Ana Sayfa > MHP HABER

"FIRAT'IN DOĞUSUNDA HİLAL YÜKSELMELİDİR"
Flaş Haber
08 Ağustos 2019
Bu haber 481 kez okundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. . . Bahçeli, " HDP'nin olduğu yerde de bityeniği olduğuna inanırız. . . CHP, HDP ile gelecek hayalleri kurmaktadır, İP de bunun vagonudur. . . Bunlar ne derse desin Fırat'ın doğusunda hilal yükselmelidir. . . Terörle yaşamaya alışmayacağız.'' dedi . . .
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
"Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında, özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu görülecektir. 
Müslümanların oluk oluk kanı dökülmekte, Müslüman Müslüman'a düşman edilmektedir. Asıl hesap, asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır. 
Buna dikkat etmek, beka düzeyinde önemli ve önceliklidir. 
Yeniden Asya açılımını önemsemekle birlikte doğuya ve batıya tutunmak, kalıcı cevap olacaktır. 
Erdemli, milli, Ankara vizyonuna sahip, Anadolu coğrafyasının 1000 yıllık jeopolitiğine bağlı kuşatmayı etkisiz hale getirecektir. 
Mütecaviz niyetlerin özünde Türk ve İslam değerlerine yönelik hınç, hırs ve öfke yatmaktadır. 
Medeniyetler arasında 9 asırdır süren boğuşma aleni bir şekilde varlığını göstermektedir. 
Bize göre bu tesadüfi olamaz.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin,Parti Genel Merkezinde düzenledikleri Basın Toplantısı. 8 Ağustos 2019

Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sözlerimin başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Bugün sizlerle Türkiye’mizin huzur, refah ve güvenliğini doğrudan etkileyen iç ve dış kaynaklı risk ve tehditlerle ilgili değerlendirmelerimi ana hatlarıyla paylaşmayı düşünüyorum.
Bu kapsamda düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

Değerli Basın Mensupları,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Gerek içinde yaşadığımız bölge, gerekse de bölgemizin eklemlendiği küresel zemin ve sınır hatları uzun süreden beri kaynamaktadır.
İnsanlık derin bir huzursuzluk sarmalındadır.
Bilhassa Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır.
Mübarek Kurban Bayramı’na çok az bir süre kala geniş ve muhtevalı bir muhasebe yapmak, sorun ve kriz alanlarına projeksiyon tutmak bizim açımızdan ertelenemez bir zorunluluktur.
İdeolojik yakıtı Neo-Liberalizm ve bundan mülhem kara kapitalizm olan küresel emperyalizm doymak bilmeyen iştahıyla, dur durak bilmeyen arzularıyla zulüm saçmaya, kaos aşılamaya devam etmektedir.
Mazlum toplumların menzil ve mevzi kaybı tehlikeli boyutlardadır.
Paylaşım ve bölüşüm kavgaları, güç ve egemenlik kutuplaşmaları sertleşmiş, adeta seriye bağlanmış durumdadır.
Karşımızdaki dünya tablosu alarm verici düzeydedir.
Küresel adalet yoğun bakımda, küresel hoşgörü ameliyat masasında, karşılıklı saygı, işbirliği ve diyalog çıkmaz sokaktadır.
Neresinden bakarsanız bakınız insani ve vicdani değerler komadadır.
Bu mülahaza ve müşahedelerim bir vehmin mahsulü değildir.
Sayıca ağırlığı İslam coğrafyalarında bulunan milyarlarca insan sömürü çarkındadır, şiddet ve dehşet çemberindedir.
Biraz hak, biraz demokrasi, biraz özgürlük hedef ve talebinde olan masum ve mazlumların karşında; daha çok petrol, daha çok gaz, daha çok servet, daha çok şöhret, daha fazla kuvvet peşinde koşan emperyalist ülkelerin açık cephe açmaları insani felaketlerin yegâne sebeplerinden birisidir.
Bir diğeri, belki de en müessir sebebi inanç temellidir.
Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında kriz ve gerilimlerin ana arterinde özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu çok net bir şekilde görülebilecektir.
Kışkırtılan iç savaşların, kamçılanan etnik ve mezhebi anlaşmazlıkların, terör saldırılarının, tırmanan asimetrik cepheleşmelerin, yaygınlaşan ekonomik ve siyasi kumpasların kaynağında Türk ve İslam’a duyulan husumet yer almaktadır.
Müslümanların oluk oluk kanı dökülmektedir.
Müslüman Müslümana düşman edilmektedir.
Emperyalizm toplumsal mühendislikle, istihbarat oyunlarıyla, örtülü operasyonlarla, hatta doğrudan askeri güç kullanarak özellikle Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar müdahale etmediği alan bırakmamıştır.
Bunun yanısıra Asya-Pasifik, Orta Asya, Güney Asya, Okyanusya ve Sahraaltı Afrika kanlı ve zalim emellerin sinsi ve stratejik planlarının içine çoktan dâhil edilmiştir.
Bunlar oluyorken asıl hesap, asıl hedef Türkiye’dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır.
Bu ibret verici gerçeği görmek, buna dikkat etmek nitekim beka düzeyinde önemli ve önceliklidir.
Dışişleri Bakanı’nın açıkladığı “Yeniden Asya Açılımı”nı önemsemekle birlikte, coğrafyamızı stratejik güce dönüştürüp bir ayağımızla doğuya diğeriyle batıya tutunmak Türkiye’yi kafeslemek isteyen muhasım odaklara en kalıcı cevap ve mesaj olacaktır.
Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine erdemli, milli, tarihi müktesebata ve başkent Ankara vizyonuna müzahir, aynı zamanda Anadolu coğrafyasının bin yıllık jeopolitiğine bağlı aktif ve ön alıcı politikalarla kuşatmayı etkisiz hale getirecektir.
Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı tarih şuuru ile okuyup yorumladığımızda geçmişten bugüne kökleşip büyüyen düşmanlık salgınının tesir ve tevzi sahalarını anlamlı şekilde analiz etmemiz de mümkündür.
Dikkatlerinizi çekmek isterim ki, mütecaviz niyet ve gelişmelerin özünde Türk ve İslam değerlerine yönelik hınç, hırs, öfke ve nefret yatmaktadır.
Bu çerçevede medeniyetler ve dinler arasında dokuz asırdır süren, yani ilk Haçlı seferinden bugüne kadar dinmek bilmeyen bir hesaplaşma ve boğuşma aleni şekilde varlığını göstermektedir.
Dünya üzerinde düşük veya yüksek yoğunluklu silahlı çatışma, sınırlı savaş, şiddet içeren veya içermeyen kriz, anlaşmazlık yaşanan ülke ve bölgelerin hemen hemen tamamı Türk ve İslam coğrafyasıyla bağlantısı vardır.
Bize göre bu tesadüfi olamaz, olmayacaktır.
Şu anda dünya üzerinde 52 ayrı ülke ve bölgede kriz ve çatışmalar devam etmektedir.
Bunların 34’ünde dönem dönem alevlenen silahlı çatışmalar yaşanmaktadır.
Mesela Cezayir’den Yemen’e, Sudan’dan Irak’a, Kamerun’dan Demokratik Kongo’ya, Somali’den Afganistan’a, Libya’dan Mali’ye, Filipinler’den Myanmar’a, Mısır’dan Suriye’ye, Etiyopya’dan Çad’a, Hindistan’dan Pakistan’a varıncaya kadar pek çok ülke çalkantılı ve krizlerle meşguldür.
57 İslam ülkesi derecesi farklılaşan iç ve dış sarsıntılara maruzdur.
Bu ülkelerin yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzluk, gelir dağılımı adaletsizliği, etnik ve mezhep gerginliği, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ortak özellikleridir.
Pek çoğunda var olan yer altı zenginlikler yer üstündeki sefalet ve felaketleri örtmeye yetmemiştir.
İsraf diz boyu, açgözlülük, gemlenemeyen nefis, kontrolsüz tamahkârlık korkunç boyutlardadır.
Bir avuç kaymak tabaka ne var ne yok yiyip yutmaktadır.
Yüz milyonlarca insanın kursağından bir lokma ekmek, bir yudum su güç bela geçerken, sırtını emperyalizme dayamış, geleceğini zalimlerin elinde görmüş küçük ve ayrıcalıklı bir grup fildişi kulelerinde haram sefası sürmektedir.
Bu çarpıklıkların hiçbirisinin İslam’da yeri yoktur.
Maalesef yüce dinimiz İslam hem içten hem de dıştan saldırı altındadır.
Müslüman nüfusun artışından korkan çürük Haçlı kafası bunun önüne geçmek maksadıyla bir yandan İslam’ın içten içe sorgulanmasını diğer yandan da dışarıdan farklı yöntemlerle tahribini, inanç ve etki alanının daralmasını projelendirmektedir.
Kapanmamış, kapatılmamış hesaplar her fırsatta görülmek üzere tedavüle sokulmaktadır.
Türkiye’nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkma ve sıçrama potansiyeli ise her seferinde engellenmekte, ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir.
İslam toplumlarının adalet, huzur ve istikrar içinde nasıl yaşadığı, bunun tarihin hangi dönemlerinde ortaya çıktığı aklı, vicdanı ve basireti olan her insanın malumudur.

Korkulan tarihin tekerrürüdür.
Bu amaçla da Türkiye durdurulmak istenmektedir.
Bazı düşünce kuruluşlarıyla araştırma gruplarının, gelecek yıllarda Müslüman nüfusun artacağı yönündeki tespit ve değerlendirmeleri küresel güç merkezlerini ürkütmüş, bu nedenle de terörle, iç kargaşayla, karanlık hesaplarla, zalim komplolarla kaçınılmaz bu tarihi gerçeğin baltalanması amaçlanmıştır.
1968’de kurulan Roma Kulübü bu amaca gizli veya açık hizmet için faaliyet göstermiştir.
Roma Kulübü yeni dünya düzenini baz ve esas alarak Hıristiyan-Budizm karması bir dünya dininin hakim olması için çalışmalar, propagandalar, toplantılar, gizli operasyonlar yapmıştır.
FETÖ’cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyalog tuzağı bu kapsamda kurgulanmıştır.
Hedef, dinler arası hoşgörü ve diyalog maskesiyle İslam’ı geriletmek, Müslüman sayısının artışını frenlemek, dünya üzerinde tek devlet-tek din gayesini hayata geçirmektir.
Özellikle Roma Kulübü’nün 1972’de yayımlanan bir raporunda 2020’de Müslüman nüfusun Hristiyan nüfusun önüne geçeceğini vurgulaması bugünkü kaos ve krizlerin gizli bahanesini de deşifre etmektedir.
Bir başka çalışmada da, 2070 yılında, Müslüman nüfusun 2 milyar 920 milyona ulaşarak Hristiyan nüfusu geçeceği açıklanmıştır.
Ortadoğu’ya yapılan zalim markaj ve müdahalelerin nedenlerini uzaklarda aramaya gerek yoktur.
Yüzyılın Anlaşması kılıfıyla Filistin’i Siyonizm’e yem etmek isteyen, bu itibarla işbirlikçi emirleri, prensleri, kralları Camp David’e çağıran, aynı zamanda Evanjelistlerin ümidi olan ABD Başkanı’nın nereye varmak istediği az çok bellidir.
1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız ve egemen bir Filistin devleti hem tarihin hem de inanç ve insanlık vicdanının kaçınılmaz bir mecburiyetidir.
Hükümet kurulamamasından kaynaklanan bunalımdan dolayı 17 Eylül’de tekrar yapılacak İsrail seçimleri öncesi, bu mecburiyetin bir mahkûmiyete, karanlık bir esarete dönüşmesi için zalimler el birliği, güç birliği içindedir.
İslam’ın her değerine cephe alan emperyalist ülkeler Türkiye’nin bölgede sözünün geçmemesi amacıyla her yol ve kirli yönteme başvurmaktadır.
İslam coğrafyası kontrollü ve yönetilebilir istikrarsızlıklara hapsedilmiştir.
Nüfusunun yüzde 90’nı Müslüman olan Keşmir’de 1947’den itibaren var olan sıcak çatışmaların kimlerin mirası olduğu da bilinmektedir.
Keşmir üzerine kumar oynayanların niyetleri aşikârdır.
Hindistan Anayasası’nın Jammu-Keşmir Eyaletine özel statü tanıyan 370’inci maddesinin 5 Ağustos 2019’da ilga edilmesiyle Keşmir yarası bir kez daha kanamıştır.
Pakistan ile Hindistan bugüne kadar 3 defa savaşmalarına rağmen sonuç alamamışlar, bu defa da dördüncü kez tekrar karşı karşıya gelmişlerdir.
İki ülkedeki nükleer silah kapasitesi dikkate alındığında Keşmir’in, ilave olarak bölgenin nasıl büyük bir uçurumun kenarında olduğu net olarak anlaşılacaktır.
Keşmir’de oyun kuranlar Kerkük’te kıyım, Kıbrıs’ta yıkım peşindedir.
Ayrıca İran’ın, ABD ve Birleşik Krallıkla derinleşen bir krizin içinde olduğu ortadadır.
Yaptırımlar, ambargolar, Cebelitarık Boğazı ile Hürmüz Boğazı çerçevesinde nükseden sorunlar günbegün artış göstermektedir.

Suriye’de masumlara kast edilmektedir.
İdlib mayın tarlası gibidir. Nerede ve ne zaman infilak edeceği meçhuldür.
Mısır’da sokakta bomba yüklü araçlar patlamaktadır.
Sina Yarımadası diken üstündedir.
Irak, Libya, Cezayir karmakarışıktır.
Yemen’de gündem silahtır, kurşundur, savaştır, akan kan ve gözyaşlarıdır.
Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirliği uydulaşmış, emperyalist projelerin temin ve taşeronluğuna soyunmuşlardır.
Kısacası çevremiz zifiri karanlıktır.
Ve de Türkiye’ye Irak ve Suriye’nin kuzeyiyle birlikte Fırat’ın doğusundan meydan okunmaktadır.
Ülkemizi terörizmle susturacaklarını zanneden gafil ve alçaklar elbette tarihi bir yanlışın içine düştüklerini çok yakında anlamak durumunda kalacaklardır.
Bunun bedelini ise eninde sonunda ağır şekilde ödeyeceklerdir.
Terör örgütleri, ekonomik baskılar, yaptırım tehditleri, siyasi oyunlar, diplomatik şantajlar, darbe girişimleri Türk milletini haklı davasından geri döndüremeyecektir.
İslam coğrafyasına düzenlenen yeni nesil haçlı akınları püskürtülmezse gelecek karanlığa havale edilecektir.
Mukavemetiyle bunun önündeki en müteyakkız güç Türk milletidir.
Çünkü Türk milleti mazlumların umut ışığı, İslam’ın umut sancağı, Türklüğün adalet ve hakkaniyet ufkudur.
Türkiye bölgesinde parlayan yıldız, uyanmış devdir.
Küresel ve bölgesel senaryo yazanların karşısında 82 milyon tek kale, tek bilek, tek yürektir.
Korkularından veya işbirlikçi olduklarından dilleri boğazlarına akanlar için kudretimizin yok sayılması boşuna bir gayrettir.
Türkiye terörü hem içinden hem de mücavir bölgelerden söküp atmaya muktedirdir.
Asırların içinden süzülüp bugünlere ulaşan Türk devlet aklı, Türk yönetim anlayışı aradığımız ilham ve iradeyi fazlasıyla işaret etmektedir.
Teröristlerin yanında kim duruyorsa Türkiye’nin karşısındadır.
Terör örgütlerine kimler yardım ve yataklık yapıyorsa Türkiye’nin azmi ve azametiyle Allah’ın izniyle her seviyede tanışacaklardır.

Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Ülkemiz egemenlik haklarıyla birlikte toprak bütünlüğünü savunmak, uluslararası hukuktan doğan meşru imkanları kullanmak suretiyle terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.
Bu mücadelemiz esnasında dost ve müttefik olduğu iddia edilen ülkelerin verecekleri şaibesiz ve şüphesiz destek çok önemlidir.
Temel arayış ve amacımız da bunu sağlamak olmalıdır.
Sınırlarımızı korumak devlet olma haysiyetimizin ihmali olmayan bir icabıdır.
Suriye’nin kuzeyinden kaynaklanan ve milli bekamızı tehdit eden terörist faaliyetleri odağında karşılayıp etkisiz hale getirmek ülke güvenliği ve jeopolitik zaruretler açısından büyük bir ihtiyaçtır.
Aynısını Pençe 1 ve Pençe 2 operasyonlarıyla Irak’ın kuzeyinde icra ettiğimiz bilinen bir husustur.
Kaldı ki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla da güney sınırlarımız boyunca inşa edilmek istenen terör koridorunu stratejik noktalarından yardığımız sarih bir hakikattir.
Vatanımızın güvenliğini, yüksek tehdidin yeşerdiği alanları kurutarak, hain ve haşaratın üreyip yuvalandığı çukurları kapatarak temin etmek yegane seçenektir.
Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması bu nedenle kaçınılmaz bir zarurettir.
30 ile 35 km’lik bir derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye’yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır.
Bu çerçevede ABD askeri heyetiyle 23 Temmuz’da yapılan ilk tur temasların ikincisi 5 Ağustos’tan itibaren başlamış ve 7 Ağustos’ta tamamlanmıştır.
Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde kurulması düşünülen güvenli bölgeye ilişkin yapılan müzakerelerde Müşterek Hareket Merkezi’nin en kısa sürede Türkiye’de kurulması konusunda uzlaşmaya varılmıştır.
Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edecek tedbirlerin alınacak olması, bu konuda mutabık kalınması memnuniyet vericidir.
Temennimiz yeni bir oyalama sürecine tevessül edilmemesidir.
Müşterek Hareket Merkezi’nin kurulmasını müteakiben güvenli bölge Türkiye’nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmelidir.
Derinliği ve genişliği Türkiye’nin tezlerine, güvenlik ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
Güvenli Bölge, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğini değil Türkiye’nin güvenliğini muhafaza etmelidir.
ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir.
Bu ülkenin PKK/YPG’yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur.
Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskânın ortamı süratle hazırlanmalıdır.
Türkiye, sığınmacıların en temel insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere imar, inşa ve bayındır faaliyetlerini yapacak donanım ve yeterliliktedir.
Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır.
Böylelikle Türkiye’de kucak açıp misafir ettiğimiz Suriyeli sığınmacılar için yeni ve emniyetli bir hayatın temeli kazılmış, ilk adımı atılmış olacaktır.
ABD, Türkiye’yi anlamalı, sevmiyorsa da saygı duymalıdır.
Terör örgütleriyle arasına kalın ve kesin mesafeler koymalıdır.
YPG’ye silah ve cephane sevkiyatından mutlaka vazgeçmeli, yanlıştan dönmelidir.
Onurlu bir devletin terör örgütlerinden medet umması, teröristlerle ittifak içine girmesi akıl, adalet ve ahlakın tümden inkârıdır.
Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet gelişmeler ABD’nin lütfu değildir.
Türkiye’nin haklı olduğu bir konuda hakkını yedirmesi, bunun yanında taviz vermesi asla düşünülemeyecektir.
Müzakerelerin uzaması, güvenli bölgenin derinlik mesafesiyle ilgili görüş ve yaklaşım farklılıkları terör örgütü PKK/YPG’ye elbette zaman kazandırmıştır.
30 Temmuz 2019 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Kararı’nda vurgulandığı gibi,  Suriye sınırı boyunca var olan otorite boşluğunun ülkemizi hedefine alan tehdide dönüştüğü, bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla bir barış koridorunun inşası gündeme alınmıştır.
Türkiye güvenli bölge talep ve tasavvuruyla huzurun, güvenliğin, istikrarın, barışın, bütünlüğün, kardeşliğin yanında; bölücünün, zalimin, hainin, cani emellerin karşısında olduğunu göstermiştir.
Yanıbaşımızda terör devleti kurmayı aklından geçirenler unutmasınlar ki, son nefesimize, son neferimize kadar direniriz, alayının aklını alır, heveslerini kursaklarında bırakırız.

Şehit oluruz, ama Türkiye’yi böldürmeyiz.
Gazi oluruz, ama Türk vatanını çiğnetmeyiz.
Teslim olmayız, sessiz kalmayız, göz yummayız.
Herkesi uyarıyorum ki,
Ya şerefimizle, bekamızla ve milli birliğimizle yaşayacağız; ya da küresel tezgâha gelip terörist provokasyonlar, iç sabotaj, suikast ve işbirlikçi tertiplerle süreç ve zaman içinde eriyip gideceğiz.
Ya istiklalimizi muhafaza edeceğiz ya da izmihlale boyun eğeceğiz.
Bütün risk ve güvenlik tehditlerine rağmen Türk milleti var olacaktır.
Türkiye ilelebet yaşayacaktır.
Terör örgütleri nerede bulunuyorsa bulunsunlar oraları tepeden tırnağa arındırıp melanetin kökünü kopararak yok etmek tarihe, ecdada, şühedaya namus borcumuzdur.
Biz borcumuza sadığız.
Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin tutunmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğine gönülden inanıyoruz.
ABD’nin ağzına bakamayız.
Acaba ne der diye hesap edemeyiz.
Biz millet ne der ona bakmalıyız.
Biz milli beka neyi gerektiriyor ona dikkat etmeliyiz.
CHP’nin Fırat’ın doğusu için barışçı yaklaşımlar ve diyaloglar önermesi müflis ve teslimiyetçi bir dildir.
Söylenmek istenen nedir? Hangi barışçı yaklaşımlar izlenecektir? Nasıl bir diyalog kurulacaktır?
PKK/YPG’yle masa mı kurulsun, CHP bunu mu istiyor?
Fırat’ın doğusunda ihanet var, rezalet var, düşman var, Türk’e kefen biçen alçaklar var.
Bunlarla ilgili ne tür bir diyalog teklif ediliyor?
Bu nasıl bir acziyettir, nasıl bir köhneliktir, nasıl bir zafiyettir?
HDP’li temelsiz şahıs ise savaş politikalarından vazgeçilsin diye utanmadan çağrı yapıyor.
Bu köksüz, Kürtlerle barışmanın yolunu arayın diye fitne yayıyor.
Kürt kökenli kardeşlerimizle küslük yoktur ki barış olsun.
HDP Türk ve Türkiye düşmanlarının içimizdeki sızıntısıdır.
CHP’den bu sızıntıdan beslenen siyasi sızıdır.
İP’ten bahsetmeye gerek bile yoktur, çünkü hepsi aynı zillet çuvalının dibinde kaynaşmış, kucaklaşmıştır.
CHP-HDP Fırat’ın doğusundaki terör inlerinde fikren ve gıyaben buluşmuşlar, Türkiye’nin terörle mücadelesini engellemek, havayı zehirlemek amacıyla devreye girmişlerdir.
Bunlar yalanın, riyanın, bölücülüğün, istismarın çıbanbaşlarıdır.
PKK ormanları yakarken çıtını çıkarmayan, hatta sinsi sinsi gülümseyen bölücü HDP’nin, Kaz Dağları’nda su ve vicdan nöbetine girmesi ise tiyatrodur, masaldır, aldatmadır.
Farklı ve maksatlı bir hazırlığın varlığına işarettir.
Biz ormanlarımızın yok edilmesini asla doğru bulmayız.
Ancak PKK/HDP’nin taraf olduğu bir yerde de bit yeniği olduğuna inanırız.
Orman yakan namertlerin ağaç kesiliyor diye çığlık atması skandal ötesi bir çarpıklık, mide bulandırıcı bir çelişkidir.
CHP, HDP’yle gelecek hayalleri kurmaktadır.
İP ise bu hayalin vagonudur.
Bunlar ne diyorsa desinler, ne yaparsa yapsınlar, Fırat’ın doğusunda hilal yükselmeli, hainler tek tek cezalandırılmalıdır.
Terörle yaşamaya alışmayacağız.
Terörist saldırıları sineye çekmeyeceğiz.
Ne yapalım, kaderimizde de bu varmış demeyeceğiz.
Terör örgütlerine övgüler düzen sözde aydın, akademisyen, siyasetçi, gazeteciler bilmelidirler ki, ya vatan haini damgasıyla hayatları boyunca yaşayacaklar, ya da ıslah ve pişman olacaklardır.
Bu işin aması, fakatı, bahanesi yoktur.
Terörle huzur, teröristle insanlık şerefi arasında tarafsız bir alan yoktur.
Hatırlatmak isterim ki,
Türkiye 2015 yılının ikinci yarısından 2016 yılının ikinci yarısına kadar süren terörist kalkışma ve istila girişimine muhatap kalmıştı.
Şırnak Cizre, İdil, Silopi; Hakkari Yüksekova; Diyarbakır Silvan, Sur, Bağlar; Mardin Derik, Dargeçit, Nusaybin; Muş Varto’da PKK’nın cadde ve sokaklara hendekler kazması, barikatlar kurması, patlayıcılar yerleştirmesi, bazı yerlerde özyönetim ilan etmesi namuslu hiçbir insanın kabul edemeyeceği işgal teşebbüsleriydi.
Hendek terörü süresince 532 kahraman güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 228 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş, terör eylemlerinden 1 milyon 300 bin kişi etkilenmiştir.
Az evvel saydığım il ve ilçelerde 2 bin 307 hendek ve barikat kaldırılmıştır.
Bunu görmeyen hıyanet taraftarları ise beka mücadelesini sabote etmeye kalkışmışlardır. 
11 Ocak 2016 tarihinde, bin 128 sözde akademisyenin imzasıyla 2015 ve 2016 yıllarında ülkemizin doğu ve güneydoğusunda terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisiyle aşağılanmıştı.
Takip eden süre içinde nihai imzacı sayısı 2 bin 200’ü aşmıştı.
Yurt içinden ve yurt dışından sözde akademisyen ve entelektüellerin imza attığı PKK bildirisinde sokağa çıkma yasakları eleştirilmiş, devlet katliamcı olarak gösterilmişti.
Anayasa Mahkemesi de, İstanbul 32.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4 Nisan 2018’de verdiği kararda hak ihlali olduğunu 26 Temmuz 2019 tarihinde açıklamıştır.
Anayasal düzeni yıkmak için kan döken, eylem yapan bir terör örgütüne destek olan sözde akademisyenlerle ilgili verilen cezaların neresinde hak ihlali vardır?
Bunlar haklı değil, haysiyetsizdir.
Bu nasıl bir haktır? Bu halde hak nedir, nasıl tarif edilecektir?
Hainlerle ilgili hak ihlali kararı verenler maşeri vicdanda vebal altındadır.
Milletin hakkı ne olacaktır?
Vatanın hakkı ne olacaktır?
Devletin hakkı ne olacaktır?
Şehitlerin, gazilerin hakkını kim nasıl teslim edecektir?
İhanetin hakkı olmaz, affı olmaz, ihmali olamaz.
Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararıyla hakkın doğasına zarar vermiştir.
Terörün, terör destekçiliğinin, devlete katliamcı iftirasının tanımı hezimettir, zillettir, rezalettir, hıyanettir.
Geldiğimiz bu aşamada Anayasa Mahkemesi’nin bu hak ihlali kararına ilk derece mahkemesinin riayet etmemesi adaletin ruhuyla çelişmeyecektir.
Hakkı inkâr eden, hakikate dirsek çeviren, halka zulmeden bir alçalmanın hakkı da yoktur, hukuku da yoktur.
Var diyenlerin bu milletin arasında yeri olmayacaktır.

Değerli Basın Mensupları,
1 Ağustos 2019 Perşembe günü tarihi bir çağrıda bulunmuştum.
Milliyetçi Hareket Partisi’nden bir vesile ve sebeple koparak İP’e katılan kardeşlerimi birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya davet etmiştim.
Fiziken değilse bile aklen ve fikren aramızda olan, gönlü ve yüreği bizimle beraber olan dava arkadaşlarımızın yuvaya dönüşlerini temenni etmiştim.
Hamd olsun bu çağrı ve davetim geniş yankı uyandırdı.
Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir.
Siyasetin doğası gereği bazen küslük, bazen kırgınlık, bazen de kızgınlık yaşanabilmektedir.
İP’te milliyetçi ve ülkücünün yeri yoktur.
Hakikaten de İP’in yönetiminin bunu teyit etmesi, ülkücüleri kenara itmesi hazin bir vakıa olarak karşımızdadır.
İP kozmopolit, icazetli, fikirsiz, hedefsiz, sadece MHP’den intikam almak üzere kurulmuş hastalıklı siyasi bünyedir.
Ülküsü olanın, Ülkücüyüm diyenin İP’te işi olamaz.
Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne-fesatla yolu kesişemez.
İP’in 4.Olağanüstü Kongresi’nde çarşaf liste dediler, demokrasi dediler, ayarlanmış ve planlanmış anahtar listeyi 239 kişinin içine özenle ve kurnazca yerleştirdiler.
Ülkücüler dışlandı, Ülkücüyüm diyenler yok sayıldı.
İP’in Başkanı Türk milletine yalan söyledi, delegelerini yüzsüzce aldattı.
Demokrasi değil demogoji sahneye çıktı.
İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, arızalıdır, sakıncalıdır, Kandil ve Pensilvanya’nın ileri karakoludur.
İP Başkanı’nın Ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle kokuşmuşluktur.
Bununla birlikte Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir.
İşbirliği yaptığı teröristlere haydut diyemeyen, FETÖ ve PKK’ya ses çıkaramayan, bunun yerine Ülkücülere ahlaksızca saldıran kimliksiz ve dönekler zamanı geldiğinde bu millete hesap vereceklerdir.
MHP ve Ülkü Ocakları’ndan haydut değil haysiyet abidesi, ahlak ve adamlık şahanesi dava insanları, vatan ve millet sevdalısı şahsiyet anıtları yetişmektedir.
Ülkücü zamanı ve zemini Türk-İslam ülküsüyle kavrayan; hadiseleri, gelişmeleri, geleceği dün bugün ölçeğinde cem edip fikir, eylem, ahlak ve inançlarıyla kuşatan iffet, itibar ve iftihar zirvesidir.
Bu gerçeği bilip görmesine rağmen çarpıtan kim varsa iki cihanda da hasmımızdır.
Onlardan hem bu dünyada hem de Mahkemeyi Kübra’da davacı olduğumuzu tekraren muhataplarına duyuruyorum.
Geleceğin ilk günü, geçmişin karanlığına ilave edilen bir zillet anıdır.
Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum.
İP’te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum.
Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimi kucaklamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha açıklıyorum.
Onlar bizim için İYİ’dir, diğerleri ise sadece İP’siz, sapsızdır.
Konuşmanın sonunda sizlerin, aziz milletimizin ve Türk-İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum.
Kesilecek kurbanların kabulünü niyaz ediyorum.
Bayramın birliğe, dirliğe, beraberliğe vesile olmasını diliyor, bayram tatili süresince yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini hayati önemde değerlendiriyorum.
Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
Bahçeli’den Millet Kütüphanesi’ne kitap bağışı22 Şubat 2020
Taytak başkanları Ankara’da ağırladı21 Şubat 2020
"ESAD GİTMEDEN BARIŞ GELMEZ"18 Şubat 2020
MHP Adana’da 51 yıllık onur!12 Şubat 2020
TÜRKİYE ŞAM'A GİRMELİ, ZALİMLERİ YERLE YEKSAN ETMELİDİR11 Şubat 2020
Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili08 Şubat 2020
Şan ve şerefle dolu 51 yıl...08 Şubat 2020
MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı08 Şubat 2020
Bahçeli'den, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya istifa çağrısı!08 Şubat 2020
Bahçeli'den AB'ye sert tepki! Kepazelik ve soysuzluktur06 Şubat 2020
MHP’den CHP hakkında suç duyurusu06 Şubat 2020
Sarıçam’dan rekor kıracak proje!05 Şubat 2020
Bir ölür bin diriliriz, çünkü biz Türk milletiyiz!03 Şubat 2020
Kadın vatandır, kadın annedir!02 Şubat 2020
CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır02 Şubat 2020
"ADANA ÇOK ŞANSLI"01 Şubat 2020
'Bu namertlik skandal ötesidir'30 Ocak 2020
ABD ve İsrail ateşle oynamaktadır!30 Ocak 2020
Bahçeli'den deprem mesajı28 Ocak 2020
Başkan Karataş, TÜRKAV ve KAMU-SEN il temsilcileri ile görüştü.27 Ocak 2020
MHP'den "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı 20 Ocak 2020
MHP Kadroları Manisa'da Vefa Yemeğinde Buluştu19 Ocak 2020
MHP'li Taşdoğan Nadir Hastalıkları meclise taşıdı19 Ocak 2020
Türkiye makûs talihini alt edecektir19 Ocak 2020
Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır18 Ocak 2020
Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık"17 Ocak 2020
Bahçeli: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek17 Ocak 2020
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız17 Ocak 2020
LİDERE BAĞLILIK, SAYGI, VEFA VE SADAKAT’TİR16 Ocak 2020
Ezo Gelin15 Ocak 2020
İsmail Poyraz'dan İp'in ilçe başkanına sert tepki 15 Ocak 2020
MHP üzerinde hesap yapılamaz14 Ocak 2020
Başkan Çakır,Bu Memleketin Evlatları Kardeştir...13 Ocak 2020
Bahçeli uyardı! Hedeflerinde Türkiye var12 Ocak 2020
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE09 Ocak 2020
Milli bekaya sahip çıkıyoruz08 Ocak 2020
Başbakanını biz veriyorduk, asker göndermek ne ki?07 Ocak 2020
"Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz"05 Ocak 2020
Ünlü,"Hedef Kızılelma,hedef Turan ülküsüdür04 Ocak 2020
MHP KARKAMIŞ YÖNETİMİ YENİLENDİ03 Ocak 2020
“Lider Devlet Bahçeli’nin tahayyülleri dahi bizim için birer talimattır"01 Ocak 2020
Bahçeli'den CHP'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi31 Aralık 2019
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN YENİ YIL MESAJI31 Aralık 2019
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir28 Aralık 2019
MHP'den Yeni Kanal İstanbul Açıklaması: 'Şartlar Değişti'27 Aralık 2019
'BİRLİKTELİĞİ AHENGE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'25 Aralık 2019
Bahçeli: Bizim tarafımız Türkiye’dir25 Aralık 2019
Semih Yalçın duyurdu! MHP'de çok önemli toplantı25 Aralık 2019
KALYONCU;SU KANUNU BİR AN ÖNCE GÜNDEME ALINMALI24 Aralık 2019
Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır24 Aralık 2019
MHP, Vali Tutulmaz’a seslendi23 Aralık 2019
Türkiye lider ülke ve küresel bir güç olacak20 Aralık 2019
“Kastamonu İçin Bir Olduk” 19 Aralık 2019
Büyük Türk milleti, Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlenmeye devam edecektir18 Aralık 2019
Ülkemiz kuşatılmak istenmektedir.17 Aralık 2019
Taşdoğan'dan doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi17 Aralık 2019
Kadının Siyasetteki Yeri Ve Önemi15 Aralık 2019
Taşdoğan Sağlık Bakanlığı 2020 Bütçe Görüşmelerinde Önerilerini Dile Getirdi15 Aralık 2019
2023 lider ülke Türkiye’sine ulaşılacaksa, millî ve yerli duruş sayesinde ulaşılacak14 Aralık 2019
MHP’den istişare toplantısı13 Aralık 2019
MHP'li Kara: Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz12 Aralık 2019
MHP'li kadınlardan kadına dair sunum12 Aralık 2019
"Bizi biz yapan tarihimiz ve kahraman ecdadımızdır"12 Aralık 2019
Kumpaslardan Medet Ummayı MHP Olarak Reddediyoruz12 Aralık 2019
Taşdoğan'dan Doktorlar İçin Kanun Teklifi06 Aralık 2019
MHP’li Sazak’tan soru önergesi06 Aralık 2019
MHP'den 'İnsanlığın Huzur Projesi'06 Aralık 2019
MHP'li Pehlivan'dan '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' mesajı05 Aralık 2019
MHP'den Doğu Türkistan açıklaması05 Aralık 2019
Bahçeli: Hiçbir sözümüzü unutmayacağız04 Aralık 2019
Ülkücü vakardan taviz veremeyiz03 Aralık 2019
Alevi Kardeşlerimize Yapılan Terbiyesizlik ..30 Kasım 2019
HDP, PKK’NIN MECLİSTEKİ SİYASİ AYAĞIDIR 29 Kasım 2019
Başbuğ Alparslan Türkeş 102. doğum gününde anılıyor25 Kasım 2019
Fendoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı23 Kasım 2019
Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret23 Kasım 2019
Bahçeli'den Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2019
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu zırvada rekor kırdı22 Kasım 2019
MHP Lideri Bahçeli'den EYT açıklaması19 Kasım 2019
MHP İzmir İl Başkanı ŞAHİN; Türkiye Ortak Milli Değerlerin Ülkesidir19 Kasım 2019
"Bu tempomuza ayak uyduramayanlar olursa..."17 Kasım 2019
MHP'li Sazak, engelli çocukları bakana sordu14 Kasım 2019
Liderimiz ; hiçbir tezvirata fırsat ve geçit vermeyecektir.13 Kasım 2019
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Tutarsız, dengesiz13 Kasım 2019
'Devlet Bahçeli Türk Milletinin medarı iftiharıdır'12 Kasım 2019
Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe eden alçaklara...11 Kasım 2019
Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır09 Kasım 2019
Bunlar iblisin cani ajanlarıdır08 Kasım 2019
Kararı ne olursa olsun Erdoğan'ın yanındayız06 Kasım 2019
Amerikan rüyasının cenazesi kalkacaktır06 Kasım 2019
KHK faciadır demek büyük bir haksızlık ve hadsizliktir05 Kasım 2019
ABD hem sabıkalı hem de suçlu30 Ekim 2019
Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2019
Avcı: Yaşamak Hakkımız Yaşatmak Borcumuz!28 Ekim 2019
Cumhuriyet bayramı mesajı28 Ekim 2019
Bahçeli, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. 26 Ekim 2019
'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye'20 Ekim 2019
Muhtarlar Günü Mesajı 19 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı18 Ekim 2019
MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu18 Ekim 2019
Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.18 Ekim 2019
MÜSİAD Yönetiminden MHP'ye ziyaret17 Ekim 2019
MHP Adana’da Bahçeli sevinci!16 Ekim 2019
Devlet Bahçeli, istikrar demektir14 Ekim 2019
Barış Pınarı Harekatı'na destek10 Ekim 2019
Avcı: Karar Adana'mıza hayırlı olsun!10 Ekim 2019
Devlet Bahçeli : " Gazamız mübarek, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun. "09 Ekim 2019
Aydın MHP; "Devlet; devletin başındadır"05 Ekim 2019
Kimse Dokunulamaz Değildir.04 Ekim 2019
Herkes aklını başına alsın! Türkiye sahipsiz değil04 Ekim 2019
MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak04 Ekim 2019
'MHP Lideri Bahçeli'nin durumu iyi, iddialar asılsız'03 Ekim 2019
“LİDERİMİZ, DAVAMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”02 Ekim 2019
MHP 1 Ekim mesajı01 Ekim 2019
Karaman MHP'de genişletilmiş iştişare toplantısı01 Ekim 2019
Devlet Bahçeli'den İstanbul depremi mesajı27 Eylül 2019
Adana 5 ayda geriye gitti!22 Eylül 2019
MHP Karaman İl Başkanlığı görevine yeni atama21 Eylül 2019
MHP Konya İl Başkanlığına atama!21 Eylül 2019
Hilmi Durgun MHP Antalya İl Başkanlığına atandı21 Eylül 2019
Kadın ve Şiddet Sempozyumu20 Eylül 2019
Kerbela Şehitleri ve Ülkücü Şehitlere vefa!20 Eylül 2019
Gaziler vazgeçilmez kıymetlerdir!19 Eylül 2019
MHP'li Güngöralp'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı19 Eylül 2019
'Ahilik kültürü Türk milletini ayakta tutan değerlerden biridir'16 Eylül 2019
Gün, birlik, dirlik ve dayanışma günüdür15 Eylül 2019
12 Eylül'ün yıl dönümü.. Şehitlere dua zalimlere beddua!15 Eylül 2019
MHP’den esnafa 'Siftah bizden Bereketi Allah’tan' ziyareti14 Eylül 2019
KAVGAMIZ ZALİMLERLEDİR14 Eylül 2019
Bahçeli, “Anaların akan gözyaşları, CHP ile HDP’yi zora sokmuştur. 14 Eylül 2019
Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir14 Eylül 2019
" 12 Eylül Ülkücü Şehitlerini Anma " paneli13 Eylül 2019
12 EYLÜL AÇIKLAMASI13 Eylül 2019
CHP kendisine çeki düzen vermelidir. 12 Eylül 2019
Bahçeli'den Bayburt ve Erzincan ziyareti12 Eylül 2019
'12 Eylül’ü unutmayacağız, unutursak kanımız kurusun'12 Eylül 2019
Hiç şüphesiz tarafımız Türkiye'dir11 Eylül 2019
Hainlere Hayat Hakkı Yok08 Eylül 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ziyaret07 Eylül 2019
SALİHLİ MİLLİ İRADENİN TEMSİLCİSİ OLMUŞTUR05 Eylül 2019
Bahçeli: Sivas Kongresi’nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı’nındır!04 Eylül 2019
Cumhuriyetimizin temelleri Sivas'ta atılmıştır04 Eylül 2019
Tek Yürek Olmalıyız01 Eylül 2019
“Ey edep erkan bilmez yaratık”30 Ağustos 2019
Devlet Bahçeli : MHP ile Ülkü Ocakları her daim ayakta kalacaktır.30 Ağustos 2019
MHP’li Arkaz'dan 30 Ağustos mesajı30 Ağustos 2019
Erkan Akçay'dan 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2019
Özdemir'den 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2019
"MHP'nin yeri terörle mücadele eden taraftır"28 Ağustos 2019
Türkiye Cumhuriyeti’ne âşık Türk Milleti’ne sevdalıyız!28 Ağustos 2019
Yardan ve serden vazgeçmeye hazırız28 Ağustos 2019
PKK uzantısı olanın milli iradesi olmaz28 Ağustos 2019
Devlet BAHÇELİ, Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'ne Katıldı.27 Ağustos 2019
'Türk'ün mücadelesi Malazgirt ruhu ile devam ediyor'26 Ağustos 2019
Kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız25 Ağustos 2019
MHP'den teşkilatlara "Malazgirt" genelgesi!23 Ağustos 2019
MHP Adana’da hedef büyük!21 Ağustos 2019
"CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur"21 Ağustos 2019
Bahçeli'den Bakan Soylu'ya tebrik19 Ağustos 2019
Bahçeli'den 17 Ağustos mesajı17 Ağustos 2019
MHP , Malataya ´da istişare toplantısı15 Ağustos 2019
'Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz'12 Ağustos 2019
"Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok"11 Ağustos 2019
Bahçeli: Erken seçime ihtiyaç yok11 Ağustos 2019
ÜLKÜCÜ OLACAKSINIZ!08 Ağustos 2019
“ KÜTAHYA BİZİM SEVDAMIZ "07 Ağustos 2019
İP müdiresinin attığı tweet ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneğidir . . . 02 Ağustos 2019
MHP lideri Bahçeli'den TASAV'a ziyaret01 Ağustos 2019
Bahçeli'den kucaklaşma çağrısı01 Ağustos 2019
FIRAT'IN DOĞUSU ATEŞE VERİLMELİ27 Temmuz 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli Amasya'da27 Temmuz 2019
Hür basın halkın, hakkaniyetin sesidir!25 Temmuz 2019
Türk milleti bağımsızlığını Lozan'da tescil ettirdi24 Temmuz 2019
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir. 21 Temmuz 2019
Türkiye Ayrışmış, Bölünmüş Umurlarında Değildir.20 Temmuz 2019
Bahçeli, Şehir Parkı’nın açılışını yaptı20 Temmuz 2019
Bahçeli'den AB'ye 'yaptırım' tepkisi20 Temmuz 2019
“SIRTIMIZDAN HANÇERLENDİK, İŞGALE UĞRADIK”14 Temmuz 2019
Milletin sözünün üstüne söz asla olamayacaktır.14 Temmuz 2019
Sistemde revizyon isteyenler FETÖ iltisaklı14 Temmuz 2019
15 Temmuz Unutulmayacak.13 Temmuz 2019
Sistem tartışması kapanmıştır13 Temmuz 2019
Görevini yapan kalır yapamayan gider09 Temmuz 2019
'Benim aklım hep Türkiye'dir' diyerek çıktığı yolda kutlu 22 yıl07 Temmuz 2019
“Karalar empati yapmalı, o liste yırtılıp atılmalı!”05 Temmuz 2019
CHP’nin “İşçi kıyımı” Bahçeli’nin masasında!03 Temmuz 2019
'CHP'den hiçbir halt olmayacaktır'02 Temmuz 2019
MİTİLİ ATTIK TOZ TOPRAK HAVAYA KALKTI...26 Haziran 2019
Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır.23 Haziran 2019
'Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir'21 Haziran 2019
Bahçeli: CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır 20 Haziran 2019
MHP Adana’dan Yıldırım’a destek!19 Haziran 2019
"Milliyetçi hareketin tavrı nettir"18 Haziran 2019
'Milliyetçi Hareket İstanbul'un heryerinde'17 Haziran 2019
Devlet Bahçeli Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti16 Haziran 2019
PKK İstanbul’a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez..15 Haziran 2019
Kamuoyuna Duyuru.. Değerli Elazığlılar..13 Haziran 2019
BAŞKAN AVCI İSTANBUL’DA: “İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ”13 Haziran 2019
Devlet Bahçeli: Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur10 Haziran 2019
'Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır'05 Haziran 2019
Bahçeli, bayramın ilk gününde gençlerle kahvaltı yaptı04 Haziran 2019
Bahçeli'den 'YSK' kararıyla ilgili ilk açıklama04 Haziran 2019
'Bayramımız bir, bayrağımız bir'03 Haziran 2019
MHP Adana’da muhteşem kucaklaşma!03 Haziran 2019
Devlet Bahçeli'den 'yargı reformu' yorumu01 Haziran 2019
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı01 Haziran 2019
MHP Kadın Kollarında Yeni Başkan Alev Ataş30 Mayıs 2019
Bahçeli’den İstanbul’un fethinin yıl dönümüne özel mesaj29 Mayıs 2019
"MHP, PENÇE OPERASYONUNU ÖNŞARTSIZ DESTEKLEMEKTEDİR"29 Mayıs 2019
Devlet Bahçeli'den Şehitleri Anma Günü mesajı27 Mayıs 2019
"Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir"24 Mayıs 2019
MHP SEÇMENLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK15 Mayıs 2019
Bahçeli'den milliyetçi medyaya iftar14 Mayıs 2019
Be hey alçaklar, ihanetin nesi güzeldir, 12 Mayıs 2019
HIRSIZIN ÜSTÜNÜ ÖRTMENİN MANASI YOK11 Mayıs 2019
MHP'den İstanbul seferberliği09 Mayıs 2019
Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı08 Mayıs 2019
YSK üyelerine çete demek sakat bir zihniyettir08 Mayıs 2019
Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız.05 Mayıs 2019
Bahçeli: Hıyanetin üstüne gidilmeli04 Mayıs 2019
MHP'li Yalçın'dan Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlara cevap03 Mayıs 2019
'3 Mayıs Milliyetçiler Günü ve Cumhur İttifakı' 03 Mayıs 2019
Cumhur ittifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. 01 Mayıs 2019
'Bu mübarek topraklarda zillet, kaybetmeye mahkûmdur'01 Mayıs 2019
'Zırvaları zaman israfıdır...'26 Nisan 2019
Yanlış hesap milletten döner24 Nisan 2019
CHP'yi siper olarak kullandılar21 Nisan 2019
KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ20 Nisan 2019
Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı 19 Nisan 2019
İşte MHP'nin Antalya Programı!19 Nisan 2019
MHP'den Hasan Tahsin Hamlesi19 Nisan 2019
Bu kuru gürültülere pabuç bırakmayız 18 Nisan 2019
Bundan belediye başkanı olmaz14 Nisan 2019
‘BU SOYSUZLAR TEK KELİMEYLE VATAN HAİNİDİR’13 Nisan 2019
MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti13 Nisan 2019
MHP kampa giriyor13 Nisan 2019
"Yeni bir seçim de düşünülebilir"09 Nisan 2019
KÜTAHYA’YI ÜÇ HİLAL İLE TAÇLANDIRDILAR09 Nisan 2019
MHP'li başkan ! Sözünü tuttu08 Nisan 2019
ÇALIŞANLARI SAVUNUN HALKIN İÇİNDE OLUN!07 Nisan 2019
Türkiye bugünkü sancılı süreci atlatacaktır.05 Nisan 2019
Milliyetçi-Ülkücü Hareket dimdik ve inançla ayaktadır.05 Nisan 2019
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı02 Nisan 2019
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere yeni sistem önerisi!02 Nisan 2019
MHP'nin itiraz edeceği yerler01 Nisan 2019
Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir01 Nisan 2019
Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır01 Nisan 2019
Devlet Bahçeli Ankara'da oyunu kullandı31 Mart 2019
'HDP ile yol alanların peşinden gitmeyin'31 Mart 2019
Devlet Bahçeli'den 'intikam' açıklamasına sert tepki30 Mart 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH