nisan 2021
Gerçekler çok farklı11 Nisan 2021
CUMHUR İTTİFAKININ DURUŞU RAHATSIZLIK YARATIYOR10 Nisan 2021
Gazilik verilsin, şeref aylığı bağlansın09 Nisan 2021
Özdemir'den Taha Akyol'a : 'Var olan aklını kendisine saklasın'09 Nisan 2021
Güvenlik Korucularımızın sorunları çözülmelidir07 Nisan 2021
CHP'li Başarır'a Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter07 Nisan 2021
Büyükataman : İP Attığı her adımda ikiyüzlülüğünü göstermektedir07 Nisan 2021
Babacan , FETÖ yöntemleriyle topyekûn saldırıya geçtiğinin göstergesi07 Nisan 2021
Türk Milletinin seçtiği meşru hükümeti tehdit ...05 Nisan 2021
Hadsiz bildiriyi savunma yarışına giren ...05 Nisan 2021
İP Müdiresi ve Kılıçdaroğlu, Pensilvanya’nın piyonluğunu yapmaya devam etsinler05 Nisan 2021
Yaptırım uygulanmalı05 Nisan 2021
Kılıçdaroğlu hangi yüzle milliyetçilikten bahsediyor?02 Nisan 2021
Fendoğlu, depremzedelerin sorunlarını dile getirdi01 Nisan 2021
Davutoğlu’nun beynine ve gönlüne Türklüğü sokma ihtimali yoktur31 Mart 2021
MHP'li Özdemir'den Rahmi Turan'a sert cevap31 Mart 2021
Devlet Memurları Kanunu'nun ...31 Mart 2021
Kılavuz soru önergesi verdi.30 Mart 2021
Rüyasında koltuk sayanlar Liderimizi, Partimizi anlayamaz29 Mart 2021
Her Gün Fal Bakıp Tiyatro Oynuyorlar28 Mart 2021
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik24 Mart 2021
MHP : HDP kapatılsın22 Mart 2021
Özgür Özel, partisinin geçmişteki sabıkasını unutturamaz21 Mart 2021
Diktatör görmek isteyen CHP önce kendisine baksın21 Mart 2021
Allah, Türk milletini bunlara muhtaç etmeyecektir21 Mart 2021
Bahçeli’nin ifadeleri Türk Milletinin tavrıdır!21 Mart 2021
AYM’nin 108. maddesinin iptal kararını yanlış yorumluyorlar!21 Mart 2021
Bizler, soydaşlarımızın her daim yanındayız 16 Mart 2021
O pulları kendilerine yalatacağımızı da iyi bilmelidirler!16 Mart 2021
Dilde birlik olunca fikirde birliğin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. 16 Mart 2021
CHP'li Öztrak Hayal kırıklığıdır15 Mart 2021
Avcı ve Varlı ATB'de: Çukurova tarımda çok stratejik bölge14 Mart 2021
"İstiklal Marşı, Türk kahramanlığının mısralara ..."12 Mart 2021
"ONTOLOJİSİ TARTIŞMALI BİR SİYASİ FİGÜR"11 Mart 2021
Miraç, Hak yolunda bir yolculuktur. 11 Mart 2021
TÜRKİYE’DE İLK VE TEK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP11 Mart 2021
Taşdoğan'dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi08 Mart 2021
MHP; toplumsal vicdanın sesi olmuştur05 Mart 2021
İP’in müdiresi yakında tutunduğun çürük İP kopacak04 Mart 2021
Kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanıdır04 Mart 2021
Muhalefete fezleke tepkisi04 Mart 2021
MHP, İP’in attığı çamurla lekelenmeyecek ...04 Mart 2021
Dijital vatanımızı da kurmalıyız03 Mart 2021
Türkiye'yi tahakküm altına almaya ABD dahil hiçbir ülkenin hakkı yoktur03 Mart 2021
İP Müdiresi Meral Akşener;...03 Mart 2021
ÖĞRENCİ VE EHLİYET AFFINI GÜNDEME GETİRDİ02 Mart 2021
Ya zilletin gereği, ya milletin isteği02 Mart 2021
Engelli Öğretmen Atamasına Yönelik Açıklama01 Mart 2021
"HERKESİN FOYASI FEZLEKEDE ORTAYA ÇIKACAK"28 Şubat 2021
TV’deki Tartışmacılar Bilmeden Konuşuyor27 Şubat 2021
Başkan Kahraman’dan MHP’ye ziyaret26 Şubat 2021
"Şiddettin engellenmesinde aileye çok büyük önem veriyoruz"25 Şubat 2021
Akçay'dan CHP’ye tarihi uyarı25 Şubat 2021

ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | aaaaaaaa | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH